Behöver du värdera en fastighet, ett bolag eller lösöre kan du anlita en värderingsman för att få en oberoende värdering. Det finns dock ett antal saker du bör känna till innan du betalar för en värderingstjänst. I denna artikel går vi igenom 7 saker att tänka på innan du tar kontakt med en värderingsperson.

Vill du anlita en helt oberoende värderare kan vi tipsa om Värderingsman.se

1. Det finns inga auktoriserade värderingsmän i Sverige

Det finns tyvärr ingen organisation i Sverige som auktoriserar och kontrollerar värderingsmän.

Det är en myt att Handelskammaren gör det. Vad de gör är att de ger ut förordnanden, vilket innebär att de listar fackmän som erbjuder värderingstjänster inom en viss bransch. Dessa personer betalar för att få synas på Handelskammarens hemsida. 

Kravet för att bli auktoriserad värderingsman är att man visa upp två genomförda värderingar. Dessa personer genomgår ingen intervju och de avlägger ingen examen.

2. Begär att få se referenser

Eftersom det inte går att hitta en auktoriserad värderingsman är det desto viktigare att vara noggrann när du väljer vem som ska värdera din egendom. Fråga efter referenser!

Om du till exempel ska värdera ett bolag och värderingspersonen du tänkt anlita inte kan visa några skarpa fall är frågan – kan du verkligen lita på värderingen?

Hittar du en värderare som däremot kan visa upp hur hans eller hennes värderingar hållit i domstol är det ett gott tecken på att de går att lita på.

Undersök också om personen i fråga har rätt kompetens inom det område som värderingen rör. Att värdera företag, lösöre och fastigheter sker enligt olika principer.

Det är till och med skillnad på om det är en kommersiell eller privat fastighet som ska värderas.

3. Kontrollera dina avtal

Beroende på vad det är du ska värdera kan det vara definierat genom avtal hur värderingen ska gå till.

Ett vanligt exempel är aktieägaravtal mellan aktieägare i ett bolag. Där kan det stå enligt vilka principer värderingen av aktierna ska ske. Ibland står det att två av varandra oberoende värderingsmän ska värdera företaget.

4. Lita aldrig på gratis värderingar

Det finns vissa sidor för att värdera allt från hus till bolag gratis på nätet. Den typen av värderingstjänster är aldrig korrekta eftersom de baseras på en simpel kalkyl, schabloner och mängder med antaganden.

Utan tillgång till rätt underlag kan beräkningen aldrig bli rätt.

En seriös värderingsman frågar dig först om inputs och begär omfattande underlag innan beräkningen görs.

Ofta behövs olika avväganden, exempelvis kring vilken typ av företag det är, hur ägarna arbetar i bolaget och hur vinstutvecklingen ser ut (vid företagsvärdering) eller hur hyresgästlistan ser ut (vid fastighetsvärdering).

5. Begär alltid en skriftlig värdering

För att din värdering ska fylla sin funktion i samband med avtal eller i en domstol måste den vara skriftlig. Där ska det tydligt framkomma vem som utfört värderingen, datum och vad syftet var.

Dessutom måste värderingen dokumenteras så att den inte bara blir ”en siffra på ett papper”. Utan dokumentation blir det svårt för tredje part att ta ställning till riktigheten i värderingen.

6. En värderingsman måste vara oberoende

Tänk på att endast anlita en helt oberoende värderingsman. Till exempel passar det inte att personen som ska värdera egendomen själv kan tänkas vilja köpa den, nu eller vid ett senare tillfälle.

Ett exempel på hur ett sådant jäv kan uppstå är om en företagsmäklare ska värdera ett företag som kan komma att säljas på dennes plattform. Mäklaren får då provision, vilket ger incitament till en högre värdering.

Personen bör inte vara besläktad eller ha ett nära förhållande med någon av de inblandade. Normalt sett får värderingspersoner inte heller uttala sig i juridiska frågor.

7. Kostnad – det finns ingen prislista

Vad kostar en värderingsman? De flesta värderare tar betalt per timme men du får ofta reda på hur lång tid det beräknas ta.

Skillnaden i pris varierar mycket beroende på vad som ska värderas och vad syftet är.

Att värdera hus brukar kosta mellan 1500 och 4000 kronor. Kommersiella fastigheter kostar dock mycket mer att värdera.

Att värdera ett företag på ett korrekt sätt brukar kosta mellan 50 000 och 100 000 kronor. Enklare uträkningar kan dock kosta en bråkdel av detta.

Lösöre kan de inblandade själva komma överens om värdet på. För dyrare lösöre som tavlor, silver och antikviteter kan en auktionskammare vara till hjälp. För frimärken och mynt kan en expert på området med fördel involveras.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.