Hej! Jag har en uppgift i avtalsrätt jag behöver hjälp med att reda ut. Den lyder följande: Caroline är ute efter en ny dammsugare. I affären får hon reda på att det inte finns några dammsugare hemma för tillfället, men det ska komma en ny leverans strax innan stängningsdags. ”Jag kan komma hem till dig ikväll och visa några av dem”, säger försäljaren. Det tycker Carro är en bra idé. Framåt kvällen kommer försäljaren och visar några nya dammsugare. Carro köper då en. Dagen efter så ångrar hon sig och vill lämna tillbaka dammsugaren och få pengarna tillbaka. Kan hon lämna tillbaka dammsugaren? Tack så hjärligt på förhand!
- Malin


Svar av Ida Christensson, Advokat och expert på Affärsjuridik.

Hej!

I Sverige finns flera speciallagar som reglerar avtalsförhållandet mellan konsument och näringsidkare. Speciallagarna är ofta tvingande till konsumentens fördel - det vill säga de rättigheter som konsumenten har enligt lagen gäller oavsett vad som avtalats. Syftet med speciallagarna är att väga upp det orättvisa maktförhållande som anses föreligga mellan en konsument och en näringsidkare. I det aktuella fallet utgår jag ifrån att Caroline köper dammsugaren i egenskap av konsument.

Eftersom Caroline, som konsument, köper en lös sak från en näringsidkare är det ett konsumentköp enligt Konsumentköplagens definition. Lagen blir tillämplig, men i denna lag finns inga bestämmelser som berättigar Caroline till att lämna tillbaka dammsugaren endast på den grunden att hon har ångrat sig.

Av din fråga att döma har dock bindande avtal uppstått först när försäljaren är hemma hos Caroline och inte i dammsugaraffären. Frågan blir då om Distans- och hemförsäljningslagen är tillämplig. Enligt denna lagstiftning har en konsument som ingått ett hemförsäljningsavtal avseende lös egendom generellt rätt att frånträda avtalet (ångerrätt). Detta förutsätter dock att varan återlämnas och att meddelande om frånträdandet lämnas till näringsidkaren inom 14 dagar från det att konsumenten tog emot varan alternativt från den dag då näringsidkaren informerade konsumenten om ångerrätten. Den avgörande frågan för lösningen blir således huruvida Carolines avtal med försäljaren utgör ett hemförsäljningsavtal enligt Distans- och hemförsäljningslagens definition.

Med hemförsäljningsavtal avses avtal som ingås vid ett besök i konsumentens bostad. Från Distans- och hemförsäljningslagens tillämpningsområde undantas dock sådana fall där hembesöket sker på konsumentens initiativ och uttryckliga begäran. Av frågan framgår att dammsugarförsäljaren erbjuder sig att komma hem till Caroline och att Caroline accepterar detta erbjudande. Näringsidkaren har således tagit initiativet till hembesöket vilket gör att Distans- och hemförsäljningslagen blir tillämplig. Detta innebär att Caroline är berättigad till ångerrätt och kan lämna tillbaka dammsugaren.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.