Det pågår en allt mer aktiv diskussion i media om de utmaningar som de populära öppna aktivitetsbaserade kontoren skapar.

Men vad säger forskningen?

Det är inget tvivel om att det finns stora fördelar och viktiga drivkrafter bakom utvecklingen att satsa på öppna aktivitetsbaserade kontorslandskap så som:

  • Spara kostnader
  • Driva upp hyror för fastighetsägare
  • Möta samhällstrender kring nätverkande och mer kommunikation människor emellan
  • Anpassa oss för den nya gigekonomin
  • Flexibla organisationer värdesätts högre än effektiva processorienterade organisationer
  • Lättare kunna omorganisera och driva ständig förändring och utveckling
  • Anpassa oss för det allt mer mobila uppkopplade samhället
  • Skapa attraktiva arbetsmiljöer för att attrahera ny personal

Ökad produktivitet viktigt

Effektivisering är en av de viktigaste prioriteringarna för företag, så många skulle förvänta sig att det viktigaste på den strategiska agendan för de högre uppsatta cheferna är att öka produktiviteten hos medarbetarna.

Enligt en undersökning gjord av Jabra framkommer att många företag inte kan bestämma hur man ska hantera problemet med mätning av produktivitet, eller vem som faktiskt är ansvarig för att göra det.

Tidigare har Jabra forskat i kunskapsmedarbetares attityder till produktivitet och kom fram till att öppna kontorslandskap är den vanligaste kontorsmiljön, och samtidigt, den minst produktiva, i alla länder förutom i USA.

Majoriteten av kunskapsmedarbetare svarar att de är mest produktiva när de arbetar ensamma eller i privata kontor, där nästan häften, 44 procent väljer dessa två alternativ som de bästa arbetsmiljöerna. I kontrast till endast 17 procent som föredrar öppna kontorslandskap.

Inspiration: 7 tips hur du inreder kontoret så dina medarbetare vill flytta in

Svenska forskning visar på produktivitetsförluster

Svensk forskning visat att 8 av 10 kontorsarbetare regelbundet störs av ljud och uppger att deras produktivitet då sjunker med upp till 66 procent.

John Marsh forskare i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle konstaterar att på kontoren upplevs bakgrundssamtal, skvaller och högljudda telefonröster som det som stör mest.

Se även: Arbetsmiljön på många arbetsplatser är katastrof


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.