En gång i tiden när datorer var omåttligt stora i dagens mått mätt och människors drömmar om möjligt ännu större än, som en vision om maskiner som kunde tänka precis som oss människor började ta sin form. Historien om AI är fylld av hjältar, visionärer, genombrott och en outtröttlig strävan att förverkliga science fiction-fantasierna som funnits i vårt medvetande ända sedan industrialismens genombrott och man kan säga att allt började med en brittisk matematiker vid namn Alan Turing. Under 1930-talet ställde han en vad som känns som en relativt enkel fråga vid första anblicken: "Kan maskiner tänka?" För att svara på detta skapade han det så kallade Turing-testet, ett experiment där en människa skulle kommunicera med en dold enhet som antingen var en annan människa eller en maskin. Om människan inte kunde avgöra vilken hon talade med så skulle maskinen anses vara "tänkande".

Det var först på en sommarkonferens vid Dartmouth College som termen "artificiell intelligens" myntades för första gången och året var 1956. Konferensen samlade några av de mest briljanta hjärnorna vid den tiden och optimismen var på topp. Forskare som Marvin Minsky och John McCarthy drömde om maskiner som kunde förstå naturligt språk, lösa problem och till och med lära sig själva av erfarenhet som enheten själv införskaffade. Men trots optimismen och de ambitiösa målen stötte man snabbt på hinder. Datorerna var framför allt inte tillräckligt kraftfulla och den teoretiska grunden för AI var ofullständig. Detta ledde till en period under 1970-talet och 1980-talet som kom att kallas "AI-vintern" inom datorvärlden och utan framsteg så minskade finansiering och support och många började tvivla på om det verkligen fanns en framtid för AI.

Så vad hände som ändrade allt?

Man kan säga att det var två variabler till detta: Data och Datorer. Med internetets explosiva framväxt blev enorma mängder data tillgängliga vilket också ledde till att datorernas kraft sköt i höjden på grund av ökade krav på hårdvara. Under 1990-talet inledde en grupp framstående forskare omfattande experiment med en teknik som vi kallar "neurala nätverk". Dessa avancerade algoritmer var utformade för att efterlikna den mänskliga hjärnans komplexa sätt att bearbeta information. När de neurala nätverk matades med stora mängder relevant data så utvecklade de en förmåga att identifiera subtila mönster vilket ledde till att de kunde översätta mellan olika språk med en förbluffande precision samt utföra en rad andra uppgifter som tidigare ansågs endast vara möjliga för den mänskliga hjärnan.

Med framsteg såsom maskininlärning, djupinlärning och förstärkningsinlärning, står vi nu på tröskeln till en helt ny era för mänskligheten. AI-system kan redan idag besegra världsmästare i väldigt komplexa spel som till exempel schack och Go men även skapa konstverk, skriva poesi och komponera musik och detta är bara början. Med kvantdatorers framväxt de senaste åren och ständiga forskningsgenombrott inom ämnet kan vi bara drömma om var denna resa kommer att ta oss härnäst och många utmaningar kvarstår dock men historien om AI är en påminnelse om vår outtröttliga strävan efter kunskap och innovation och precis som med varje ny revolutionerande teknik kan vi bara föreställa oss vilka underverk som väntar runt hörnet om vi kan hantera den korrekt.

Idag finns AI överallt i allt från smarta assistenter som Siri och Alexa till mer komplexa system som används inom sjukvård, finans och tillverkningsindustrin. Företag som Amazon använder AI för att optimera sina leveranskedjor medan banker använder det för att upptäcka bedrägerier i realtid.

Ett annat exempel över dagens implementation av AI är hur den har påbörjat att revolutionera sjukvården. Genom att analysera medicinska bilder kan AI nu identifiera tumörer och andra sjukdomar med en noggrannhet som matchar och ofta överträffar de mänskliga experterna och detta öppnar dörren för en allt tidigare diagnos och en mer kostnadseffektiv behandlingsstrategi.

Hur ser det då ut med AI för affärsvärlden?

Med de nya framstegen inom kvantdatorer och maskininlärning kommer AI att forma affärsvärlden på sätt vi knappt kan föreställa oss. Små företag kommer att kunna konkurrera på en global skala med hjälp av anpassade AI-lösningar medan stora företag kommer att kunna optimera varje aspekt av sin verksamhet. Ett framtida exempel kan vara detaljhandeln där AI inte bara förutser vad kunderna vill ha innan de vet det själva, men också skapar produkter i realtid baserat på dessa förutsägelser. Med hjälp av 3D-skrivare och avancerade robotar kan butiker själva skapa en anpassad klänning eller sko på bara några minuter som är helt anpassad för varje enskild kund. När vi tänker på AI kan det ofta vara lätt att fokusera på hur de stora gigantiska teknikjättarna - Google, Amazon, Apple - använder tekniken för att driva sitt miljarddollaraffärsimperium. Men i verkligheten har AI potential att revolutionera även den minsta verksamheten och jag tror att i vissa avseenden kan mindre företag till och med dra större fördel av dessa framsteg genom dessa exempel:

Kostnadseffektivt

Tack vare molntjänster och SaaS (Software as a Service)-modeller kan mindre företag nu få tillgång till kraftfulla AI-drivna verktyg utan att behöva göra stora investeringar i hårdvara eller mjukvara. Till exempel kan marknadsföringsautomation, kundtjänstbots och bokföringssystem drivna av AI kan erbjuda små företag tjänster som tidigare var helt otillgängliga på grund av kostnaderna det hade inneburit.

