Skatteplanering i enskild firma Tips #3 - uppdaterad för inkomstår 2023

Underskott i en enskild näringsverksamhet kan hanteras på olika sätt beroende på om företaget är nystartat eller inte. Underskott i nystartad aktiv näringsverksamhet får kvittas mot andra förvärvsinkomster såsom inkomst av tjänst och inkomst från andra näringsverksamheter.

Förutsättningar för kvittning:

1. Överskott och underskott i olika delverksamheter i den enskilda firman får fritt kvittas mot varandra.

2. Underskott kan rullas framåt och kvittas mot framtida överskott i näringsverksamheten, utan tidsbegränsning. Detta kallas rullning.

3. Underskott i nystartad aktivt bedriven näringsverksamhet kan kvittas mot förvärvsintäkter (tjänst och handelsbolag) under de fem första åren med möjlighet till marginalskatteplanering.

4. Ett slutligt underskott i en enskild firma kan utnyttjas till 70 % och får fördelas på en treårsperiod.

Kvittning mot andra förvärvsinkomster

Kvittningsrätten gäller bara om följande villkor uppfylls:

1. Nystartad aktivt bedriven verksamhet (under de fem första åren)

2. Aktiv näringsverksamhet (detta är ett av skälen till att du ska försöka bli betraktad som aktiv)

3. Om du inte direkt eller indirekt (i exempelvis aktiebolagsform) bedrivit en likartad verksamhet under de senaste fem åren innan du startade detta företag.

4. De första 100 000 kronorna i underskott för vart och ett av de fem åren.

Du får kvitta högst 100 000 kr per år i underskott för vart och ett av de fem åren. Har du större underskott ett visst år måste du rulla det överskjutande underskottet vidare och antingen kvitta det mot framtida överskott i näringsverksamheten eller också kan du kvitta det överskjutande beloppet ett kommande år under förutsättning att det året visar ett underskott.

Rent tekniskt görs kvittningen så att underskottet får dras av som ett allmänt avdrag i inkomstdeklarationen.

Slutligt underskott i nystartad verksamhet

Huvudregeln vid slutligt underskott (kvarvarande underskott när verksamheten upphör) är att detta dras av som kapitalförlust. Om företaget upphör inom 5 år från starten kan även det slutliga underskottet kvittas mot andra förvärvsinkomster.

Om det finns en förlust kvar när företaget avvecklas, får du dra av 70 % av det sammanlagda kvarvarande underskottet. Detta slutliga underskott dras av som kapitalförlust i inkomstslaget kapital och ger där 30 % skattereduktion. Den totala skattereduktionen blir därmed 70 % x 30 % = 21 %.

Obs! Om du inte har betalat in tillräckligt mycket skatt för att kunna utnyttja hela den här skattereduktionen under ett enda år, får du dela upp avdraget på högst 3 år.

Rullning bättre än kvittning

För de näringsidkare som har underskott men som så småningom går med vinst, är rullningen mer gynnsam än kvittning mot tjänst. För det första får du spara underskottet hur länge som helst. För det andra räknas underskottet av inte bara mot skatten, utan även mot egenavgifterna, vilket ger en högre avdragseffekt. Man kan räkna med att rullning ger 25-35 procentenheter bättre effekt än kvittning mot tjänst.

Rullningen framåt mot framtida vinster får du göra under ett obegränsat antal år. Tänk på att hela underskottet måste rullas vidare och hela underskottet måste tas upp.

Läs mer om kvittning av underskott i enskild näringsverksamhet på Skatteverkets hemsida här.

Läs vidare här om underskott, samt avdrag för tidigare års underskott.

Tips #4: Jobbskatteavdrag i enskild firma

Se alla 15 tips för skatteplanering i enskild firma


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.