Socialt entreprenörskap eller företagande innebär att man i första hand har fokus på att nyttomaximera verksamheten istället för att man alltid strävar efter vinstmaximerande, menar Morgan Holmström, som valt att satsa på socialt företagande, bland annat genom sitt företag Zonky Fruits. Enligt honom så är det självklart att allt företagande måste generera vinst men det viktigaste av allt är att det finns mening i det man gör.

Morgan började för många år sedan med att hjälpa människor ideellt men insåg att det var väldigt svårt att få en stabilitet. Som många hjälporganisationer så konkurrerade han med problematiken att desto mer desto mer akut ett problem är desto bättre hjälp fick han. Detta skapar en paradox när han vill lösa problem inte bygga strukturer runt dem. 

Genom World social forum, ett jätteevent som Morgan var med och organiserade i Amazonas för att lyfta frågorna runt Amazonas och dess befolkning, så kom han på idén med Zonky Fruits. De tolkar han hade med sig under eventet gav honom idéen att skapa arbetstillfällen som inte bygger på att avverka skog.

- Min idé är att låta ortsbefolkningen vara med och plocka acai-bär och att jag skulle sälja produkterna i Sverige. Jag började med att lansera våra acai-produkter nu i början av året och just nu har vi kommit in hos Coop i Stockholm.Vi har expanderat lite snabbare än jag hade beräknat så jag letar investerare för att kunna fortsätta i den takt vi kan.

Vad är det roligaste med att just jobba mes socialt företagande?

- Det roligaste med Zonkyfruits är väl att hålla på med produktutveckling ihop med folk på plats och att se hur det tänder hopp hos befolkningen i Amazonas om att det finns andra sätt att göra traditionella saker på som kan ge positiva utfall hos dem.

För honom är det roligaste med socialt företagande mer generellt att få uppleva glädjen i att se hur mycket nytta han kan göra för människors liv och även just entreprenörsdelen att alltid få vara nyfiken.

Det mest utmanande däremot måste, enligt honom, vara att kämpa på samma arena som mer kommersiella företag, utan att ha samma ekonomiska medel, samt att konstant försöka hitta nya vägar för att utmana normativa lösningar. 

Varför borde fler vara sociala företagare?

Hade fler företagare varit sociala företagare eller samhällsförbättrande tror jag sjukskrivningar gått ner, personalen producerat mer när de ser meningen i arbetet och världen blivit bättre, utöver den egoistiska delen med att det är så mycket roligare.

Hur kommer det se ut i framtiden? Kommer det finnas fler eller färre sociala företagare?

Troligtvis kommer socialt entreprenörskap som roll att växa, men det är fortfarande störst andel som lever av kommunala eller statliga projektpengar idag. Jag tror dock att även detta kan komma att förändras i framtiden om en del idag verkligen lyckas. Jag har mött många som ser vinsten i det emotionellt, men när det även börjar visa sig i ekonomin kommer detta bli en naturlig del av affärslivet.

Morgan Holmström avslutar med följande tips till de som funderar på att satsa på socialt företagnade: 

  • Tänk på hur idén ska finansieras.
  • Hitta likasinnade aktörer som kan vinna på att idéen bli verklighet och övertyga dem att hoppa på tåget med dig. 
  • Trygga dina fasta kostnader, då det tar ofta tid att få bärighet.
  • Ställ frågan dig frågan om hur går det att nyttomaximera och ändå få vinst.
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.