Viljan att sälja kan få vilket företag som helst att förvandlas till en ja-sägare som lovar allt och lite till. Självklart ska man gå in med inställningen att allt går att lösa. Att få ner dessa löften på papper i form av avtal med sina kunder är viktigt. Men att lova mer än vad du kan hålla kan bli dyrt- så se till att säkra upp bakåt med leverantörsavtal.

Undvik att hamna i kläm

Villkoren som du erbjuder dina kunder måste återspegla villkoren som du har med dina leverantörer. Det gäller allt från leveranstider till reklamationer och påföljder vid förseningar. Om du erbjuder dina kunder generösare villkor än vad du själv har gentemot dina leverantörer så riskerar du att hamna i kläm och få betala dyrt för saker som ligger bortom din kontroll. Avsett därför tid för att förhandla fram bra avtal med dina leverantörer och hitta sätt att göra dina leverantörer till samarbetspartners. Arbetar ni tillsammans mot gemensamma mål så kommer ni längre.

Se även: Mall för leveransavtal

Viktiga punkter i leverantörsavtalet

Nedan är en lista med frågor som leverantörsavtalen bör innehålla svar på för att du ska veta vad du kan erbjuda dina kunder.

  • Vad ska levereras och vilken kvalité ska produkten/ tjänsten hålla?
  • Vad kostar produkten/ tjänsten som levereras?
  • Har leverantören rätt att ändra priserna?
  • Hur lång är leveranstiden?
  • Vem står för frakten?
  • Vad händer vid en leveransförsening?
  • Vad händer om produkten/ tjänsten inte håller utlovad kvalité?
  • Vilka garantier lämnar leverantören och hur länge gäller dessa?
  • Hur ska reklamationer hanteras?

Ett leverantörsavtal som besvarar ovanstående, utgör en god grund för att du ska kunna formulera ett konkret erbjudande till dina kunder.

Tips: Avtalsmall för underentreprenör

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.