Pensionen är ett ekonomiskt stödsystem som syftar till att säkerställa en ekonomisk trygghet efter ett avslutat yrkesliv. Kort sagt, pensionen är din inkomst som pensionär.

Det finns olika sätt att spara och investera för framtiden. Det viktigaste är att välja det sätt som passar dina behov och mål, och det går att bestämma själv över hur pensionen förvaltas än vad de flesta vet om. Här följer några tips för ditt pensionssparande och pensionsplanering.

Det svenska pensionssystemet är uppbyggt av tre delar:

Allmän pension

Den pension som staten ansvarar över och som grundas på inkomster som du har betalat skatt på. Den allmänna pensionen består av två olika delar: inkomstpension och premiepension. Totalt sett sätts det av 18,5 % av skattepliktiga inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarande 46 437 sek enligt 2023s inkomstbasbelopp) till den allmänna pensionen och fördelas då mellan inkomstpension 16% och premiepension 2,5%. Inkomstpensionen går inte att påverka. Premiepensionen kan däremot ändras genom att du själv gör aktiva fondval. Görs inget aktivt val placeras ditt kapital i AP7 SÅFA. Den som haft låg eller ingen inkomst har rätt till garantipension.

Tjänstepension

Den pension som företaget betalar in antingen genom ett kollektivavtal eller genom individuell tjänstepension. Om du inte är ansluten till kollektivavtal kan du få god hjälp med den individuella tjänstepensionen av en pensionsrådgivare. Den här delen är extra viktig att se över som egen företagare, både för dig själv och dina anställda. Denna del kan du som arbetsgivare söka avdrag för.

Privat pension

Den delen av pensionen som du själv sparar till. Du väljer själv hur mycket, hur ofta och hur länge du vill spara och du väljer även hur du vill placera dina pengar. Det här sparandet är inte låst tills du går i pension men dessa pengar är redan skattade när det är dags att plocka ut. I denna sparform kan du bestämma helt själv hur mycket du vill ta ut varje månad alternativt fortsätta ha som sparande. Även med detta kan du få god hjälp av en pensionsrådgivare.

Några bra grundpelare för hur mycket du ska spara är att fundera på:

  • Hur mycket vill du ha i pension?
  • Hur länge vill du arbeta?
  • Hur länge kommer du leva?

Det är alltid bra att se över sin pension så du slipper en tråkig chock när det närmar sig.

Hur ska du tänka kring din pension?

Det kan kännas långsökt att planera pensionen när du är i början av, eller till och med i mitten av yrkeskarriären. Men att börja planera tidigt kommer gynna ditt sparande i längden. Kommer du klara dig på den pensionen som sätts av nu, eller behöver du spara mer? Du behöver veta ungefär vilken inkomst du behöver ha som pensionär för att klara vardagen. Först då går det även att räkna ut hur mycket du behöver spara. Har du redan ett bra sparande och kanske inte ens behöver allt du sparat? Tänk då på att du kanske inte ska ta ut en månatlig utbetalning från ditt privata pensionssparande, utan kan justera hur utbetalningarna ska komma att se ut utifrån just dina behov.

Några saker att ha i åtanke:

Börja tidigt – Börja ditt privata sparande tidigt om du har möjlighet. Då kan du dra stor nytta av ränta-på-ränta-effekten. Det innebär att du får ränta på ditt månadssparande men även ränta på avkastningen

Sprid riskerna – Sprid ditt sparande bland olika tillgångsslag och länder så minskar du risken att kapitalet tappar värde.

Se över ditt sparande regelbundet – Livet förändras med tiden och så bör även din pensionsplan göra. När du har en regelbunden översyn ser du om ditt kapital är på väg mot ditt mål och kan justera sparform och summa efter behov.

Att spara och planera för sin pension är inte alltid lätt, men det är värt det i längden. Om du känner dig tveksam och inte känner att du klarar det på egen hand så kan du vända dig till en pensionsrådgivare och få hjälp.

Läs fortsättningen: 4 strategier för att bygga en stark pensionsgrund för din framtid


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.