”Nu vidtar vi ytterligare åtgärder för att sänka de omotiverat höga återköps- och flyttavgifterna som finns på marknaden. Det här beskedet är dåliga nyheter för de företag och banker som genom höga avgifter försökt hindra konsumenter att flytta sitt sparande”, skriver f.d. finansmarknadsminister Per Bolund.

Pensionssystemet är en djungel av val som tar tid att sätta sig in i. Det är lätt att övertyga sig själv om att det nog inte spelar så stor roll på slutsumman, vilka av försäkringsbolagen eller fonderna man valt så länge man åtminstone har en arbetsgivare som betalar tjänstepension. Så tänkte nog många fram tills att de satte morgonkaffet i halsen när SVT rapporterade att pensionen kan höjas med så mycket som 300 000 kr fram till pensionen om man ser över sin förvaltning och årliga avgifter. 

Vad är ett fribrev?

Ett fribrev är en pensionsförsäkring där inbetalningarna upphört då man bytt arbetsgivare. Att flytta och slå ihop sina fribrev kan i många fall ge dig lägre avgifter, högre avkastning och mer i pension och dessa anledningar har lett till krafttag från lagstiftaren. 

Höga flyttavgifter ska nu minimeras 

Lagstiftningsarbetet inom finans- och försäkringsbranschen går ofta långsamt och det har det gjort även inom detta område. Lagstiftad rätt till flytt av pensionssparande infördes redan 2007 men gav inte de effekter som var tänkta. Istället införde många banker och försäkringsbolag höga flyttavgifter eller rent av nekade flytt vilket bibehöll inlåsningseffekterna för spararna vilket nu kraftigt begränsas av den nya lagstiftningen.

Stora försäkringsbolag får sänka sina flyttavgifter

Skandia, Movestic, SPP, Länsförsäkringar, Folksam, Swedbank, SEB och Nordea har alla haft betydligt högre flyttavgifter än den maxavgift som nu den 1: a april införs på 600 kr. I ett räkneexempel kan man tydligt se de stora skillnaderna. En person som sparat ihop 1 miljon i sin tjänstepensionsförsäkring har tidigare fått betala mellan 20 000 kr och 1 400 kr vid flytt beroende på vilken av ovan nämnda försäkringsbolag man haft.

”Vi utvecklade Svenska Fribrevsbolaget som en motpol mot våra konkurrenter där målsättningen är att erbjuda full frihet till våra kunder utan förbindelser, höga avgifter eller partiska fondrekommendationer. Till skillnad från våra konkurrenter har vi inga egna fonder. Dessutom går alla ersättningar som lämnas till SFB, i sin helhet tillbaka till kunderna. Det senaste året har vi sett en dramatisk ökning av nya kunder som vill samla sina fribrev vilket kan ge högre pension. Den ökningen kommer eskalera ytterligare efter 1 april”, säger Mattias Fellenius, grundare och ordförande på Svenska Fribrevsbolaget.

Låt inte avgifterna äta upp din pension!

Uträkningar Svenska Fribrevsbolaget gjort visar att en svensk betalar i genomsnitt 1,9 % per år av försäkringsvärdet i avgifter uppdelat på försäkringsavgift och fondavgift. Avgifterna skiljer sig kraftigt åt beroende på vilket försäkringsbolag du väljer men också vilka fonder du väljer.

”0,5 % per år låter kanske inte så högt men det kan minska din pension med hela 15 % och innebära flera hundra tusen kronor i förlust eftersom pensionssparade sker över lång tid och avgiften tas ut varje år utifrån försäkringsvärdet.”, förklarar Mattias Fellenius.

Är du en tidigare tiotaggare?

Lagstiftningen berör fond- och depåförsäkringar som är tecknade utanför kollektivavtal samt kapitalförsäkringar och privata pensionsförsäkringar. Lagstiftningen berör även högavlönade tjänstemän med kollektivavtalad pension då de länge haft möjlighet att bryta loss sin tjänstepension från kollektivavtalet och placera pengarna i en fondförsäkring. Det kallas tiotaggarlösning eftersom man måste tjäna minst 10 inkomstbasbelopp per år. I år motsvarar det 682 000 kronor. Strax över 50 % av tiotaggarna har valt att göra detta.

Tiotaggarlösningar kom 1990 och gjorde det möjligt att lämna kollektivavtalet för att kunna placera pensionspengarna på ett friare sätt och på så sätt möjliggöra en högre avkastning. Men avkastningen uteblev för många eftersom det höga avgiftsuttaget åt upp mycket av den avkastning som genereras.

”När vi går igenom de avgiftsanalyser som vi löpande genomför åt våra kunder står tiotaggarna ut. Det är den grupp som kan spara mest pengar på att ta bort onödiga avgifter. Beräkningar vi gjort visar att en tiotaggare i snitt betalat 0,5 procent per år i försäkringsavgift, vilket skall jämföras med 0 procent i försäkringsavgift om man är kvar i kollektivavtalet. Till det ska det noteras att det inom tjänstemännens pensionsavtal ITP även finns rabatter på fondavgifterna”, berättar Mattias Fellenius.

Hur gör man?

Har du ordning på alla dina pensionsförsäkringar och hos vilka försäkringsbolag de finns, kan du göra en sammanställning av samtliga genom att inhämta information från vardera försäkringsbolag. Du behöver ta reda på vilka villkor du har i dina fribrev idag och hur du kan förbättra dem. Ta reda på vilka som är flyttbara, vilka årliga avgifter som belastar ditt sparande och vilka fribrev som går att slås ihop. Slutligen behöver du jämföra alternativ och besluta om och var de ska placeras istället. Tyvärr är det krångligt och tidskrävande men inte omöjligt för den som vill sköta det själv.

Ett enklare sätt är att ta hjälp av ett försäkringsbolag som ser till kundens bästa och erbjuder ett brett fondutbud utan egna fonder för att eliminera partiska rekommendationer och slå ihop de som går till ett sparande.

Svenska Fribrevsbolagets tips för tiotaggare:

  • Ta reda på vilka avgifter som dras från din tiotaggarlösning.
  • Flytta om möjligt försäkringen till ett pensionsbolag som tar ut lägre avgifter.
  • Jobbar du kvar på arbetsplatsen där du har din tiotaggarlösning, uppmana då arbetsgivaren att göra om befintliga tiotaggarlösningar till förstärkt ITPK.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.