Den här gången ska vi titta närmare på FN:s mål för hållbar utveckling. Vi människor påverkar våra ekosystem och samhälle på många olika sätt. Några av dessa sätt är negativa för vår långsiktiga förmåga att överleva och några av dem innebär att vissa människor tyvärr måste leva i misär.

Det är fortfarande 700 miljoner människor som lever i extrem fattigdom, alltså har under 16 kronor om dagen att överleva på. Vissa av dessa aspekter finns (eller syns) till liten del i Sverige medan andra är högst aktuella. Som en konsekvens av att vi lever över vår planetära budget förändras också förutsättningarna för vissa branscher och företag. Bilindustrin kommer troligen att genomgå en otroligt stor förändring de kommande 35 åren vilket inte bara påverkar själva producenterna utan även alla underleverantörer, alla tillbehörstillverkare och övriga företag som lever på bilindustrin. FN:s mål för hållbar utveckling, eller de globala målen som de också kallas, ger oss en bra utgångspunkt för att åtgärda dessa problem så att även våra verksamheter kan överleva.

De globala utvecklingsmålen

2015 antogs Agenda 2030 som de globala utvecklingsmålen är en del av. Man kallar även dessa mål för FN mål för hållbar utveckling, på engelska: UN Sustainable Development Goals (SDGs). De globala målen ersätter från och med 2016 milleniemålen som klubbades 2000.

Agenda 2030 har tre stora mål: att utrota extrem fattigdom, att minska orättvisor och ojämlikheter och att lösa klimatkrisen. De globala utvecklingsmålen är sjutton till antalet och du kan se dom här nedan uppradade.

SDG:erna: De 17 globala målen för hållbar utveckling

© UNDP

Varje mål består av delmål som i sin tur beskrivs av ett antal indikatorer. Totalt sett finns det 169 delmål och cirka 240 indikatorer. Jag tänkte inte gå in på vad respektive mål innebär i detalj. Deras titel beskriver väl vad de behandlar men vill ni läsa mer om respektive mål kan ni göra det här.

Hur jobbar man med de globala målen som företag?

När man väl börjar titta på vilka aspekter man ska fokusera på som företag är det ett lysande hjälpmedel att snabbt titta igenom vilka huvudområden man tror att verksamheten berör och sedan gå lite mer in på djupet och undersöka mer konkret vad det kan innebära. Till exempel består mål nummer tre, Hälsa och välbefinnande, bland annat av delmålen att minska dödligheten hos nyfödda och barn under fem år och främja den psykiska hälsan och välbefinnandet. Som du förstår berör de olika delmålen i olika stor utsträckning ditt företag och det gäller att fokusera på det som är relevant för er. Hittar man delmål med koppling till verksamheten är nästa steg att titta på indikatorerna. Indikatorerna är egentligen nyckeltal som används för att mäta hur länder presterar i varje delmål. Det innebär att vissa indikatorer inte är direkt överförbara på just ditt företags verksamhet men det kan ge viss vägledning i arbetet med att hitta nyckeltal som effektivt mäter ert arbete. Har ni sedan tidigare inte arbetat med hållbarhet är det viktigt att samtidigt som man tittar på målen även titta på affärskritiska områden och hur de hänger samman. Har ni däremot jobbat med hållbarhet tidigare kan det vara bra att sätta detta arbete i relation till de globala målen för att legitimera och befästa hur viktigt det är.

När man uppdaterade milleniemålen till SDG:erna ville man visa att det fanns ett tydligt beroende mellan de olika målen. Helt enkelt att insatser inom ett visst område kan påverka ett annat. Det är alltså svårt att avfärda vissa mål med motiveringen att de inte berör verksamheten. Självklart är det ju dock så att man ska prioritera bland målen och fokusera på det som har störst inverkan på verksamheten. Det är dock viktigt att komma ihåg och förstå ungefär hur vissa områden hänger ihop med andra. Inte i detalj men den övergripande bilden är bra att ha klar för sig.

Några företagscase

Nedan tänkte jag visa några konkreta företagscase som du förhoppningsvis kan bli inspirerad av och använda i din verksamhet. Att jobba med de globala målen är väldigt effektivt för att visa till exempel kunder och leverantörer att man är seriös med sitt hållbarhetsarbete och fokuserar på frågor som är viktiga. Vill man vara en av de bättre i sin bransch när det kommer till hållbarhet bör det ses som en självklarhet att förhålla sig till målen.

Ericsson

Den svenska industrijätten har på bredast möjlig front tagit till sig de globala målen. De har relaterat hur och vilken påverkan ICT-branschen (Information and Communication Technology) har på alla 17 mål. Ericsson har dessutom också gjort analysen hur de själva kan bidra inom respektive mål och de kommunicerar vad de deras samarbetspartners gör för att nå målen. Läs mer här.

Arvid Nordquist

Arvid Nordquist, kaffeproducent, har även dom integrerat de globala målen i sitt hållbarhetsarbete. Man har tittat på hur verksamheten relaterar till de olika målen och kommit fram till det finns beröringspunkter med tio mål. Allt kaffe från Arvid Nordquist har någon hållbarhetsrelaterad certifiering, till exempel KRAV, UTZ, Fairtrade och Rainforest Alliance. Man har kartlagt vilka beröringspunkter som finns mellan certifieringarna och de globala målen för att sedan titta på hur certifieringarna kan bidra till deras hållbarhetsarbete. I och med detta arbete har man identifierat två områden i deras hållbarhetsstrategi som certifieringarna inte tar upp. Denna insikt kan till exempel hjälpa dom i dialogen med leverantörerna och certifieringsorganen för att de ska nå sina egna hållbarhetsmål. Läs mer här.

Swedfund

Swedfund ska genom hållbara investeringar på utvecklingsmarknader bidra till den svenska politiken för global utveckling. Det är ett statligt organ som jobbar aktivt med hållbarhet och har även dom gjort en analys över vilka av de globala målen som främst relaterar till deras verksamhet. Swedfund har sex prioriterade hållbarhetsområden och till det har man relaterat åtta av SDG:erna. Man beskriver också hur man bidrar till dessa mål och vad man gör för att uppfylla dom. Läs mer här.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.