Till att börja med, är det rätt att ta in kapital? Behöver du det och om det behövs - är det rätt läge för verksamheten?

Det finns en farhåga att spädas ut (tappa kontroll och andelar av bolaget) och man måste ju vara på det klara med att ta in externt kapital innebär att man inskränker på sin frihet som grundare. Så var noga med att rannsaka er, vill vi detta och är det i företagets intresse att ta in externa ägare?

Det finns naturligtvis inget rätt svar - utan bör styras utifrån grundarens ambitioner och önskan kring företagets utveckling.

Att ta in externt kapital kan vara kopplat till många känslor och funderingar. I processen kommer flera frågor: 

  • Hur skall en värdering sättas?
  • Vad innebär det i praktiken kring bolagets riktning?
  • Vilken typ av partner vill jag ha eller vilken behöver jag?

Likaså om det bara är kapital eller också en kompetens som man hoppas få in i samband med rundan, dvs en affärsängel med kunskap om er bransch eller era utmaningar?

Det finns väldigt många vägar att gå, vad som är rätt för olika bolag bestäms mycket beroende på vart man är i sitt företagande. Ta gärna kontakt med en affärsutvecklare eller rådgivare som själv gjort den resan och be om flera olika människors perspektiv, för att kunna ta ett välgrundat beslut och få med er användbara tips.

I ett tidigare skede kan man vända sig till Almi eller söka bidrag i din region/ditt län, Vinnova och andra partners som lokala inkubatorer med flera, där man via rådgivare kan få hjälp i processen. Det finns också privata riskkapital-investerare och affärsänglar.

“Den perfekta tajmingen” att göra saker eller att ta in nya resurser kommer aldrig att komma utan det gäller att man sätter en plan och exekverar den. Ta många kontakter med människor som gjort den resan ni vill göra, man kan alltid be om att få låna tid för att ta del av deras reflektioner.

Några frågor du bör ställa om finansieringsalternativ:

Är “traditionellt riskkapital” (via investment/riskkapitalbolag, affärsängel eller liknande, den absolut bästa vägen att finansiera vår verksamhet?

Kan det vara aktuellt med crowdfunding eller andra alternativa vägar?

Medlemsägande via intresseföreningar eller branscher?

Ponera att jag har en verksamhet som bygger på många partnerföretag (ex en produkt eller tjänst som kommer att distribueras av /genom en branschorganisation). Kan det då vara gynnsamt att sälja andelar till partnerföretag i branschen?

På så vis skapar man tydliga incitament för “branschen” att sätta ditt företag/ din innovation på sin agenda  - och får med sig partnerföretagen i både dialoger och får lokala ambassadörer som kan marknadsföra dig i respektive stad.

Avtalsreglera för en buy back?

Du kan naturligtvis som entreprenör ge förslaget att när du nått vissa multiplar (ex omsättning, ex nettoavkastning i resultat eller  räntabilitet, avkastning på kapital), skall du ha rättighet att köpa tillbaka aktier - om ni båda gör bedömningen att din investerarpartner vill gå in under en begränsad tid. Det finns naturligtvis också möjligheter att avtala om konverteringar av lån - till aktier och många fler lösningar, beroende på ert behov och horisont.

Se även: Därför behöver ni ett aktieägaravtal

När är det rätt tajming?

En kapitalanskaffning är tidskrävande, den tiden man allokerar åt själva kapitalanskaffning är tid man de facto tar ifrån själva utvecklingen av verksamheten. 

Naturligtvis finns det inget självklart svar, utan det beroende på verksamheten, dess behov och grundarnas tidshorisont eller fas i livet.

Är du student och har en låg kostnadskostym eller är mitt i livet med nybildad familj? 

Egentligen kan man i alla fall hävda att ju tidigare en investerare kliver in i verksamheten, ju bättre måste idén eller ens proof of concept vara, för att du skall kunna motivera en vettig värdering utan att du inte späds ut för mycket. Annars riskerar ni att investeraren kan pusha ner värderingen.

Så det är naturligtvis bra att kommit en liten bit på vägen och lagt en grund där du byggt bort så många möjliga hinder för att komma ut på marknaden som möjligt.

