I spåren av digitaliseringen väljer allt fler att arbeta på distans. Så länge vi kan koppla upp oss kan vi utföra våra arbetsuppgifter var som helst i världen, oavsett om det är i sommarhuset, på ett café, utomlands, eller på en strand på andra sidan jorden. Detta ställer krav på inte minst försäkringsbranschen att utveckla och erbjuda försäkringslösningar som är tillämpbara för detta växande beteende.

Standardiserade försäkringslösningar

De allra flesta försäkringsbolag som erbjuder småföretagsförsäkringar erbjuder standardiserade paketlösningar som är tänkta att ge ett fullgott grundskydd som passar för merparten av småföretagare. Vissa nyanser erbjuds beroende på inriktning, som till exempel försäkringsskydd på arbetsområde för en entreprenör och rådgivaransvar för IT-konsulter, men i övrigt ser paketlösningarna relativt lika ut, oavsett försäkringsbolag. Men i dagens uppkopplade värld tillbringar vi inte lika mycket tid på fasta arbetsplatser utan arbetar mer och mer på distans och en fast arbetsplats blir mer sekundär. Detta fångas dock inte upp i dagens försäkringslösningar utan försäkringsbolagen utgår som standard från att det finns ett huvudsakligt försäkringsställe där arbetet utförs med tillhörande värden för maskinerier och inventarier. Vidare antar man per automatik att får man ett inbrott eller någon annan ersättningsbar skada på försäkrad egendom på detta försäkringsställe så drabbas man av ett avbrott i verksamheten. Men fungerar det verkligen så för de som jobbar på distans?

Världen som arbetsplats

Enligt en amerikansk studie utförd av Global Workplace Analytics, så har andelen medarbetare bland icke egenföretagare som arbetar på distans ökat med 140% sedan 2005. Det är 10 gånger snabbare än resten av arbetskraften. Knight Frank Group uppskattar i en rapport att antalet flexibla kontorsplatser har ökat med 3,500% under det senaste decenniet, medan antalet personer som arbetar där ökade med 8,000%. Vilket syfte fyller då det som försäkringsbolagen syftar till när man pratar om ett fast försäkringsställe, annat än en adress dit posten kan skickas? För en frilansande konsult är det som brukar kallas för det försäkringsbara intresset generellt ganska lågt. Det handlar oftast om en laptop och eller en mobiltelefon som behöver försäkras. Eftersom den mesta informationen idag lagras i molnbaserade tjänster har behovet av att försäkra datamedia, såsom DVD-skivor, hårddiskar, USB-minnen med mera minskat dramatiskt.

Skydd utifrån behov och risk

Trots att en konsult sällan eller aldrig kan få en täckningsbidragsförlust om arbetsplatsen på det kontorshotell där konsulten för tillfället arbetar drabbas av en vattenskada, erbjuder ändå de allra flesta småföretagsförsäkringar en Avbrottsförsäkring som standard, trots att det konsulten egentligen är i behov av att få ersättning för är extrakostnader såsom tillfälligt högre kontorshyra på annat kontorshotell, till dess att arbetsplatsen på det tidigare kontorshotellet är i fungerande skick igen. Arbetar man som frilansare kanske man bara byter från ett internet-café till ett annat, om det ena caféet drabbas av en skada. I tillägg gäller alltid Egendomsförsäkringen endast på ett eller flera i försäkringsbrevet angivna försäkringsställen och i händelse av att det finns behov att försäkra exempelvis en laptop, måste en särskild objektsallriskförsäkring tecknas, för att täcka skador som inträffar på till exempel en laptop eller mobiltelefon utanför något av de specificerade försäkringsställena. När man jämför de flesta försäkringsbolagens småföretagarförsäkringar ingår dock inte en objektsallriskförsäkring som standard för just konsulter, vilket kan tyckas något märkligt, givet att allt fler bevisligen väljer att arbeta på annan plats och ofta gärna på olika platser.

Skräddarsy din försäkring

Det kan vara knivigt att veta vilka försäkringar som är relevanta, men arbetar du som frilansare eller distansarbetare i ett enmansbolag bör du åtminstone se till att teckna följande försäkringar:

  • Egendomsförsäkring inklusive objektsallriskförsäkring. Har du ett mindre kontor i hemmet med en data-skärm och en skrivare kan du få ersättning för dessa, samtidigt som din laptop och mobiltelefon omfattas när du är utanför ditt hemmakontor.
  • Extrakostnadsförsäkring. Täcker nödvändiga och skäliga kostnader som till exempel extra eller dyrare lokalhyra om den arbetsplats du ”normalt” arbetar från drabbats av en ersättningsbar egendomsskada.
  • Ansvarsförsäkring. Detta är ett viktigt skydd för alla företag, eftersom det är svårt att förutse vilka situationer som kan förekomma. Försäkringen ger skydd om ditt företag krävs på skadestånd för en skada som ditt företag eller dess produkter orsakat eller du givit råd som leder till att kunden förlorar pengar. I det fallet behövs även ett utökat ansvarsskydd för just rådgivning.
  • Rättsskyddsförsäkring är en försäkring som ersätter försäkringstagarens kostnader för det rättsliga förfarandet i tvister som han eller hon är inblandad i.
  • Reseförsäkring. Idag finns ett flertal aktörer som erbjuder mer skräddarsydda lösningar som täcker alla typer av resor, oavsett hur du reser eller om du reser inom närområdet, Sverige eller utomlands och som är bra att kontakta för att få hjälp med just ditt behov.
  • Sjukavbrottsförsäkring. Syftar till att täcka företagets fasta kostnader eller merkostnader för vikarie vid längre tids arbetsoförmåga.

Utifrån perspektivet att allt fler människor väljer att arbeta på distans är det kanske inte helt orimligt att börja ställa krav på försäkringsbolagen att erbjuda mer flexibla försäkringslösningar.

Missa inte: Fler tips för dig som ska jobba på distans

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.