För många förknippas egenföretagare med frihet och expanderingar av småföretag som något riskfyllt. Sami Sulieman, VD för Prescott Lewis Invest, menar dock att en expandering av ett företag kan innebära mer frihet utan att medföra ett ökat risktagande. Det som avgör hur stort risktagandet är under en expansion är syftet till expansionen och kassaflödets stabilitet menar Sami Sulieman.

- Innan man väljer att expandera sitt bolag är det viktigt att först ställa sig frågan om varför man gör det. Har man ingen bra och utförlig beskrivning till varför man gör det kommer det antagligen inte heller att lyckas, säger han.

Om man inte har en klar plan för sin expansion blir det således en onödig risk för företaget. Men med en ordentlig plan och rätt resurser kan många risker helt räknas bort, enligt Sami.

- Om du har en tydlig vision och vill expandera men behöver bygga upp ditt kassaflöde måste du gå efter de stora valarna. Du vet vilka de är, det är de som dina konkurrenter tecknat och som fördubblat deras produktion - det är de som det hela tiden pratas om i branschen. Tecknar du 2-3 sådana valar är du klar att expandera, tipsar Sami.

Bearbeta marknaden

För att landa valarna måste du dock ofta förändra ditt tankesätt; stora företag tänker inte likadant som småföretagare.

- Genom att umgås med rätt människor som är bättre än dig på det du gör kan du få miljonbeloppstips helt gratis, samtidigt som du får en bra chans att bearbeta marknaden, konstaterar Sami.

I grunden handlar det dock om att argumentera för mervärdet du kan tillföra företagen, snarare än fundera över produktens produktion.

- Berätta om vad företaget tjänar på att anlita just dig och fråga vad de tycker att det är värt. Oftast blir du erbjuden en större summa än vad du själv hade vågat be om, berättar han.

För att klara av att leverera större mängder än tidigare blir således en expansion naturlig – men det krävs också att du är beredd att luckra på den kontroll som du tidigare haft över produktionen.

- För att du ska kunna leverera till de stora valarna och lyckas med din expansion gäller det att du släpper tänket om att du måste göra allting själv. Anställ människor som du vet är duktiga och släpp på kontrollen. På så sätt kan du uppnå både mer frihet och högre lönsamhet i samma veva, avslutar Sami Sulieman.

Text av Johanna Järvstråt

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.