Ansvar i enskild näringsverksamhet

En enskild näringsidkare räknas inte som en juridisk person med ett organisationsnummer utan här är organisationsnumret detsamma som företagarens personnummer. Det innebär att ägaren personligen ansvarar för företagets alla förpliktelser såsom ekonomi, skulder och avtal. Det är alltså ägaren som själv måste betala tillbaka skulder om företagets pengar inte räcker till. Det är även du som privatperson och inte företaget som till exempel hyr en lokal eller är en part i en domstolsprocess. Detta innebär en hel del risker och ett stort ansvar för dig som ägare men man kan minska riskerna genom att teckna en företagsförsäkring.

Registrering av enskild näringsverksamhet

För att registrera en enskild näringsverksamhet så kontaktar man Skatteverket eller går in på verksamt.se och i vissa fall även Bolagsverket. Du kan, men behöver normalt inte, registrera ditt företag hos Bolagsverket. Däremot kan det finnas en del fördelar med att registrera företaget där. I vissa fall är det även nödvändigt att vara registrerad hos Bolagsverket, t.ex. vid offentlig upphandling eller om vissa tillstånd krävs. När du registrerar företaget hos Bolagsverket så får företagsnamnet skydd i det län där du är registrerad.

Personer i enskild näringsverksamhet

En enskild näringsverksamhet innebär inte att man måste arbeta själv utan det kan finnas anställda i företaget men du kan inte anställa din make/maka, sambo eller gemensamma barn. Det du ska tänka på är att när du första gången anställer ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Däremot kan det bara finnas en ägare i företaget och övriga måste vara anställda.

Annan information för enskild näringsidkare

  • Enskilda näringsidkare behöver normalt inte använda sig av en revisor men alla enskilda näringsidkare är ändå bokföringsskyldiga och ska upprätta årsbokslut.
  • Du kan ha flera verksamheter i en enskild näringsverksamhet men tänk på att de inte kan redovisas och beskattas var för sig eftersom de räknas som en och samma näringsverksamhet under ditt personnummer.
  • När du bedriver enskild näringsverksamhet så skattar du för vinsten. Du skattar då både egenavgifter och inkomstskatt.
  • Som Sjukpenningsgrundande inkomst räknas företagets överskott och man kan välja mellan 1, 7, 14, 30, 60 eller 90 dagars karenstid.
  • Namnskydd gäller endast i det län som verksamheten bedrivs.
  • Företaget/ägaren kan ha både F-skatt och FA-skatt när den bedriver verksamheten. FA-skatt behövs om man både arbetar på annat företag och med enskild firma.
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2015-02-03 11:44
Ekonomistyrning och start av företag har jag gjort sedan 60-talet och rätt utförd och minimal inblandning av skv kan det gå riktigt bra. Idag riktar jag in mig på pensionärer som vill starta eget och det kan vara än mer lönsamt för vissa medan en del kan få betala över 100% på som exempel överskott på 10´.

Lars Arenander
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.