Att skapa en bra kultur när företaget är litet är naturligtvis enklare än i tillväxtfaser, eftersom den initiala kärngruppen kan utveckla en familjär känsla. Men hur bygger man tillväxtbolag med bevarad kultur och värderingar?

Företagskulturen är de värderingar, normer och beteenden som råder inom företaget och det påverkar såväl företaget internt som externt. Det borde vara en stående punkt på styrelsenivå  - likt ekonomi - för att fortsätta arbeta löpande med att se över företagskulturens utveckling.

Hur kommer det sig att vissa företag lyckas med det - även när de vuxit sig riktigt stora?

Det är naturligtvis inte en slump, utan ett idogt och återkommande arbete som kräver mer än några teambuilding-insatser, det innebär ett kontinuerligt arbete, med ett klimat som tillåter ett högt tak och att komma med nya tankar.

Ikea är ett bra exempel på att hålla fast vid andan och kulturen trots att man är en världsledande spelare, där Ingvar Kamprad till och med hann att öppna ett kulturcenter i Älmhult för att bevara de värderingarna som man byggt upp - tillsammans alla ikeaner.

"Det är en livförsäkring. Vi säger att kulturen är det viktigaste för oss. Och väldigt viktigt för kulturen är Älmhult. Förutsättningen för en stark Ikea-kultur är Älmhult." - Mats Agmén från IKEA om kulturcentret

Företagskultur är ett ständigt byggande, som aldrig får vila eller ta slut. 

Det är enkelt att konstatera att en god kultur kommer inte av sig själv och jag har personligen arbetat i och med företag där man sett både bra och dåliga exempel på hur företag kan utvecklas.

Se även: 7 grundstenar när du bygger en positiv företagskultur

Ett positivt exempel var hur en verkstadschef på ett bilföretag tog ett av många egna initiativ och ringde in extrapersonalen när finanskrisen slog till.

Syftet var att vi skulle lappa bilar på Ericssons lokala fabriks-parkering eftersom man visste att beläggningen på verkstaden hade god potential att öka - men att folk i allmänhet  inte visste att en auktoriserad verkstad för en biltillverkare mycket väl kunde serva alla fordon (och att det inte skulle bli dyrare trots att verkstaden var auktoriserad för exklusiva fordon). Utfallet av några timmars jobb blev fantastiskt!

Verkstaden som normalt servade Porsche-bilar kunde lätt ta sig ann andra märken vilket uppskattades av den närliggande industrin och man gick igenom finanskris-året med mycket positiva resultat!

Att se möjligheter och att ta initiativ bör vara en del av företagets ryggrad och DNA, naturligtvis kan inte alla idér alltid implementeras, men det skall uppmuntras - att vara kreativ och problemlösande, med syfte att serva slutkunden. Man bör definiera sina kärnvärden och se till att man lever som man lär

9 tips hur ni bygger en innovativ kultur

Tillit. När de anställda känner tillit kommer idéer att frodas och nå beslutsfattare betydligt snabbare. Man bör alltid eftersträva att skapa en trygg miljö där det finns plats för att såväl dela sina idéer som att göra fel - för att lära sig.

Nyfikenhet. En motiverande och coachande ledare kommer längre och kan ta vara på medarbetarnas nyfikenhet. Tänk nytt internt när det krävs: ”Hur skulle man kunna lösa detta på ett annat sätt?”.

Samarbete. I en snabbt föränderlig värld är samarbete så oerhört viktigt. CoWorking och frilansande växer - eftersom samarbete är framtiden. Även om du driver ett ytterst traditionellt företag, se till att medarbetarna löser uppgifter genom samarbete med andra för större chanser att lyckas.

Kommunikation. Uppmuntra medarbetarna att både lyssna på varandra, ta intryck av varandra och att dela sina idéer. Många missförstånd kan undvikas och uppgifter kan lösas snabbare och effektivare genom att helt enkelt kommunicera mer med varandra.

Missa inte: 7 sätt hur du motiverar dina medarbetare

Uthållighet. Man når alltid längre i en företagskultur där uthållighet inte bara är ett ord utan en del av värderingarna. Ge era medarbetarna riktlinjer och support för att gå från en idé till exekvering.

Mångfald. Personer med olika bakgrund, erfarenheter, egenskaper och förmågor ger olika perspektiv och tankar. Man bör dra nytta av de enorma tillgångarna som finns hos olika människor och samarbeta i olika team för att identifiera och verkställa innovativa lösningar.

Experimentlust. Våga experimentera, testa och utmana er för att komma framåt! Mod att testa något nytt är inte endast en förutsättning för en innovationskultur utan också för ett långsiktigt företagande. 

Trägen. Förmågan att stå fast vid sina långsiktiga mål och att inte ge upp vid motgångar, det är att vara ihärdig. Trägen vinner! Uppmuntra en ständig ihärdighet när det är uppförsbacke och håll blicken fäst framåt.

Att vilja lära. Det låter naturligtvis lite väl grundläggande, men viljan och förmågan måste ju finnas där. Uppmuntra medarbetarna till att ta till sig ny kompetens, att ta del av medier och föreläsningar i mån av tid och att dela med sig av lärdomar till andra genom plattformar där man enkelt kan få ut budskap.

Mer av William: Behövs en styrelse? 6 tips för att komma igång med en advisory board

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.