Vem eller vilka ska du kontakta och i vilket skede?

På senare år har det blivit lite av en trend att ta in riskkapital från investmentbolag och VC-firmor, men vad många missar är att riskkapitalbolag relativt sällan investerar i en tidig såddfas (innan det ens har verifierats en idé eller visats på en skalbar affär), utan detta initiativet bör oftast komma senare, när verksamheten har visat sin affärspotential (undantagen är när investmentbolaget har som idé att investera i direkta uppstarts-faser). 

Ofta beror det på att riskkapitalbolagets DD (Due Diligence, genomgång av bolaget inför en potentiell investering) är så pass noggrann och därmed dyr att det inte är lönt att investera i små bolag som inte verifierat sin affär än. Dock är det ofta smart att ta kontakten, även om det inte leder till en längre dialog, så etablerar man dels en relation - men kan också få matnyttig feedback på sin investerings-pitch.

Ju fler du pratar med, ju mer substans för investor-presentationen kan du hämta - och på sikt kapitalisera på.

Aktieboken, var noga med vilka du tar in i bolaget

Även detta låter som en “nobrainer”, men dina delägare/investerare även i ett tidigt skede, kan göra skillnad. För en affärsängel eller riskkapitalbolag så kommer aktieboken vara avgörande och den kommer att granskas. Se till att det är glasklart vilka som äger vad, vad de tillför och försök att ta in några få - kompetenta, delägare.

Var noga med strukturen - tidigt i bolagsbyggandet

Såväl hur ni sätter upp bolaget, med eventuella dotterbolag beroende på dess affär (speciellt när aktiekapitalet sedan 1/1 är 25.000 SEK) men också struktur kring själva kapitalanskaffningen.

Dels att ta bort onödigt tidsarbete, men också för att ha en stenkoll på vilka investerare som kontaktats när, vad som sagts, när uppföljningen skall ske och vad vad de givit för feedback. Eftersom det funnits mycket kapital på marknaden har det under några år också funnits många lycksökande aktörer och likaså många proffsiga, konkurrensen är hård - och du kan behöva ta många kontakter.

När du skapat någon form av “investerarlogg” kommer denna att vara ett mycket viktigt dokument som hela tiden skall leva - och se processen att ta kontakt med investerare som just en möjlighet att bygga en relation.

Att skaffa kapital till ditt bolag är något som glorifieras i nyhetsflödet och har blivit lite av en statussymbol. Det finns dock mycket arbete bakom som inte alltid framkommer. Innan du tar steget, bejaka dessa fem nycklar för att ta in kapital! Detta är inget du ska göra på test utan ska du skaffa kapital så behöver du göra det på riktigt!

5 tips för en lyckad finansiering

Var förberedd, gör läxan ordentligt innan!

Se till att kunna all fakta kring nuvarande ekonomi, behov framöver - och främst, hur skall företaget skapa ett positivt kassaflöde och börja tjäna pengar. Naturligtvis är det väldigt viktigt att kunna visa hur affären ska bli lönsam för investeraren. Ni måste ha koll på detaljerna!

Presentera flera gånger

När ni bestämt er för att ta in externt kapital för att finansiera er verksamhet, pitcha er verksamhet för flera aktörer. Skriv ner frågor ni fått och försök bygga bort frågeställningarna inför nästa presentation. Se presentationer som möjligheter utveckla och förtydliga ert erbjudande.

Läs det finstilta

Se till att lägga medel på duktiga jurister som tar fram avtal åt er, var noga med att ta er tid och gå igenom vad som förväntas av respektive part och ta er tid att gå igenom avtal.

Teamet

Investeraren investerar i team, snarare än idéer. Idén i sig kan vara mycket enkel, men se till att attrahera duktiga människor och hitta vägar att motivera dem, tänk tidigt igenom hur ni kan skapa fördelaktiga optionsavtal som gynnar båda parter (ta juridisk hjälp även här). Om ni inte planerar att anställa, knyt då upp konsulter som kompletterar på de områden ni inte har kompetens.

Värdering

Tänk före- och efter pengar. Vad behöver vi i slutändan ha för att kunna utveckla det vi önskar och vad kan därmed motivera en viss värdering?


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.