Sveriges befolkning blir äldre och äldre, men samtidigt piggare och piggare. Hur påverkar denna samhällsförändring dagens företag? Vilka tjänster kommer efterfrågas när de äldre överrepresenterar befolkningen? Denna artikel ger dig inspiration om hur du och din verksamhet redan nu kan anpassa er till morgondagens silvertowns.

En åldrande befolkning

Andelen äldre i Sveriges befolkning förväntas öka med 30 % fram till 2050 enligt SCB:s prognos, vilket innebär att var fjärde svensk år 2050 kommer vara 65 år eller äldre. Den pågående demografiska förändringen innebär inte bara att vi i framtiden kommer ha fler pensionärer utan det kommer också sätta stor press på våra socioekonomiska system där färre förväntas behöva försörja fler. Johan Fritzell, professor i socialgerontologi och föreståndare för Aging Research Center uttrycker sig så här: ”Det åldrande samhället är en av de mest fundamentala samhällsförändringarna i vår tid, inte bara i Sverige utan i stora delar av världen. Det är i grunden en framgångssaga att medellivslängden ökat så markant – men också en utmaning”.

Efterfrågade varor och tjänster i framtidens silvertowns

Banken Lombard Odier insåg tidigt vikten av denna samhällsförändring, som pågår runt om i Europa, och startade 2009 aktiefonden ’Golden Age’ som investerar i just den åldrande befolkningen och deras alltmer aktiva livsstil. De menar att företag som kan erbjuda tjänster och produkter till denna växande befolkningsandel kommer att ha stor fördel och kunna växa snabbare än marknaden i sin helhet. Lombard Odier är inte ensamma, Franska CPR med fonden ’Silver Age’ och Fidelity med ’Global Demographics’ har samma strategi.

Framtidens pensionärer som av vissa kallats ”den gyllene generationen” förväntas inte bara bli mer köpstarka och friska än dagens pensionärer, utan framförallt mer tech-savvy. Generationen som föddes efter andra världskriget har genomlevt en växande ekonomi, fler kvinnor är utbildade och många har stor pensionsutdelning som väntar, vilket innebär att många kommer kunna välja en mer exklusiv livsstil än vad pensionärer idag generellt sett har. Företag som inriktat sig på hälsovård och läkemedel kommer kunna växa i takt med den åldrande befolkningen. Men även kryssningar, kosmetika och fordon är varor och tjänster som förväntas bli mer efterfrågade.

Den demografiska förändringen gör sig synlig i samhället

I takt med att andel äldre i befolkningen blir större, förväntar sig många att vi kommer se större inflytande och delaktighet i samhället av just denna generation. Det gäller även på digitala kanaler och sociala medier där det idag fortfarande är en ung publik som håller i taktpinnen. Framtidens pensionärer är redan aktiva användare av sociala mediekanaler och detta lär inte förändras. Vi kommer inom snar framtid säkerligen se fler exempel på Åhléns uppmärksammade kampanj ’gränslöst’ och ’ingen vill bli kallad gammal’ som visade äldre modeller med syfte att göra upp med åldersdiskrimineringen. Barbro, världens snabbaste 70-åring var nyligen ansiktet för deras nya sportkollektion som väckte som uppmärksamhet. Med tanke på de demografiska förändringarna vi nu står inför förväntas reklam som denna inte vara lika förvånande i framtiden.

3 modeller

Foto: Åhléns kampanj Gränslöst

Företag som är smarta, hänger med i samhällets demografiska och sociala förändringar och anpassar både sitt erbjudande och reklam utefter dessa. Det är inte omöjligt att vi i framtiden kommer ha små samhällen som domineras av köpstarka silverrävar. Nya start-ups kan dra stor nytta av denna växande målgrupp och redan nu utveckla morgondagens varor och tjänster för Sveriges framtida silvertowns.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.