Hållbarhetsarbete kräver både tid och engagemang. Men det handlar inte bara om påverkan på klimatet. Flertalet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 handlar om människor. Och här kan näringslivet göra en rejäl insats som snabbt kommer att uppmärksammas – och uppskattas! Småföretag som engagerar sig i sociala frågor och visar sitt samhällsansvar skapar bättre relationer med sina intressenter, stärker kundlojaliteten och ökar sin konkurrenskraft.

Så med hållbart företagande finns alltså allt att vinna - både för människan och miljön. Då borde det väl vara full fart på hållbarhetsarbetet ute hos landets småföretag, eller?

Så här ser Sveriges småföretag på grön omställning:

· 66 % anser att hållbarhet överensstämmer med affärsmål, vision och värderingar

· 55 % anser att hållbarhet är viktigt för konkurrenskraften

· 57 % anser att hållbarhet är viktigt för att möta kundernas förväntningar

· 67 % tror att kundernas krav kommer att öka de närmaste fem åren

· 58 % tror att hållbarhet är viktigt för att locka, motivera och behålla personal

Men hälften av småföretagen släpar efter med hållbarhetsarbetet
Trots att klart över hälften av småföretagen förstår insikterna är det dessvärre bara 41 % som arbetar aktivt med hållbarhet medan 48 % gör det till viss del. Och ungefär lika många (49 %) har tagit fram mätbara mål för sitt hållbarhetsarbete. Av alla chefer och ledningar säger sig runt 50 % ha ”ganska god kunskap” om hållbarhetsarbetet. Kunskapsnivån är ungefär densamma för såväl äldre som yngre bland personalen.

Så viljan och intresset finns och det växer! Men många småföretag uppger att den största utmaningen är brist på resurser i tid och kompetens samt att ledningen inte visar ett tydligt engagemang för att sätta i gång. Det är förvånansvärt då småföretag som skjuter upp sitt hållbarhetsarbete riskerar:

  • Förlust av kunder
  • Ökade kostnader
  • Större sårbarhet för klimatutmaningar
  • Svårighet att locka kvalificerad personal

 Samtliga siffror: UN Global Compacts Omställningsrapport 2022

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.