Vilka råd kan du ge rörande hur länge ägaren ska vara kvar i företaget efter försäljningen och vilka vanliga problem brukar dyka upp?
- Peter Karlsson


Svar av Adam Wessblad, Specialist på hållbar tillväxt och ägarskiften.

Intervju med en anställd efter en genomförd transaktion:

Jo Bertil, (den tidigare ägaren) har ju sagt att jag nu skall fråga den nye VD:n om jag har frågor kring mitt arbete, men jag frågar honom som vanligt ändå för att det har jag alltid gjort...

Detta var ett exempel en gång när jag hade genomfört en transaktion och var runt i bolaget för att följa upp affären med personalen om hur de trivdes med den nye ägaren (VD:n).

Det finns två problem som måste lösas samtidigt här:

Det ena är behovet av kontinuitet vid ett ägarskifte (kunder och kunskap skall överföras), och det andra är överföring av lojaliteten till den nye ägaren/VD. Det är mycket vanligt vid ägarskiften i mindre bolag att en köpare vill ha kvar den tidigare ägaren under en kortare eller längre period (upp till 2 år) för att han skall hinna lämna över kundkontakter och personalansvaret på ett lugnt och säkert sätt.

Det är också viktigt för personalen att de får tid att vänja sig vid att en ny ägare kommer in och bestämmer i verksamheten. Personal (äldre tro-tjänare) är ofta väldig lojala med den tidigare ägaren och för att ägarskiftet skall gå bra och affären som helhet skall bli bra för den nye ägaren är det viktigt att den som säljer sitt bolag förstår att han har en viktig roll i bolagets nya situation och i överföringen av ansvaret för bolaget.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.