Oftast blir man hänvisad att acceptera en småföretagsförsäkring med en bestämd omfattning och självrisknivå som kanske inte alltid är anpassad utifrån företagarens verkliga behov. I tillägg är kännedomen kring hur försäkringsbolagen risk- och premiebedömer generellt väldigt låg hos kunderna vilket skapar en onödig maktobalans.

Skadekostnaderna ökar

Enligt Svensk Försäkring har den genomsnittliga kostnaden för en skada i företag nästan fördubblats på 10 år, från 318,000 kronor till mer än 607,000 kronor. Vad gäller den mest kostsamma skadetypen, brandskador, så har skadekostnaderna de senaste tio åren ökat från 4,8 till 6,4 miljarder kronor. Tänk om insikten kring vilka premiepåverkande faktorer försäkringsbolagen generellt tillämpar skulle öka, skulle kunderna då kunna bli bättre på att tillsammans med försäkringsbolagen diversifiera självrisknivåerna, behovsanpassa omfattningen och arbeta mer riskförebyggande för att minska skadekostnaderna?

Faktorer som påverkar

När det kommer till småföretag så tillämpar försäkringsbolagen inom sakförsäkring generellt följande premiepåverkande faktorer för att göra risk- och premiebedömning:

  • Omsättning
  • Verksamhet
  • Finansiell information
  • Skadehistorik

Utifrån dessa faktorer kan försäkringsbolagen göra en uppskattning av ett företags exponeringar, göra en schablonberäkning över värdet på företagets maskinerier och inventarier samt potentiellt täckningsbidragsförlust vid ett avbrott. 

För företag med omsättning överstigande 25 miljoner och/eller när det även finns behov att försäkra en eller flera byggnader samt beroende på inriktningen på verksamheten brukar generellt mer information efterfrågas:

  • Brandskydd – finns brandlarm? Är det centralkopplat eller endast utrymningslarm? Finns sprinkler?
  • Vad för typ av byggnadskonstruktion har byggnaden/byggnaderna?
  • Förekommer export till USA?
  • Finns alternativa produktionslokaler i händelse av brand?

Listan kan i princip göras hur lång som helst men desto mer information som finns, desto lägre ovisshet och desto mindre anledning att ta höjd för okända exponeringar i premiesättningen och val av självrisknivå.

Off-the-shelf lösningar

För att möta efterfrågan hos så många kunder som möjligt inom segmentet små och medelstora företag har de flesta sakförsäkringsbolag tagit fram olika varianter av kombinerade småföretagsförsäkringar utifrån verksamhet och bransch, dock med relativt snarlikt innehåll, och ett slags one-size-fit all koncept som är tänkt minimera skräddarsydda lösningar för varje enskild kund för att hålla administration och tillhörande kostnader på en så låg nivå som möjligt. Enligt siffror från Ekonomifakta så utgjorde små och medelstora företag 99,4% av alla privata företag under 2018, det vill säga, företag som har mindre än 50 anställda. Av alla små och medelstora företag är det dessutom bara knappt 5,000 företag som klassificeras som medelstora företag. Utifrån det perspektivet är det inte förvånande att sakförsäkringsbolagen valt att förenkla sitt utbud riktat till detta segment.

Skydd utifrån behov och risk

Även om en stor del av små och medelstora företag inom samma verksamheter och branscher har snarlika försäkringsbehov så kan exempelvis en konsults behov skifta beroende på inriktning och finansiell ställning: ett konsultföretag har kanske inte behov av en Avbrottsförsäkring utan endast en Extrakostnadsförsäkring. Ett annat bolag kanske har en högre soliditet och är beredd att acceptera en högre självrisk medan ett annat bolag med högre likviditet men lägre soliditet väljer att istället betala en något högre premie för att få en lägre självrisk. I tillägg kan det vara så att ett företag arbetar skadeförebyggande enligt en s k Business Continuity Plan medan ett annat av någon anledning valt att inte göra det. Dessa faktorer bör givetvis tas hänsyn till när försäkringsomfattning, premie och självrisknivå sätts av försäkringsbolagen, vilket dock inte är helt självklart om inte försäkringsbolagen uppmärksammas på de faktiska förhållandena. Vilket endast kan ske om företaget vet att man bör upplysa försäkringsbolaget om detta för att kunna påverka sin försäkringslösning.

Se även: VD- och styrelseansvarsförsäkring kan vara en smart väg

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.