Jag träffar ofta entreprenörer som brinner för sina idéer och för några har det börjat inbringa inkomster som de kan leva på. I dagens självförverkligade samhälle är det viktigt att vara unik därför är det lätt att tro att din idé måste vara unik. Jag skulle tro att det finns många som går och väntar på den unika idén som revolutionerar omvärlden på samma sätt som Spotify. Nu är ju inte denna föreställning realistisk eller sann överhuvudtaget. De flesta affärsidéer utvecklas nästan alltid från redan välkända koncept.

Den engelske filosofen Robert Rowland Smith menar på att ta fram en idé är det enkla, medan genomförandet är det svåra. Han menar på att väntande på en ”perfekt idé” kan vara en förnekelse av det som verkligen behöver göras, nämligen att genomföra något av det som man har tänkt ut.

Här kan vi återigen referera till Spotify. Den stora utmaningen de har haft har ju varit de immateriella rättigheter som finns. Det är inget som har löst sig av sig själv utan i början var det många månader av resande och möten för att komma fram till olika avtal. Oerhört osexigt och väldigt utmattande. Att tekniken hade gjort det möjligt att streama musik var en sak men Spotify ville göra sin produkt laglig och då behövdes avtalen till rättigheterna.

I genomförandet behövs det en affärsplan. I denna plan behöver det ingå:

 • Sammanfattning
 • Historia Mission/vision
  • Hur kom ni fram till att ta fram denna produkt eller tjänst. Skapa en berättelse som ni kan ta fram när andra undrar vilka ni är och hur ni kom fram till det ni gör.
 • Vilka vi är
 • Erbjudande
 • Hur ser marknaden ut
  • vilka är kunderna
  • hur når vi dem?
  • deras mönster
  • storlek på marknaden
  • hur stor del vill vi ta?
 • Försäljningsstrategin
 • Prissättning och marginaler
 • Immateriella rättigheter
 • SWOT analys

Detta lägger grunden till det arbete som sedan måste genomföras och som du säkert förstår behöver allt fokus läggas på att kunna genomföra ett sådant koncept. Det finns inte utrymme för ”nya” idéer för det kommer genats ta lust och energi från det ursprungliga. Samtidigt som man genomför detta måste man fortsätta att brinna för sitt koncept.

Ibland dyker det upp affärsidéer som kan vara så unika att ingen tycks ha kommit på dem. Här ska man då vara lite försiktig. Det kan vara på det sättet att detta ”unika” affärsområde redan har genomlysts men man kan ha kommit fram till att det inte går att tjäna några pengar på detta. Det innebär inte att detta gäller för alltid utan några år senare kan det mycket väl fungera, men som sagt var; var försiktig.

Det finns många som har idéer, några av dessa kan utveckla dem till affärsidéer, några av dem kan ta det vidare till ett affärskoncept och vet hur man ska genomföra det. Några av dem kommer ha passionen kvar genom alla de olika stegen och jag tror att detta är du.

1 kommentarer
2017-03-18 15:54
Hej!

Jag har planer på att starta ett hvb för kvinnor ålder 20 uppåt. Missbruk och trauma integrerad behandling. Kunder socialtjänsten i kommuner och företag där anställda har ett misdbruk.

Behandlings tanken är en inneliggande 24/7 & öppenvård i kombination med webbbaserat och humaniora behandling.

Har påbörjat en marknadsanalys, jag hittar endast ett fåtal hvb-hem i landet med ett heltäckande koncept.

Jag har ett utv behandlings koncept samt beräknat petsonalstaten utifrån antalet vårdplatser.

Personalkategorier osv. Osv.

Jag/vi söker medfinansiering och behöver tillgång till sparkapital.

Rent formellt är det en IVO ansökan + finansieringsplan som måste till.

Jag och medarbetare håller på med att utveckla konceptet och mjukvaran i affärsidén.

Vänligen
Torbjörn
Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.