Verksamhetsstyrning kan liknas vid en orkester där alla instrument behöver spela i harmoni utifrån noter och med en dirigent. Verksamhetsstyrningen behöver systematiseras, kontrolleras och bevakas utifrån lagar och regler samt etik, detta gäller även vid uppköp av bolag, utläggning av verksamhet och vid uppbyggnad av bolag.

Det finns många exempel på symptom på att verksamhetsstyrningen inte fungerar. De som jag upplever som någorlunda vanliga är de nedanstående.

 • Avsaknad av metod och modell för verksamhetsstyrning - man lämnar det viktigaste åt slumpen
 • Inaktuella eller felaktiga avtal eller avsaknad av kontroll på avtalen
 • Medarbetare är osams och pratar illa om varandra samt det råder en vi och dem känsla
 • Styrande dokument saknas eller är inaktuella
 • Vågar inte ifrågasätta varandra eller efterfråga information
 • Tystnadskultur
 • Vågar inte incidentrapportera eller visselblåsa
 • Klagomål anses endast vara något negativt och ses inte som en läroprocess
 • Läser inte rapporter och annan information som delges
 • Otydlig ansvarsfördelning
 • Kompetensbrist
 • Dålig eller ingen kommunikation och rapportering
 • Ingen uppföljning

Regulatory Governance är en metod och modell för en långsiktigt hållbar och trygg verksamhetsstyrning – stor skillnad kan göras med små insatser.

Genom att förenkla och visualisera verksamhetens olika centrala delar och sedan titta på dessa delar utifrån etik och regler höjs kvalitetsnivån och verksamheten blir säkrare och stabilare.


Slutmålet och syftet med Regulatory Governance är just att bygga en långsiktigt hållbar, professionell verksamhet. Personal, samarbetspartners, kunder och ytterst samhället blir därigenom nöjdare vilket ger ett gott rykte och genererar vinst.

Modellen kan användas på alla nivåer inom det egna bolaget eller koncernen samt vid uppköp av portföljbolag, vid utlagd verksamhet och vid uppbyggnad av ett bolag. Modellen går även att applicera på fokusområden såsom hållbarhet korruption och integritet.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.