Att det är ett starkt fokus på att bygga och köpa nya IT-lösningar och digitala tjänster i dag har flera uppenbara anledningar. Det krävs för att effektivisera verksamheter, för att säkra lönsamhet och för att kunna anpassa sig snabbt till förändrade omständigheter. Men en anledning glöms tyvärr ofta bort: gamla, dåliga IT-lösningar påverkar personalen negativt.

För att uttrycka sig enkelt gör dålig IT folk olyckliga och sjuka på sina arbetsplatser. Det är så klart en tragedi för de enskilda medarbetarna, men även ett problem för företag som redan har stora svårigheter med att rekrytera kompetent personal. Det sista man borde vilja är att folk säger upp sig för att IT-lösningarna inte duger.

Majoriteten är missnöjda

Det här problemet har säkerligen funnits i varierande utsträckning under åtminstone de senaste 40 åren. Men det har förvärrats under pandemin, när kraven på IT förändrats radikalt och nya lösningar snickrats ihop snabbt, vilket ofta resulterat i undermåliga resultat.

Problemen blir tydliga i Freshworks undersökning The State of Workplace Technology. Hela 48 procent av deltagarna säger att tekniklösningarna på deras arbetsplatser påverkar deras mentala hälsa negativt. 49 procent tycker att tekniklösningarna orsakar stress.

Allra mest anmärkningsvärt är att 91 procent av deltagarna i undersökningen blir frustrerade av otillräckliga tekniklösningar på jobbet. Lägg till det att 57 procent av de deltagare som är missnöjda med tekniklösningarna anser att de gör dem mindre produktiva än de annars skulle kunna vara. 49 procent funderar på att byta jobb på grund av de här problemen.

Med tanke på att undersökningen omfattar 9 000 personer från hela världen kan man konstatera att det här är ett högst verkligt problem. Man kan fråga sig om arbetsgivarna verkligen har råd med att göra sina anställda sjuka och olyckliga i en tid då det blir allt svårare att rekrytera personal.

Gamla molntjänster boven i dramat

Missnöjet som beskrivs ovan kommer inte enbart från gamla stordatorsystem, i den mån de finns kvar, eller från client-server-system med rötter i 90-talet. Enligt undersökningen är första generationens molnapplikationer (SaaS-tjänster) en stor källa till problem. De var banbrytande för sin tid, men har inte utvecklats för att uppfylla de nya behov som uppstått.

Första generationens molntjänster för kundvård (CRM) är en typ av lösning som pekas ut som problematisk. De här molntjänsterna designades ofta inte med slutanvändarna i åtanke. De har visat sig bli dyra i drift och det dröjer lång tid innan de bidrar med värde. De pekas ofta ut som komplexa att använda och de passar inte alla typer av företag, vad gäller företagsstorlekar.

Nyare molntjänster byggs ofta med mer fokus på enskilda användares produktivitet och arbetssituationer, vilket bidrar till att folk blir mer engagerade och trivs bättre med sina jobb. Den här utvecklingen är inte konstig på något sätt, utan känns igen för mjukvaror från alla tider, oberoende av hur de har implementerats rent tekniskt. Utvecklingen går helt enkelt framåt.

Fundera på om det inte är värt att investera i moderna molntjänster som leder till mindre stress, högre arbetsmoral och bättre välmående för personalen.

Om undersökningen

Sammanlagt deltog 8 400 personer från 15 länder, varav Sverige är ett, från företag med 100 - 500 anställda i undersökningen. 1 950 av deltagarna är mellanchefer. Undersökningen genomfördes i april.

Ladda ner den första delen av undersökningen ”State of Workplace Technology”, med titeln “Workplace Tech: The new battleground for the war on talent, productivity & reputation.” här. Del 2, “Bloatware: The difference between love & hate for workplace tech,” blir tillgänglig i juli.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2022-10-13 11:37
Håller med!
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.