Under ett femdagars schema får du ta del av Rolf Laurellis bästa tips för hur du ökar din försäljning. Vi startar direkt!

Dag 1 – Ring och boka många och säkra kundbesök

Under den första dagen ska du träna dig i att boka många och säkra kundbesök. Det är nämligen så att om du ökar antalet besök så ökar också din försäljning.

Så lyckas du!

1. Ha en bra ringlista och en planerad samtalsstruktur.
2. Avsätt regelbundet tid för att ringa.
3. Boka tider så att det passar dig.
4. Sträva efter att lägga tiden 10 minuter före eller efter hel timme. Om du prövar det så kommer du att få flera besök. Prova så får du se!
5. Det gäller att snabbt fånga kundens intresse. Du ska få kunden att delta och lyssna aktivt.
6. Det finns öppningar som är antingen bättre eller sämre. Använd de bättre!
7. Varje gång som telefonen ringer på ditt företag öppnas nya möjligheter att göra affärer. Varje gång du själv ringer en kund eller ett kundämne öppnas samma möjlighet.

Nu – Sätt igång och ring!

3 tips om hur du bokar fler kundbesök ála Bruce Springsteen style

Dag 2: Skapa snabbt ett positivt förhandlingsklimat

Under den andra dagen ska du träna dig i att snabbt skapa ett positivt förhandlingsklimat. Syftet med din kontakt är att få kunden att vilja köpa av dig.

Så lyckas du!

1. Ha alltid en plan för hur du ska öppna samtalet med kunden utifrån din förberedelse och den kunskap du har om kunden.
2. Tänk på ditt handslag, tänk på din blick och ha rätt avstånd till kunden.
3. Andas in tempot i samklang med kunden.
4. Aktivera kunden tidigt i mötet med en positiv fråga.
5. Tänk på ditt kroppsspråk. Tänk också på hur du går och står eller sitter, vilka gester du gör och vad du säger.
6. Undvik ”självmordsöppningar”. Som kan irritera kunden.
7. Belöna dina kunder om de hjälper dig att få nya kunder.

Nu – Lycka till med affärerna!

Så planerar du säljmötet

Dag 3: Träna dig på att förhandla

Under den tredje dagen ska du träna dig i förhandling. Du ska hjälpa dina kunder att komma fram till ett samtycke, ge ett medgivande och snabbt nå fram till ett beslut. Syftet med din försäljning är ju att övertyga kunden.

Så lyckas du!

1. Bestäm dig för att presentera ditt erbjudande, din tjänst eller produkt så att dina kunder uppfattar det du säljer som det bästa, snabbaste och smidigaste sättet att få de behov som de har att bli tillfredsställda och nå fram till samtycke. Om du hjälper kunden till bra beslut så får du nöjda kunder.
2. Samla på referenter och vitsord från så många nöjda kunder som möjligt. Bygg din försäljning och din presentation på dessa utlåtanden. Visa alltid dina tilltänkta kunder att du har många andra kunder, med i stort sett samma behov som de, som är ytterst belåtna med sina beslut och köp. Låt dina nöjda kunder hjälpa dig att få nya kunder.

Nu – Lycka till med förhandlingarna!

Förhandlingstips och tekniker som ger resultat

Dag 4: Lyssna dubbelt så mycket som du pratar

Under den fjärde dagen vill jag att du ska träna dig i att lyssna. Träna på att lyssna dubbelt så mycket som du själv talar. Det är kanske inte en slump att du har två öron men endast en mun.

Så lyckas du!

1. Ställ frågor till kunden. Och fråga dig själv "vad är av intresse?"
2. Döm efter innehåll, inte efter framförande.
3. Gör inte bedömningar innan du tillfullo har förstått.
4. Lyssna efter idéer och efter centrala behov.
5. Anteckna sparsamt. Gör stolpnoteringar eller använd så kallade mind-maps, om du känner till den tekniken.
6. Lyssna aktivt. Lyssna på helheten och fråga dig "vad hör jag?". Du bör markera ditt lyssnande med ett aktivt kroppsspråk.
7. Undvik att uppmärksamma störande inslag. Koncentrera dig på det väsentliga.
8. Träna ditt intellekt och träna ditt lyssnande.
9. Häng inte upp dig på laddade ord.
10. Dra fördel av att du tänker fortare än du talar. Utmana, förutse, sammanfatta, bedöm innehållet, lyssna "mellan raderna" och lyssna på tonfall och efter köpsignaler!

Nu – Lycka till med lyssnandet!

Därför är priset sällan anledningen till att ett prospect eller kund tackar nej

Dag 5: Lär dig att bemästra tiden

Under den femte dagen vill jag att du lär dig att bemästra tiden. Du ska börja att varje morgon stämma möte med tiden. Det sker före frukost, alltså vid en tidpunkt då ännu ingen stör dig. Då, i lugn och ro, enligt en ritual och med anpassade planeringsverktyg ska du uppleva din kommande dag.

Så lyckas du!

1. Gå upp minst en timma tidigare än du brukar. Självklart måste du gå till sängs lite tidigare än förut, men det mår du bara bra av.
2. Köp böcker om säljteknik och följ de råd som där ges.
3. Ha ett schema för dagen som hjälper dig i ditt görande.

Nu – Lycka till med att utnyttja tiden!

Tre konkreta tips som ökar du din försäljning

 

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.