Flexibelt

Små företag med sina mindre och ofta mer flexibla strukturer kan snabbt anpassa sig och införa ny teknik vilket innebär att de kan experimentera med AI-lösningar och snabbt skala upp de som fungerar bäst för just deras verksamhet och organisation.

Optimerad kundupplevelse

Med hjälp av AI kan mindre företag förbättra kundupplevelsen genom att erbjuda skräddarsydda rekommendationer, förutse kundbeteende eller till och med automatisera kundsupport genom chatbots så kunderna upplever en respons i realtid till deras frågeställningar. Allt detta kan resultera i djupare kundrelationer och ökad lojalitet vilket oftast ökar försäljningen.

Ökad produktivitet

Genom att automatisera repetitiva uppgifter kan AI frigöra tid för företagsägare och anställda att fokusera på mer värdeskapande aktiviteter. Detta kan vara särskilt värdefullt för små företag där resurserna ofta är begränsade.

Nya tjänster och produkter

AI kan även hjälpa små företag att identifiera nya marknadsmöjligheter eller produktidéer genom att analysera den befintliga kunddata. Verksamheten an då snabbt utveckla och lansera nya produkter eller tjänster snabbt vilket ger de ett försprång gentemot sina konkurrenter.

Fördjupad marknadsanalys 

Med AI kan organisationen genomföra avancerad dataanalys för att identifiera trender, marknadsluckor och kundpreferenser. Detta innebär att små företag kan fatta informerade beslut baserade på realtidsdata snarare än magkänsla.

Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR)

Tidigare var utvecklingen av VR- och AR-upplevelser väldigt kostsamt men med AI kan mindre företag nu skapa skräddarsydda upplevelser för sina kunder till en bråkdel av priset.

Automatiserad Produktutveckling 

AI kan även assistera med design och prototyputveckling, vilket kan snabba upp produktlanseringar och minska produktutvecklingskostnaderna.

Hållbarhetsinitiativ

Med hjälp av AI kan företag nu övervaka och optimera sin energianvändning, avfallsproduktion och andra hållbarhetsfaktorer. Detta kan inte bara minska driftskostnaderna utan också positionera företaget som en ledare inom ”sustainability” i sin bransch.

Hur ser en eventuell framtid ut när tekniken går så fort framåt?

2020: Med framsteg inom maskininlärning och neurala nätverk blev 2020-talet decenniet då AI gick från laboratorier till våra hem och arbetsplatser. Vi såg en kraftig ökning av AI-drivna verktyg inom sjukvård, underhållning, transport och finans.

2030: Här börjar gränserna mellan människor och maskiner suddas ut. AI-system kan nu kommunicera naturligt på alla språk och vi ser de första framgångsrika exemplen på hjärn-dator-gränssnitt som ger förlamade människor tillbaka förmågan att röra sig. Detta årtionde markerar också en era av globalt samarbete där länder samlas för att sätta etiska standarder för AI-utveckling.

2040: AI och bioteknologi smälter samman. Med hjälp av AI kan forskare designa anpassade medicinska behandlingar baserade på en individs unika DNA. Vi ser också uppkomsten av "bio-hybrider", organismer som kombinerar biologiska och tekniska komponenter.

2050: Hela städer drivs nu av AI vilket resulterar i enastående effektivitet och hållbarhet. Den globala ekonomin har förändrats med jobb som fokuserar på kreativitet, empati och mänskligt samarbete, medan rutinarbeten sköts av maskiner.

2060 till 2100: Under dessa årtionden når AI nivåer som tidigare bara var föremål för science fiction. Interstellärt resande blir möjligt med hjälp av AI-drivna rymdskepp. Vi upplever också uppkomsten av "superintelligens", AI-system som överträffar den mänskliga hjärnans kapacitet inom alla områden inklusive kreativa förmågor, allmänt beslutsfattande och sociala färdigheter. Politiker och tidigare beslutsfattande positioner börjar automatiseras för att få bort korruption och ett felaktigt användande av befolkningens resurser.

Detta århundrade blir ett vittnesmål om hur AI inte bara förändrar vår teknik utan även vår kultur, vår filosofi och vår syn på vad det egentligen innebär att vara mänsklig.

Framtiden är oförutsägbar och mina tankar kring framtiden är ren spekulation men den nuvarande utvecklingen av AI ger en inblick i ett framtidsscenario som är både spännande och utmanande. De kommande 100 åren kommer att kräva att vi ställer svåra frågor om etik, mänsklighet och vårt förhållande till teknik. Men om vi kan använda historien som en vägledning så kommer mänsklighetens anpassningsförmåga och uppfinningsrikedom att lysa igenom oavsett vilka utmaningar vi står inför. Om vi återgår till vårt aktuella årtionde tror jag sammanfattningsvis att AI inte bara har potential att ge stora företag en konkurrensfördel utan kommer också vara en game-changer för små och medelstora företag genom att tillhandahålla verktyg, insikter och automatisering på nivåer som tidigare var helt otänkbara för den mindre företagaren. AI kan hjälpa mindre företag att växa, konkurrera och framför allt att trivas i en alltmer digital värld och framtid som vi oundvikligen närmar oss.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.