Ingen tidigare regering har någonsin tillfogats så mycket och så hård kritik av lagrådet som Samarbetsregeringen. Henrik Jönsson är entreprenör, samhällsdebattör och YouTuber, och förklarar med företagsmetaforer hur lagråds-processen brukade fungera, samt hur haveriet utvecklas under Löfven.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2018-04-04 09:53
Man kan ana att regeringens tillkortakommanden speglar
ett allmänt problem; politikernas bristande kompetens sett
ur ett bildnings- och begåvningsperspektiv.

När jag på 60-talet arbetade på en redaktion inte långt från
platsen för Henrik Jönssons vagga var fortfarande det fackliga
och politiska engagemanget starkt. Man gick på möten och det
var sällan svårt att finna företrädare bland medlemmar som
visade sig vara välmöblerade mellan öronen och kompetenta
att företräda kamraterna.

Hade man socialistisk anstrykning kunde en brevbärare eller
murare eller osthandlar-son ganska snabbt nå t.o.m stadsrådstaburetter.
Borgerligheten hade det svårare eftersom begåvat folk snabbt
sögs upp av näringslivet. Och man fick politiker därefter.

Partiernas medlemskadrar har smält bort och sådana personer
som är fena på att formulera sig på tangenter eller rappa i käften
i Almedalen tar lätt plats, utrymme och formuleringsföreträde.

Konflikten blir tydlig.
I lagrådet sitter nu medborgare med intellektuell kapacitet,
studiebegåvning och hög bildningsgrad och därtill lång erfarenhet.

Regeringen har det svårare i jämförelse.
Karriärsugna statsråd tar hjälp av spinndoktorer med uppgift att öka medieuppmärksamheten kring i första hand politikern själv. Och då blir
naturligtvis kvalitén på de politiska utspelen därefter.
Var det bättre för? Ja!
Blir det bättre snart? Nej!
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.