Världen genomgår en historisk recession samtidigt som de så kallade BigTech-bolagen etablerar sig i högre utsträckning och de etablerade försäkringsbolagen ser sin kundbas omsättning minska. Vilken påverkan kommer detta att få för möjligheterna för företagen att förhandla sina försäkringsavtal?

Ökade premier och skador

Enligt statistik från Svensk Försäkring som publicerades tidigare i veckan så så uppgick premieinkomsterna under de senaste fyra kvartalen, från det andra kvartalet 2019 till det första kvartalet 2020, till 89,6 miljarder kronor (84,9). Svensk Försäkring uppger att premieinkomsterna har vuxit i takt med en konjunktur som varit både kraftig och långvarig. I takt med att kundernas omsättning gått upp så har efterfrågan på försäkring ökat generellt och så även premierna. 

Det är dock inte hela sanningen. Under de senaste fyra kvartalen uppgick de utbetalda försäkringsersättningarna till 67,2 miljarder kronor, och de har därmed ökat med 8 procent eller 4,8 miljarder kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Detta har lett till generellt höjda premier från de flesta försäkringsbolagen inom de flesta riskslagen.

Lästips: 14 misstag vid förhandling du måste undvika

Ekonomisk recession

Till följd av coronakrisen så försäker många arbetsgivare i största möjliga mån undvika uppsägningar på grund av arbetsbrist och istället införa permitteringsregler. Svenska arbetsgivare har hittills ansökt om korttidspermittering av totalt 444 000 anställda, visar siffror från Tillväxtverket. Så även om företagen kan hoppas på viss lättnad gällande lönekostnader kommer troligen kostnadsjakten att fortsätta.  Kostnaden för försäkring är inget undantag. I synnerhet inte eftersom många sakförsäkringarnas premier baserades på data som gällde tidigare men nu blivit inaktuell till följd av kraftig ordernedgång. I tillägg måste man som företagare vända upp och ner på varenda sten för att få fler vinstkronor på sista raden.

Nya krav

Enligt Capgemini och Efmas World Insurance Report 2020 kan så många som 36% av de svarande tänka sig att köpa försäkring från ett så kallat BigTech-bolag istället för ett traditionellt, etablerat försäkringsbolag. Exempel på BigTech-bolag är stora, multinationella teknologibolag som Google, Amazon, Facebook, Apple, Alibaba etc. En av iakttagelserna i rapporten är att de etablerade försäkringsbolagen därför snabbt måste ställa om från att erbjuda one-size-fits-all produkter till att erbjuda upplevelser som är mer i linje med försäkringstagarnas specifika och individuella önskemål, vilket BigTech-bolagen anses kunna göra. Detta är bra nyheter för kunderna som kan börja ställa högre krav på försäkringsbolagen samtidigt som BigTech-bolagen agerar blåslampa gentemot de etablerade aktörerna.

Läs även: VD- och styrelseansvarsförsäkring och nystartade bolag

Kundernas marknad

Tvärtemot vad många av aktörerna i sakförsäkringsbranschen kanske trodde i början av året så kan den hårdnande marknaden med höjda premier komma av sig. Kombinationen av företag i ekonomisk kris och BigTech-bolagens intåg på marknaden kan istället visa sig bli gynnsamt för kundernas möjligheter att påverka sina försäkringsavtal framöver. 

Hur ska man då agera som kund när man förhandlar med försäkringsbolagen?

I det fall man inte låter en försäkringsförmedlare ta sig an uppdraget kommer här några tips:

  • Se över skadehistoriken. Om inga skador har inträffat bör detta vara till fördel i diskussionen. Likaså om endast en enstaka skada har inträffat där bakgrunden beror på omständigheter utanför ens egen kontroll skall detta reflekteras i premiesättningen.
  • Var noga med att lämna korrekta uppgifter. Om omsättningen halverats sedan förra året så är det den nya omsättningen som skall anges och som försäkringsbolagen skall beräkna premien utifrån (likaså måste större omsättningsökningar givetvis också rapporteras så att premien och avtalet reflekterar detta).
  • Skadeförebyggande arbete bör alltid premieras. Informera om hur ni arbetar skadeförebyggande, om företaget har någon avbrottsplan och/eller kontinuitetsarbete.
  • Brand- och inbrottsskydd. Dessa faktorer är alltid premiepåverkande hos försäkringsbolagen, såvida de inte är krav för försäkringens giltighet beroende på att verksamheten som bedrivs anses mer riskfylld. Om inte premien påverkas till så stor del bör man som företagare kunna förhandla om lägre brand- och eller inbrottssjälvrisk.
  • Högre självrisk ger lägre premie. Om man kan tänka sig att ta något högre självrisk än vad försäkringsbolagen per automatik erbjuder skall detta också avspeglas i premien.
  • Förhandla. Även försäkringsbolagen kommer att behöva se över sina kostnader till följd av färre bolag att försäkra och minskad omsättning hos flera företag framöver. Jämför mellan exempelvis tre olika försäkringsbolag och be dem tydliggöra omfattning och villkor så att det blir översiktligt och därefter låt dem redogöra för eventuella skillnader i premie dem emellan och motivera varför du som kund skall välja just dem.
  • Premien är inte allt. Bredare och mer anpassade villkor eller diversifierade självrisker kan vara mer värt än till exempel 5-10 % lägre premie.

Slutligen: nöj dig inte med en one-size-fits-all produkt utan låt försäkringsbolaget visa att de förstår just din verksamhet och att den lösning de erbjuder utgår från just detta. Det har faktiskt alla något att vinna på.

Läs vidare: Försäkringar du behöver när du jobbar på distans eller utomlands

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.