EntreprenörsProfilsTest - EPT, som nu i dagarna firar över 27.000 genomförda tester, ger en bild av vilka av de sex entreprenörsarketyperna man är närmast och eller närmast till. EPT-testet försöker mäta dina entreprenörstendenser. Om du faktiskt blir en entreprenör eller inte är upp till dig. Kanske är du redan en entreprenör och vill ta nästa steg i din utveckling - oavsett var du befinner dig idag, EPT är - ett verktyg för utveckling!

Det är viktigt att komma ihåg att resultaten från en beteendeanalys inte säger något om vem du är. Det ger dock en bild av hur ditt beteende i olika situationer kan jämföras. Detta i samband med självmedvetenhet som kan beskrivas som hur en individ känner och förstår sin egen karaktär, känslor, motiv, motivation och drivkrafter, lust, mm.


Självinsikt i detta EPT-sammanhang kan beskrivas som att förstå dig själv ännu bättre och kan vara målet eller önskat resultat från många olika typer av utveckling, dvs processen att uppnå kunskap eller insikt om dig själv och andra människor, arbetskamrater, vid anställningar och rekryteringar, team-utveckling, m.m.


EPT är ett beteendestest som fokuserar på de 6 olika arketyperna, även om det innehåller både en personlighetsprofil och en entreprenörsprofil (mer om vad som är ett personlighetstest kontra vad är ett beteendestest, se här). Personlighetsprofilen kan man använda för djupare förbättringar och personlig utveckling. Extra användbar i din "How to use your results". Beteendetestet EPT ger dig ett rikt perspektiv på din karaktär (arketyp) såväl som med en kompletterande personlighetsprofil. Detta i kombination med dina svars svarskongruens i %.


Hur ska man bäst använda testet?

Som alla andra sådana här verktyg så ska det givetvis ske tillsammans med en ackrediterad konsult. Det är så ofta vi får höra efter första 45-50 minuters återkoppling att det är först där, där som det går upp för en vad detta egentligen säger. Man får givetvis prova själv – det händer inget farligt. Efter 27.000 test vet vi, att vill man det ska hända något och bli något av ens utveckling (ungefär som med en PT på ett gym) så ska det vara med en professionell och EPT ackrediterad person. Personlig feedback och med en professionell tillväxtplan.


Varför är det så?

Man får i EPT exempel, man får svara på frågor i återkopplingssamtalet, och man får reflekteringsfrågor som sätter dig själv i perspektiv till information i testsvaret. Detta och mycket annat är det som ger en ökad insikt och självinsikt och förståelse och som utgör grunden för entreprenörer eller företagsledarens egna samt och deras affärsutveckling och vidareutveckling av sina företag.

Sedan kan man även se på internationell statistik som visar att cirka 15% försöker inte, eller bara ignorerar allt och fortsätter i gamla vanor. 70% försöker själva men lyckas inte, medan 15% tar extern hjälp och lär sig hur och använder innehållet och gör en bestående positiv förändring och förbättringar.


Läs även: Svensken som fann en 6:e entreprenörstyp: Vilken tillhör du? Testa dig självMissa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.