Rejäla förändringar har näringslivet varit med om förr. Som när skråväsendet försvann och näringsfrihet infördes. Eller när maskinerna tog över arbetsuppgifter under industrialiseringen. Och inte minst när digitaliseringen skapade helt nya arbetssätt.

Nu handlar det om en grön omställning från en linjär till en cirkulär ekonomi där alla resurser tas tillvara på bästa sätt. I övergången till en global grön tillväxt krävs insikter om hur näringslivet skapar harmoni och balans mellan människor, miljö och ekonomisk utveckling.

Många företag upptäcker att kraven på förändring dyker upp från två håll. Samtidigt som tillgången på råvaror och energi tryter och transporter blir dyrare ställer allt fler kunder krav på hållbara produkter och tjänster. Och de förväntar sig att företag tar ansvar för sin egen påverkan. För att få den ekvationen att gå ihop gäller det att anpassa sig till dessa nya sanningar och snarast möjligt börja omfamna en hållbar strategi.

Men var börjar man? Utgå från den nuvarande verksamheten, titta på värdekedjan och se över både vad ni påverkar samt hur ni påverkas. Fundera över vilka förändringar ni kommer att behöva genomföra redan nu och ganska snart samt lite längre fram. Sätt upp hållbarhetsmål som ger er en klar vision att inspireras av och arbeta med.

En hållbar värdekedja skapas inte bara av interna förändringar utan även genom att bygga vidare på sina långsiktiga relationer med leverantörer, samarbetspartner, kunder och andra intressenter. Ta hjälp av varandra så kommer ni längs vägen att upptäcka nya sätt att minimera mängden avfall, sänka energiförbrukningen och minska driftskostnaderna samt förbättra produkter och tjänster så att de lever upp till omvärldens krav.

Genom att tydligt visa ert engagemang för ansvarsfulla affärsmetoder och er strävan att arbeta hållbart vinner ni kundernas förtroende. Företag som väljer att se förändringarna som en chans att växa och utvecklas stärker sin konkurrenskraft. De kommer att blomstrapå morgondagens marknad. 

Tillhör ditt företag de som väljer att inte bara jobba på som vanligt och lita på turen? Då finns det klöver att tjäna.

Nyfiken på affärsmöjligheterna med hållbart företagande? Läs mer om hur en FEMKLÖVER hjälper ert företag att kickstarta och kommunicera hållbarhetsarbetet. 

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.