Vad är en bra ränta på företagslån?

Vad en bra ränta på ett företagslån är beror på ett flertal faktorer, inklusive det allmänna ränteläget (styrräntan) och till stor del på vilken bank eller långivare du vänder dig till. Generellt sett kan man säga att en ränta på under 10% är bra, och att allt över 15% anses vara högt, men tänk på att en ränta som anses vara låg idag, kan om ett halvår anses vara hög.

Skillnaden är även stor i vad som erbjuds till ett välskött aktiebolag jämfört med en nystartad enskild firma. Banken gör en helhetsbedömning och en riskanalys när de sätter räntan för ditt företagslån, ju lägre risk ditt företag anses vara vad gäller återbetalning av lånet, desto bättre ränta får du. Om du ska teckna ett företagslån som enskild firma och vill hålla nere räntekostnaderna kan det ibland gå att låna med säkerhet.

Det är också värt att nämna att räntan kan variera beroende på vilken typ av finansiering du väljer. Till exempel kan räntan på banklån vara annorlunda än räntan på företagslån från alternativa finansieringskällor som peer-to-peer-lån eller investerarnätverk. Om du vill lära dig mer om hur du förhandlar med banken och vad du kan göra för att få en bra ränta på ditt företagslån så kan du läsa mer här.

Fler tips: Hur du finansierar din startup

Två olika typer av räntor

Det finns två vanliga typer av räntor för företagslån: årlig ränta och månadsavgift.

Årlig ränta är den vanligaste typen av ränta och uttrycks som en årlig procentuell sats. Detta är den totala räntan som du kommer att betala över ett år på ditt lån. Det är viktigt att vara medveten om att en årlig ränta kan variera beroende på din kreditvärdighet och lånebeloppet.

Månadsavgift är en annan form av ränta som kan vara vanlig för mindre företagslån. Istället för att betala ränta baserat på årlig procentuell sats så betalar du en fast månatlig avgift. Denna typ av ränta/avgift kan vara mer fördelaktig för företag som ska ta ett lån om en mindre summa eller under en kortare löptid.

Utöver dessa typer är det även värt att nämna att det i den årliga räntan går att välja mellan rörlig eller fast ränta, samt lån med räntetak. Ett företagslån med rörlig och fast ränta är precis som det låter, antingen kan räntan röra sig efter hur marknaden ser ut eller så är räntan densamma under hela löptiden. Företagslån med räntetak är däremot ett lån där ditt företag skyddar sig mot starka räntehöjningar i framtiden, utan att behöva binda upp ditt lån på flera år.

Missa inte: Vad är räntetäckningsgrad? Räkna ut nyckeltalet med formel

Är det bättre med rörlig eller fast ränta?

Valet mellan rörlig eller fast ränta beror på ditt företags ekonomiska situation och din risktolerans. En fast ränta innebär att räntesatsen förblir oförändrad under hela låneperioden. Det ger stabilitet och förutsägbarhet eftersom du vet exakt hur mycket du kommer att betala varje månad. Det kan vara fördelaktigt om du vill ha en fast budget och skydda dig mot eventuella räntehöjningar.

En rörlig ränta, å andra sidan, följer marknadens räntor och kan förändras över tid. Det innebär att din månatliga betalning kan öka eller minska beroende på det allmänna ränteläget. En rörlig ränta kan vara fördelaktig om du tror att räntorna kommer att sjunka eller om du är villig att ta en viss risk för att dra nytta av potentiellt lägre räntor.

Fördelar med fast ränta för företagslån:

  • Stabilitet och förutsägbarhet - Med en fast ränta vet du exakt hur mycket du kommer att betala varje månad under hela låneperioden.
  • Skydd mot räntehöjningar - Om räntorna stiger på marknaden påverkar det inte din räntesats eftersom den är fast.
  • Långsiktig planering: Du får en tydlig överblick över ditt företags ekonomi och undviker eventuella överraskningar.

Se även: 14 avdrag i enskild firma & aktiebolag du inte vill missa

Nackdelar med fast ränta för företagslån:

  • Mindre flexibilitet: När du har bundit dig till en fast ränta är det svårt att dra nytta av eventuellt sjunkande räntor på marknaden.
  • Eventuell extra kostnad: En fast ränta är ofta något högre än den rörliga räntan vid låneavtalets ingång.

Fördelar med rörlig ränta för företagslån:

  • Möjlighet att dra nytta av sjunkande räntor: Om räntorna på marknaden sjunker kan du dra nytta av en lägre räntesats på ditt företagslån.
  • Flexibilitet: En rörlig ränta ger dig möjlighet att anpassa dig till förändringar på marknaden, exempelvis genom att binda lånet senare.

Nackdelar med rörlig ränta för företagslån:

  • Osäkerhet och risk: Med en rörlig ränta finns det alltid risken för att räntorna kan stiga på marknaden.
  • Svårigheter att budgetera: Eftersom räntan kan förändras under låneperioden kan det vara svårare att göra exakta beräkningar och budgetplanering för ditt företag.

Rörligt lån med räntetak

Ett rörligt lån med räntetak kombinerar fördelarna med både rörlig och fast ränta. Det innebär att räntan kan förändras över tid, men det finns en övre gräns för hur hög räntan kan bli. Detta ger dig en viss skyddsnivå om räntorna skulle öka kraftigt. För att kompensera för att du skyddar dig mot en sådan tillfällighet får du i regel betala lite mer i ränta, men en del anser att den reducerade risken är värd det.

För att få mer information om hur rörligt lån med räntetak fungerar och om det kan vara en lämplig lösning för ditt företag rekommenderas att du kontaktar din bank eller finansiell rådgivare. Vissa banker, som Nordea, erbjuder sådana lån och kan ge dig mer specifik information och rådgivning.

Skiljer sig villkoren och räntan mellan aktiebolag och enskild firma?

Ja, det kan finnas skillnader i villkoren och räntan mellan aktiebolag och enskilda firmor. Banker och långivare bedömer riskerna och kreditvärdigheten på olika sätt beroende på företagsformen.

Aktiebolag brukar anses vara mer stabila och har vanligtvis enklare tillgång till finansiering och förmånligare villkor än enskilda firmor. Detta beror på att aktiebolag har en tydligare ansvarsfördelning och mer strukturerade ekonomiska rapporter, vilket gör det lättare för långivare att bedöma deras kreditvärdighet.

Enskilda firmor kan uppleva svårigheter att få företagslån och kan behöva betala högre räntor på grund av den ökade osäkerheten kring deras ekonomiska situation och personliga ansvar för skulder.

Med det sagt finns det inget som säger att ett enskild firma med god ekonomi inte kan få en bra ränta. Däremot så går det inte att undvika att banker ser välskötta aktiebolag som en mindre riskabel investering.

Sammanfattning

Det är av stor vikt att jämföra bankernas erbjudanden när det kommer till ränta på företagslån. Förutom räntan så bör du dessutom så över vilken typ av lån ni ska ta och hur kostnaderna för lånet ska betalas. Att göra en noggrann jämförelse kan i slutändan resultera dig att sänka räntan på ditt företagslån med flera procent.

I och med att ett företagslån ofta är en stor investering och direkt avgörande för ett företags framgång kan det även vara värt att ta hjälp av en finansiell rådgivare.

Läs vidare: Varför misslyckas så många företagare? Forskare har undersökt orsakerna
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.