Hej. Vi är två enskilda näringsidkare som tänker arbeta tillsammans i den form att vi anlitar och fakturerar varandra. Men vi vill ha ett namn utåt för att kunna marknadsföra oss. Är det tillåtet att komma fram till ett namn och använda det utan att registrera det?
- Henrik


Svar av Patent- och registreringsverket, Expert på varumärkesskydd och patent.

Hej,

Om man vill använda sig av ett varumärke som man själv inte har registrerat så gör man det alltid på "egen risk". Det kan finnas andra som använder sig av samma eller liknande namn för samma eller liknande produkter.

Registrering hos PRV är det säkraste sättet att få ensamrätt till ett unikt kännetecken i Sverige. Ensamrätt kan även uppnås genom inarbetning. Ordet eller symbolen har då blivit allmänt känt bland dem som varan eller tjänsten riktar sig till. Säkrast är dock att ansöka om en registrering, eftersom ensamrätten då kan styrkas med registreringsbeviset.

För att skydda ett namn/figur måste man göra en ansökan om registrering av varumärke. Blanketter och informationsmaterial finns på www.prv.se/varumarke

Där kan man välja att göra en ansökan elektroniskt eller skriva ut en blankett som man skickar med vanlig post.  

I sin ansökan ska man även beskriva för vilken/vilka varor och/eller tjänster som man önskar skydda sitt varumärke. Förutom att ange varor och tjänster skall man också uppge den eller de klasser i vilken de ingår. Det finns 45 olika klasser där klass 1-34 är varuklasser och 35-45 är tjänsteklasser.

ANSÖKNINGSAVGIFTER

Pappersansökan

Grundavgiften är 2300 kronor och i den ingår det en varu-/tjänsteklass. Avser ansökan fler klasser så tillkommer det 900 kronor per klass.

Elektronisk ingivning av ansökan

Grundavgiften är 1800 kr och i den ingår det en varu-/tjänsteklass. Avser ansökan fler klasser så tillkommer det 900 kronor per klass.

HANDLÄGGNINGSTID

Handläggningstiden för en varumärkesansökan kan man se på vår webbplats via bifogad länk.

http://www.prv.se/Varumarke/Ansoka-om-varumarke/Ansokningsprocessen/Tid-till-besked/

Övriga frågor, ring vår kundtjänst på telefon 08-782 28 00 eller maila till [email protected]

Med vänliga hälsningar

PRV Kundtjänst

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.