Som företagare är man ständigt igång med olika projekt för sin verksamhet, planerar inför framtiden och analyserar det som varit. Det man dock oftast inte planerar och förbereder sig inför är en eventuell nedläggning av sin verksamhet. Om man hamnat i en situation där ägarna beslutat om att en likvidation av företaget är nödvändigt är det ett antal steg som behövs gå igenom och en del parter som behöver involveras. Vi har sammanställt en steg-för-steg guide som ska hjälpa dig på traven.

Det kan även vara nyttig information för den som fortfarande är igång med en lyckad verksamhet som vill lära sig mer av processen.

1. Om ägarna har beslutat om en så kallad frivillig likvidation är det första steget att skriva ett förslag till beslut om likvidation. I förslaget ska följande inkluderas:

a. Skäl för likvidation och möjliga alternativ till genomförande av sådan
b. Från vilken dag likvidationen ska gälla
c. Tidpunkt för skifte
d. Beräknade storleken på skiftesbeloppet
e. Vem bolaget önskar föreslå som likvidator

2. Förslaget ska sedan lämnas vid en årsstämma tillsammans med följande dokument:

a. Den senaste årsredovisningen med fastställd balans- och resultaträkning
b. Revisionsberättelse (om företaget har krav på revisor)
c. Redogörelse från styrelsen över de händelser som inträffat sedan årsredovisningen gjordes som kan tänkas ha betydelse för bolaget
d. Yttrande från aktiebolagets revisor (om bolaget har krav på revisor) över styrelsen redogörelse

3. När beslutet om frivillig likvidering är taget ska detta registreras till Bolagsverket via blanketten "Frivillig likvidation nr. 832" (PDF öppnas i nytt fönster där du kan ladda ner och spara i datorn).

4. Bolaget har i samband med registrering möjlighet att lämna förslag på likvidator vars roll är att avveckla bolaget. Tillsammans med förslaget på likvidator bör man bifoga en meritförteckning över den föreslagnas kompentens och erfarenhet. Denne måste såklart vara lämplig för uppdraget och får normalt inte ha ingått i bolagets ledning eller varit aktieägare. Om bolaget har en revisionsberättelse och anses ha god ställning, kan Bolagsverket dock utse en styrelseledamot, aktieägare eller någon o ledningen till likvidator. Detta sker endast i de fall där det inte finns någon påtaglig grund för tvångslikvidation eller andra brister.

5. I nästa skede utser Bolagsverket en eller flera likvidatorer som agerar ersättare till styrelse och eventuell VD. De tar hänsyn till eventuellt förslag från bolaget men har makt att utse en annan som de anser mer lämplig för fallet.

6. Har aktiebolaget sedan innan en revisor har denne kvar sitt uppdrag under likvidationen.

7. Likvidatorn ser till att bolagets skulder betalas och säljer så mycket utav bolagets tillgångar som möjligt för att förbereda en avveckling. Denne ansöker även om kallelse på okända borgenärer.

8. När tiden för kallelse på okända borgenärer gått ut fördelas de kvarstående tillgångarna till aktieägarna.

9. Likvidatorn lägger fram sin slutredovisning på en sista bolagsstämma och bolaget anses därefter upplöst.

10. Likvidatorn anmäler till Bolagsverket att han eller hon lagt fram slutredovisningen på en bolagsstämma och bolaget avregistreras.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.