Vi ser chefer granskas i media varje dag. Är det inte media så är det medarbetarsnacket vid fikaautomaten eller vid de snabba mötena i korridoren som ”sanningar” sprids. Den ökade tillgängligheten på snabb information driver på både spekulationer och beslut.

Det är inte alltid ett tacksamt arbete att vara chef, politisk ledare eller ledare i näringslivet och ha ansvar. Ansvar för människor, ansvar för beslut, ansvar för stora pengar, ansvar för framtiden… Inte alltid lätt att svara an till alla krav som ställs. Och på samma gång har man fått det stora förtroendet, som också innebär makt över människor, ekonomi, vägval och framtiden för verksamheten man leder.

I nedskärningar, vid företagsuppköp eller då nya kvastar ska sopa bara för ”sopandets skull” blir det oftast inte lättare. Det allt högre tempot behöver balanseras med kloka beslut från kompetenta ledare. Inte alltid en lätt ekvation, jag vet.

Står du inte upp för något, riskera du att falla för allt

Som ledare måste du stå pall, inte falla för nycker, bli maktfullkomlig, sopa under mattan eller bli fartblind. Står du inte upp för något, riskera du att falla för allt. Det krävs en inre mognad att våga gå emot strömmen, våga säga nej och att våga förändra ett system som är förlegat eller inte fungerar. Att inte bara säga saker, utan även visa och göra.

Ibland undrar jag vart moralen och värdegrunden tog vägen. Vi ser politiker som oavsett partitillhörighet är sig själv närmast. Kommunfullmäktiges ordförande i Göteborg (S) som anser att över 56 000:- för en dags arbete i övermyndarnämnden är okej. När motsvarande arbete på annat håll inte arvoderas alls eller med några hundralappar per timma. 

Dessvärre ser vi inte bara denna falskhet inom den politiska ledningen, utan även i näringslivet. Hur mycket är en person värd per timma eller för en dags jobb? Ja, det vill jag inte lägga någon värdering i, men att det finns en gräns är vi nog alla överens om. Var har rättvisan, det sunda tänkandet och de grundläggande värderingarna tagit vägen?

Det är märkligt hur vissa inte kan se när det är jäv eller utifrån sett kan vara tveksamt att själv sko sig på det nätverk eller kontakt man har. Detta är då snarare hyckleri. Att sedan försöka tysta genom makt är för länge sedan förlegat. Inte konstigt att vi har en avig inställning till politiken i allmänhet och politiska ledare, såväl som chefer i näringslivet, i synnerhet.

Jag är fullständigt medveten om att nya jobb fås genom kontakter och affärer görs mellan människor som har förtroende för varandra. Men emellanåt tappar många det så eftersträvansvärda helhetsperspektivet. Man har helt missat spelreglerna på marknaden och frångår kanske t om lagar och regler. Hoppas på att ingen ska märka något. Svaret när det upptäcks: - ”Inga kommentarer.” Och sedan försöker man istället hänga ut en syndabock.

Är det inte VD som får gå, så är det styrelseordföranden som får sluta. Bara det ett tecken på att man på något sätt bara väntat på att bli påkommen. Likt en snattare på ICA som vet att man gör fel, men för varje gång får allt mer råg i ryggen. Större och större blir det stulna, samtidigt som man kommer närmare och närmare det oundvikliga…

Att vara en företrädare och ledare handlar om att vara en förebild för de värden man förestår och för de människor man har fått förtroende att leda. Det är ett jobb i sig, att bara vara sig själv och moget stå upp även när vinden viner. Att stå för det man sagt och det man står för. Det handlar till syvende och sist om ledarens förhållningssättet till begrepp som makt, ansvar och tillit.

Som ledare måste man inse att med makt kommer också ett stort ansvar. Fler borde ställa sig frågan om man är mogen rollen? Själv fundera över var man själv står när det gäller sin egen värdegrund och värderingar? Vad är okej och vad är inte okej? Hur ser jag på ledarskap i allmänhet och min roll som chef/ledare i synnerhet? Kommer jag kunna stå upp för den attityd, arbetssätt och beteenden som finns i organisationen jag ska leda? Vad är värt att bevara och vad måste bort för att få en välmående, önskvärd kultur?

Ju tydligare du är med din egen ledarskapsram, desto fler människor, medarbetare och följare kommer du sannolikt ha. Förtroendet för mål och fattade beslut blir ett resultat och en direkt spegelbild av ledarens värderingar, sätt att leda och forma sin ledningsgrupp.

Vi, som medborgare och medarbetare vill inte bli besvikna och svikna. Som ledare tappar du då det viktigaste kapitalet du har: förtroendekapitalet. Och istället dyker mot-borgare och mot-arbetare upp. Av detta fortsätter nyhetsmedia och korridorsnacken att fyllas av - varje dag. 

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.