Häng med in i framtiden!

I vissa branscher är digital produktutveckling vardagsmat medan det finns andra branscher där det inte är så. Företagare är i helt olika faser när det gäller digitalisering, men man kan inte komma ifrån att pandemin bidragit till att flera snabbare tvingats digitalisera olika områden för att nå ut. Den som inte förstår sig på digitalisering behöver läsa på omgående för att inte hamna på efterkälken. 

Här kommer några tips!

Det digitala formatet är horisontellt

Majoriteten av produkter finns redan i digitalt format, eller passar för att vara digitala. Det gemensamma för digitala produkter är att de baseras på en mjukvara med en lösning som avser att skapa ett värde för användaren. En app är ett exempel på en digital produkt med mängder av användningsområden. Det finns tekniska delar som front end och back end. Front end är den teknikdelen som är närmast kunden, och back end är själva strukturen under ytan – den som får allt att fungera. En sådan produkt är vanlig, och den adderar värde till många verksamheter, du kan i stort sett fylla den med vadsomhelst som gynnar din produkt eller tjänst.

Men det slutar inte där. Den digitala produkten behöver vara integrerad i din företagsstrategi, och dessutom har själva produkten en egen strategi genom hela framtagandet där också design och affärsmodell ingår. Den är en förlängd arm mellan företaget och målgruppen och en av de allra viktigaste faktorerna i företagsplanen. Digital produktutveckling är horisontellt och löper rakt igenom företagets alla delar och ger dig även möjlighet att diversifiera till andra branscher som kanske behöver din funktion.

Tvärfunktionella team

Hur planerar man bäst för digital produktutveckling?

Digital produktutveckling behöver flera specialistkunskaper i sina olika delar under processen. Antingen har man alla delar i företaget, eller så anlitar man andra i de delar som man själv inte har. Det behövs skickliga utvecklare som är vassa på exakt sitt område och sitt moment, då får du en process av hög kvalitet.

Steg ett blir därmed att sätta ihop ett tvärfunktionellt team med de olika kompetenser som är viktiga för produkten som ska framställas. Mjukvaruutvecklare känns ganska självklart men du behöver också ha med affärsutveckling från start. När affärsutvecklare kommer in sent i bilden, även inom teknikutveckling, har de oftast inte rätt förståelse för att verkligen kunna maximera marknadsföringen. Ett affärscase ska byggas och ”förståelsefasen” behöver inledas tidigt. Du behöver också en UX-designer som kan designa rätt lösning för kunden, och gärna utföra integrerade tester på målgruppen med MVP:s. Dessa produkter tenderar till att bli de mest framgångsrika och de kunder som deltar i testerna sprider det goda ordet vidare på ett utmärkt vis. En nyckelperson är förstås också ”produktägaren”. Det är den person som har det övergripande ansvaret för produkten och att den motsvarar den bestämda inriktningen. 

Vad är gör en UX-designer?

UX står för User Experience Design och är en nyckelposition i all digital produktutveckling, egentligen i all utveckling där det finns en användare. UX är alltid evidensbaserat eftersom användaren interagerar med produkten i tester. Data samlas in löpande för att man ska kunna anpassa produkten till kundens behov, det är en strikt behovsdriven process.

Vad är MVP?

MVP står för Minimum Viable Product som betyder minsta möjliga livskraftiga produkt. Att jobba med MVP är smart eftersom det gör att man får god insikt i hur man ska fortsätta att utveckla produkten eller tjänsten. Man låter användarna testa lösningen (en MVP) innan den är klar och inhämtar feedback.

Hur kan du bli attraktiv med din produkt?

Ditt företag ska ägna sig åt gränssnittsutveckling! Gränssnittet är den del på den digitala produkten som möter användaren, det vill säga den del som ska vara designad som snygg eller cool, strikt eller färgglad, funktionell – beroende på målgruppen den vänder sig till. Användargränssnittet ska tillgängliggöra produkten för användaren. Ju mer attraktiv och ju närmare målgruppen gränssnittet är desto större attraktionskraft! 

Det kan ge mycket gott tillbaka att satsa HÄR.

Gränssnittsutveckling kräver förstås tvärfunktionella team ur olika discipliner eftersom det är en holistisk process. Bakom finns avancerade algoritmer och interaktioner och längst fram ska enkelhet råda.

Vad betyder Proof of Concept?

PoC, eller Proof of Concept, innebär att man utvärderar en produkt, tjänst eller affärsidé tidigt för att minska onödiga kostnader och gärna finna en snabbare väg till marknad. PoC används för att demonstrera hur genomförbarheten ser ut för exempelvis en produkt, det kan exempelvis vara en koncepttest som ska verifiera att en teoretisk del fungerar som det var avsett. Ofta genomför man PoC i mindre skala som en slags verifiering av bland annat teknik.

Deadlines = En drivkraft i utveckling

Flexibilitet är alltid bra, men deadlines och alla typer av leveranstider ska hållas. Deadlines, eller ”deliverables” är en av de mest betydande faktorerna i all utveckling – det är en drivkraft för framåtskridande. Slarvar man med att leverera i tid flyter det oftast ut och man missar den timing med andra faktorer som skulle ha kopplats till produktens lansering. Allt handlar om timing och hur man kopplar sin produkt till marknadens drivkrafter. Dessa drivkrafter kan vara olika beroende på marknad, ibland handlar det events, ibland om företags agerande eller andra saker som påverkar tempot på marknaden.

När man arbetar med multifunktionella team är deadlines extremt viktigt. Om en del blir försenad kan det orsaka dröjsmål i hela processen. Att teamet har förståelse för varandras specialistkunskaper är också viktigt. 


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.