Vår expert på finansiering och affärsutveckling, Peter Tovman, svarar på en fråga från en av våra medlemmar.

Jag äger ett mindre företag och står i valet och kvalet att ta in en affärsängel eller dela upp beloppet och göra en ägarspridning till åtta personer. Vad tycker du vi ska göra? /Kim

Hej Kim,

Avgörande är vem affärsängeln är och vad denne kan medverka med. Kan affärsängeln bidra med affärer eller det som du anser behövs i företaget, då kan en affärsängel vara rätt. Men samtidigt får du en delägare som du kanske inte drar jämt med i alla lägen.

Ägarspridning med eller utan notering

Om affärsängeln inte har något specifikt, unikt, att komma med, då föreslår jag en ägarspridning till de åtta personerna. Kompetens kanske finns bland de nya delägarna eller så kan du få in kompetens i företaget genom ett advisory board.

Expertsvar: Vad är ett advisory board?

Dessutom finns det en juridisk aspekt, tar du in en affärsängel kan affärsängeln vilja ha ett delägaravtal. Du blir då upplåst i ett delägareavtal med affärsängel, din rörelsefrihet med företaget kan begränsas, exempelvis vid olika beslut som är väsentliga för företaget och dess utveckling. Gör du en ägarspridning så finns det möjligheter att antingen undvika ett sådant delägaravtal eller att det är mjukare utformat utifrån din horisont. /Hälsningar Peter

Har du en fråga du vill ställa, kontakta oss här.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.