Jag som under många år har gett chefer, ledare och anställda resultatcoachning har sett stressen ta över i en persons liv vilket skapar ohälsa.

Som vi alla vet är det lagstiftat att företaget ska ha en upprättad plan för hur vi främjar psykisk hälsa.

Varför ska företag ha en plan för främjande av psykisk hälsa?

Om företagen etablerade en plan för att förebygga ohälsa, gjorde en strategi för hur man skulle gå till väga, och det är inget svårt jobb att göra, skulle samhället spara i runda slängar 12 miljarder per år. Så mycket kostar sjukskrivningarna företagen.

Vad är psykisk ohälsa?

Psykisk ohälsa är ett ganska vitt begrepp. Det kan handla om både lättare och mer allvarliga besvär. Det kan definieras som en persons självrapporterade besvär av nedstämdhet eller oro men kan även handla om en psykisk sjukdom som till exempel schizofreni och depression

20–40% av Sveriges befolkning har någon form av psykisk ohälsa.

Många företagare vet att man borde ta tag i det här med ohälsa men tiden har inte räckt till. Så en dag är det ett faktum att flera i personalen är sjukskrivna och det måste in ny personal för att ersätta de som är sjuka. Många gånger får andra medarbetare göra dubbla sysslor. Det tar för lång tid att rekrytera, introducera och få den nyanställde att känna sig bra i sin roll.

Om vi för ett ögonblick sätter oss in i vad det skulle innebära för företaget att främja psykisk hälsa så vad hittar vi då?

Plan och strategi för att främja psykisk hälsa

Vi ser att företag som har en plan för att främja psykisk hälsa har lägre sjukskrivningstal och förstås nöjdare medarbetare.

Här är några punkter att följa:

1. När är stressnivån inte acceptabel? Riktlinjer som företaget kan upprätta för att undvika för höga stressnivåer kan vara:

2. Identifiera hur många övertidstimmar till exempel som finns i organisationen? 

3. Vilka är det som arbetar övertid? Behöver de som ständigt jobbar få hjälp med tidseffektivisering?

4. Kan deras arbete effektiviseras? Har de möjlighet att påverka?

5. Kan mitt eget arbete som företagsledare effektiviseras? 

6. Identifiera hur många möten som upprättas i veckan och vilka i så fall kan effektiviseras? Agenda?

7. Vem kan se till att möten effektiviseras? 

8. Har företaget listat söndagarna som vilodag?

9. Har företaget satt gränser till exempel att efter klockan 20 på kvällarna behöver man inte läsa sina mejl.

10. Flexibiliteten. Har företaget organiserat upp för medarbetare flexibel arbetstid?

11. Har du som är företagsledare gett regelbunden information om det som händer i bolaget? Informationen är mycket viktig därför att ovisshet skapar stress och skvaller i korridorerna.

12. Vad har företaget för introduktionsschema för den nyanställda? Karriärstege?

13. Har företaget upprättat en skrift för hur kulturen är? Kultur är människor. Beteende, uppförande, klädsel, språk, kundbemötande etcetera Ju mer de anställda vet om företaget desto mindre stress. Trygghet ger mindre stress.

14. Vad vet du som företagsledare om återgång till arbete efter sjukskrivning?

15. Hur är din attityd till psykisk ohälsa som företagsledare?

16. Hur följs medarbetarsamtalen upp?

Chefens roll

Chefer har en nyckelroll i att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen samt möjligheter att påverka strukturer och förändra arbetsplatskulturen. Chefer har svårt att förstå hur psykisk ohälsa tar sig uttryck samt se tidiga varningstecken. Det finns chefer som engagerar sig i personalens förutsättningar till ett ökat välmående det så kallade empatiska ledarskapet.

Det finns också mycket i medarbetares privatliv, utanför arbetsplatsen som ibland inte fungerar tillräckligt bra. Medarbetarens stressnivå i privatlivet går ibland ut över arbetet som ska utföras.

Signalerna som du som företagsledare kan uppmärksamma:

Följ de sju punkterna i pyramiden för att bra liv

Det finns sju områden (se bild ovan) man bör behärska för att ha ett mindre stressigt liv. 

Om företagsledare skulle vilja undersöka lite närmare på hur stressnivåerna ligger till bland medarbetare, kan den här modellen vara bra att ta till hands när du som företagsledare vill ställa frågor när du misstänker att någon/några visar tecken på stress som inte är sunt. Bara genom att ställa frågor visar du som chef och företagsledare uppmärksamhet vilket är ett stort bidrag till att minska stress hos anställda.

Se även: Många dolda kostnader för psykisk ohälsa


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.