Just nu bubblar det över av innovation och experiment när det kommer till tekniklösningar som snabbt mognar och når bred användning. Det innebär utmärkta möjligheter för mindre företag och offentliga organisationer att hävda sig gentemot de större. Det är ett utmärkt tillfälle för de mindre organisationerna att utnyttja de fördelar som finns i att vara mer flexibla och agila. Mindre organisationer kan enklare anpassa sig till förändrade omständigheter.

Följande händelser är särskilt intressanta:

  • Centrala IT-lösningar flyttas till molnet. I dag är det självklart för de flesta att köra viktiga applikationer som affärssystem och HR-system i molnet. Molnet ger inte bara mer effektiv användning av resurser, det gör det även enklare för organisationer att anpassa sig till förändringar. 
  • Innovation sker runt stabila centrala lösningar. En stabil grundplatta som tillhandahåller standardlösningar och bättre integration av datakällor gör det enklare att skapa innovativa lösningar.
  • Numera finns det verktyg som gör det möjligt att sprida innovationskraften i organisationer. Low-code-verktyg, containrar och öppen mjukvara möjliggör en mer dynamisk utveckling av affärsprocesser, som kan kontrolleras av användarna.
  • AI och automatisering innebär att användare kan lägga mindre tid på rutinuppgifter. AI-baserade chattbotar och andra nya lösningar ger bättre användarupplevelser, lägre kostnader och snabbare beslut.

Förut var det bara de större organisationerna som hade tillgång till de senaste tekniklösningarna. I dag är de mest moderna lösningarna i mycket högre grad tillgängliga för alla. Chat GPT är ett exempel på det. Eftersom mindre organisationer kan vara mer flexibla är det enklare för dem att dra nytta av en stor mängd små möjligheter, ”mikromöjligheter”, som fås med nya tekniklösningar. I stora organisationer tenderar satsningar på nya tekniklösningar att utmynna i stora och tungrodda projekt.

Kombinationen av molnet, low-code-verktyg, AI, automatisering och en enhetlig vy av data som är tillgänglig för alla i en organisation möjliggör bättre samarbete och agila arbetssätt. Det är i många fall enklare för mindre organisationer att dra nytta av dessa möjligheter.  Team som agerar på sätt som liknar agila metoder för systemutveckling kan experimentera med tekniklösningar och skapa nya affärsmodeller.

Om nya lösningar fungerar bra kan de erbjudas som tjänster för hela organisationen. Om de inte fungerar bra kan ett litet team snabbt överge dem och gå vidare. Organisationer som anammar arbetssätt som bygger på samarbete och kundnytta har bättre chanser till framgång än de som inte gör det.

/Claus Jepsen, produkt- och teknikchef på Unit4.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.