I en tid när företagslandskapet ständigt utvecklas och förändras är det viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste affärstrenderna. Teknologisk innovation, nya affärsmodeller tillsammans med globala händelser påverkar hur företagare driver sin verksamhet.

Här är en uppdaterad lista över de vanligaste affärsmässiga trenderna 2024. 

E-handeln fortsätter växa

Pandemin förändrade helt sättet som kunder handlade på. E-handeln var redan på uppgång innan COVID-19 slog till men när kunderna inte kunde gå till de fysiska affärerna så ändrades deras köpvanor. E-handelsplattformen Shopify har rapporterat att e-handeln växte så mycket som den annars hade gjort på 10 år på bara tre månader under pandemin.

Även om tillväxten av e-handeln har bromsat in efter pandemin så fortsätter trenden av tillväxt. Företag behöver därför fortsätta att anpassa sina marknadsförings- och försäljningsstrategier efter branschen. 

5G skapar nya tekniska möjligheter

Utvecklingen av 5G kan radikalt förändra och öka möjligheterna för många företag. Vad är då 5G till skillnad från de nätverk som många redan har? 5G kan i enkla termer leverera högre hastigheter, ge större tillförlitlighet och minska fördröjningar. 5G erbjuder de datahastigheter som företag behöver för att kunna använda AI och annan viktig teknik i sin verksamhet. Företag kan även använda 5G anslutning via Internet of Things (IoT) för att förbättra affärsverksamheten och lansera nya tjänster. IoT används redan vid tillverkning av produktionslinjer, spårning av leveranskedjor, autonoma fordon mm. Tekniken är avgörande för företag som vill erbjuda nya tjänster och hålla sig i framkant jämför med konkurrenterna.

Distansarbete är fortsatt trendigt

Trenden att arbeta hemifrån har fortsatt , inte bara inom tjänstemannayrken utan även inom andra yrkeskategorier. Många företag erbjuder numera fjärrarbete som en del av sina anställningspaket för att attrahera och behålla kompetens. Att arbeta hemifrån ger ofta större flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv samtidigt som många sparar tid och pengar på pendling. Det kan också innebära utmaningar i form av isolering, svårigheter att separera arbete från privatliv och minska produktiviteten. För att göra distansarbete framgångsrikt är det därför viktigt att ha rätt teknik och kommunikationsverktyg, skapa en lämplig arbetsmiljö i hemmet samt ha god självdisciplin. Internetstiftelsens stora undersökning Svenskarna och internet visar på att andelen som arbetar hemifrån bland både heltids- och deltidsarbetande ökat från 51 till 57 procent.

Närvaro i sociala Medier

De flesta företag är idag anslutna till och syns i olika Sociala Medier. Här kommer företag behöva utöka sin närvaro och anpassa sitt innehåll och de kanaler som de finns i ännu mer för att möta sina kunder.

Sociala medier är en kraftfull marknadsföringskanal för företag att kommunicera med sin målgrupp. Genom regelbundna inlägg, annonser och influencer-marknadsföring kan företag öka synligheten och engagemanget bland sina kunder. Det är också viktigt att skapa relevant och meningsfullt innehåll som inspirerar kunder att köpa eller interagera med varumärket.

Hållbarhet blir allt viktigare

Hållbarhetsarbete är avgörande för att företag ska kunna överleva och blomstra på lång sikt. Genom att minska miljöpåverkan och främja socialt ansvarstagande kan företag bygga förtroende och lojalitet bland kunder, anställda och samhället i stort. Genom att implementera hållbara affärsmodeller och produkter kan företag minska sin påverkan på miljön, spara pengar genom ökad effektivitet och skapa nya intäktskällor. Dessutom kräver allt fler konsumenter och investerare att företag tar ansvar för sin miljö- och samhällspåverkan för att de ska stanna kvar.

Allt fler satsar på nya teknologiska lösningar

Att använda sig av olika teknologiska lösningar såsom att öka kundupplevelser med hjälp av AR (Augmented Reality) och olika AI lösningar är en affärstrend som blir allt vanligare och något fler företag i framtiden kommer behöva arbeta med.

Företag kan använda AR och AI för att skapa en mer interaktiv och personlig kundupplevelse. Genom att använda AR teknik kan företag visa upp produkter i en virtuell miljö och på så sätt hjälpa kunderna att visualisera hur produkten ser ut i deras hemmiljö. Med AI kan företag erbjuda mer personliga rekommendationer och anpassade erbjudanden baserat på kundens tidigare köpbeteenden och preferenser.

Relaterad läsning: 15 bra AI-verktyg som lyfter ditt företag 2024

Generativ AI är en affärstrend som på senare tid fått uppmärksamhet från företag i många olika branscher och gjort dem medvetna om dess potential. Generativ AI är en form av artificiell intelligens som kan skapa nytt innehåll baserat på befintligt material. Med hjälp av maskininlärning kan generativ AI skapa texter, bilder, musik eller andra typer av kreativt innehåll och förväntas inom kort kunna göra ännu mer. 

Det avslutar vår lista över viktiga affärstrender 2024 som kommer att påverka företagare. Näringslivet fortsätter att investera tungt i sociala medier och olika tekniska lösningar. Företag måste dock hålla ett vakande öga på konsumentens inställning till miljö- och företagsansvar om de vill fortsätta att attrahera nya kunder.

Ordlista

AR (Augmented Reality) Förstärkt verklighet
AR är en förkortning av engelskans augmented reality som betyder förstärkt verklighet översatt till svenska. Detta begrepp inom IT innebär att datorgenererade sinnesintryck så som exempelvis ljud, video och grafik förstärker det du ser och upplever. AR ska inte förväxlas med VR (Virtual reality) som ger dig en annan verklighet, till exempel om du sätter på dig ett par VR-glasögon så stängs den övriga världen ute. Med AR förstärks alltså endast det du ser.

IoT (Internet of things) Sakernas internet
Sakernas internet, på engelska Internet of things - IoT, är ett samlingsnamn för olika tekniska lösningar som gör att föremål du använder i vardagen (TV, vitvaror, fordon, kläder, med mera) kan styras och utbyta data över internet. Ett exempel på IoT är att om något i ditt kylskåp eller i övriga hemmet tar slut, görs automatiskt en beställning och en stund senare kommer en drönare med leverans.

AI - Artificiell intelligens
AI eller maskinintelligens är en förmåga som programmeras för att datorer och robotar ska kunna efterlikna människors och djurs naturliga intelligens. Den artificiella intelligensen ska kunna lära sig och utveckla saker, lösa problem och planera och utföra handlingar. Många saker kommer med hjälp av denna teknik att underlätta för människor och företag att lösa uppgifter snabbare och hjälpa till att fatta bättre beslut. Kritikerna är oroliga över utvecklingen då det är svårt att sia om vart detta ska sluta.

5G
5G är den senaste tekniken inom mobil telekommunikation. Tidigare 3G och 4G. För privatpersoner och företag innebär detta snabbare uppkoppling till dator och mobil, men även större möjligheter för företag att lansera och utveckla tekniska lösningar inom IoT och AI då dessa kräver att mer data skickas via olika enheter. Hastigheten kan gå snabbare då både lägre och högre frekvenser används än vad exempelvis 4G gör. Detta är samtidigt omdiskuterat och debatten om hälsoriskerna med 5G pågår fortfarande.

Källa Wikipedia


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.