I Sverige har vi länge haft ett progressivt skattesystem där de som tjänar mer tvingas betalar en högre andel av sin inkomst i skatt. Ett element i detta system är brytpunkten för statlig skatt, som avgör vid vilken inkomstnivå den högre statliga skatten börjar gälla. År 2024 har det införts vissa förändringar gällande denna brytpunkt, och i den här artikeln kommer vi att titta närmare på vad du behöver veta om brytpunkten för statlig skatt 2024.

Vad är brytpunkten för statlig skatt?

Brytpunkten för statlig skatt är den inkomstnivå där den statliga inkomstskatten börjar stiga. Innan denna inkomstnivå betalar du endast den kommunala skatten. Brytpunkten är alltså tröskeln för när du börjar betala en högre skattesats på din inkomst.

Många frågar sig vad skillnaden är på skiktgräns och brytpunkt. Så här fungerar det:

Vad är skillnad på skiktgräns och brytpunkt?

Skiktgränsen gäller den beskattningsbara inkomsten, det vill säga den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort.

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt före grundavdraget.

Brytpunkten underlättar beräkningen av hur stora inkomster du kan ha innan den statliga inkomstskatten tas ut. 

Förändringar brytpunkt skatt år 2024

År 2024 har det skett få förändringar gällande brytpunkten för statlig skatt i Sverige. Den nya brytpunkten är fastställd till 615 300 kronor per år för den statliga skatten på 20 procent. Detta innebär att om din årliga inkomst är under 615300 kronor kommer du att betala den kommunala skatten, som varierar beroende på din kommun, men du kommer inte att betala den statliga skatten.

För inkomster över 615 300 kronor per år gäller den statliga skatten på 20 procent på den del av inkomsten som överstiger brytpunkten. Detta är en förändring jämfört med tidigare år då den statliga skatten började gälla vid en lägre inkomstnivå.

Effekter för skattebetalarna

För många skattebetalare kommer denna paus att innebära en skattehöjning. De som tjänar mindre än 615 300 kronor per år kommer att betala mindre i skatt eftersom de inte längre omfattas av den statliga skatten. Å andra sidan kommer de som tjänar över 615 300 kronor per år att behöva betala en högre skatt på den del av sin inkomst som överstiger brytpunkten.

Det är viktigt att notera att detta endast gäller den statliga skatten. Den kommunala skatten kommer fortfarande att variera beroende på din kommun och din inkomstnivå.

Pensionärer - brytpunkt skatt för personer fyllda 65 år

Pensionär har ett förhöjt grundavdrag. För personer som är fyllda 66 år vid årets ingång är skiktgränserna lika som ovan, 598 500 kronor. På grund av det förhöjda grundavdraget som dessa personer får gäller brytpunkt för statlig skatt 2024 vid 697 300 kronor. Brytpunkten är 615 300 kronor för dig som inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång.

Slutsats

Brytpunkten för statlig skatt år 2024 är en viktig faktor i det svenska skattesystemet och påverkar i hög grad hur mycket skatt individer tvingas betala. Förändringarna som har införts år 2024 innebär en skattesänkning för de som tjänar mindre än 615 300 kronor per år, medan de som tjänar mer kommer att betala en högre skatt på den del av sin inkomst som överstiger brytpunkten. Det är viktigt att vara medveten om dessa förändringar och planera sin ekonomi därefter för att undvika överraskningar vid deklarationen.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.