Det kommer knappast som en överraskning att den pågående pandemin med den ökning den medfört för distansarbete orsakat ett ökat antal säkerhetsincidenter. En undersökning gjord av Ivanti som publicerades redan i juni visar att 66 procent av IT-proffsen hade märkt av fler säkerhetsincidenter än vanligt de föregående tre månaderna. Ingenting tyder på att läget har förändrats. Undersökningen omfattar 1 600 IT-experter.

Bland säkerhetsproblem som ökat på grund av distansarbete nämner 58 procent av respondenterna skadlig e-post. 45 procent nämner anställda som inte följer regler och 31 procent ett ökat antal sårbarheter i mjukvaror.

Enligt undersökningen har det här bidragit till en ökad arbetsbelastning på hela 63 procent för IT-personalen. I kombination att många IT-avdelningar har brist på personal, samtidigt som många företag avvaktar med nyanställningar under pandemin, står det klart att det behövs nya säkerhetslösningar för distansarbete som inte innebär att det krävs mer personal.

Den självklara lösningen är mer automatisering, till exempel med hjälp av maskininlärning. När man pratar om nästa nivå av automatisering används ofta begreppet hyperautomatisering (hyper-automation). För IT innebär det bättre säkerhet.

Insikter, insyn och prioritering

Undersökningar visar att ökad automatisering innebär att upp till 80 procent av säkerhetsincidenterna kan hanteras innan användare märker av och rapporterar dem. Det blir möjligt tack vare följande:

Ökad insikt om säkerhetshot. Det första steget för att upptäcka säkerhetshot är att veta vilka applikationer, andra mjukvaror och enheter som finns i IT-miljön. Automatiserade verktyg kan ta reda på det, analysera sårbarheter och upptäcka förändrade beteenden.

Koll på perifera enheter. Med rätt verktyg går det att kontrollera enheter i kanten av nätverken, som edge- och IoT-installationer, på några sekunder.

Riskbaserad prioritering. Med maskininlärning och prediktiv analys kan allvarligheten för säkerhetshot bedömas, så de farligaste kan hanteras först. Det gäller också för att avgöra i vilken ordning säkerhetsuppdateringar (patchar) ska utföras.

Snabbare uppdateringar. Med hjälp av maskininlärning går det att utföra säkerhetsuppdateringar snabbare och även att analysera hur tillförlitliga de är. Alla IT-avdelningar vet att cyberbrottslingar älskar långsamma säkerhetsuppdateringar.

Proaktiva lösningar. Med automatiserad övervakning av enheter och applikationer kan sårbarheter identifieras och hanteras innan de förvandlas till säkerhetshot.

Olika undersökningar visar att en stor andel av arbetsstyrkan kommer att fortsätta arbeta hemifrån även när pandemin har klingat av. Det är en stark anledning till att automatisera IT-lösningar i högre grad, inte minst av säkerhetsskäl.

Fler resurser:

Ledarskap och distansarbete – utmaningar men också möjligheter

6 tips hur du som chef kan leda på distans 

Att leda virtuella team i problematiska tider


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.