Budgetpropositionen aviserade att regeringen ska återkomma om många av skattefrågorna i budgeten för 2024. Nu har vi fått flera nya propositioner och ett par nya remisser.

Vi har uppdaterat vår stora översikt med senaste nytt för de viktigaste förslagen.

Nya propositioner

Regeringen har överlämnat följande färdiga förslag till riksdagen som gäller de viktigaste förslagen i budgeten. I vår översikt kan du läsa mer om var och en av punkterna.

  • 12.1 Sänkt skatt på arbetsinkomster och pension
  • 12.2 Jobbskatteavdraget för äldre indexeras och åldersgränsen höjs

Vissa förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension (prop. 2023/24:13, 28 sep 2023)

  • 12.3 Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt 2024

Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024 (prop. 2023/24:27, 17 okt 2023)

  • 12.5 Utvidgad tidsgräns för expertskatt – från fem till sju år

Utvidgad tidsgräns för expertskatt (prop. 2023/24:16, 28 sep 2023)

  • 12.9 Teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifterna

Teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifterna (prop. 2023/24:14, 28 sep 2023)

Nya remisser

Några områden är inte mogna för propositioner ännu. Där har finansdepartementet tagit fram promemorior och sänt ut dem på remiss. Efter remissbehandling ska propositioner lämnas till riksdagen.

  • 12.6 Kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag

Vissa förslag om kompensation m.m. till personer födda 1957 och 1959 på grund av höjd åldersgräns för förhöjt grundavdrag (promemoria Fi2023/02676, 11 okt 2023)

Remiss till 15 jan 2024 (11 okt 2023)

  • 12.12 Tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Tilläggsskatt för företag i stora koncerner (lagrådsremiss 31 augusti 2023)

Uppdatering: Lagrådets yttrande (17 okt 2023, PDF-fil 79 s.)

  • 12.21 Höjd omsättningsgräns för mervärdesskatt
  • 12.22 Nya mervärdesskatteregler för små företag
  • 12.23 Ändrade mervärdesskatteregler för vissa tjänster och för konstverk

Nya mervärdesskatteregler för små företag samt ändrade mervärdesskatteregler för vissa tjänster och konstverk (promemoria Fi2023/02694)

Remiss till 19 jan 2024 (13 okt 2023)

Först publicerad på redovisningshuset.se

Se även: Prisbasbelopp 2024 klart - detta gäller


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.