Larmrapporter om att äldre behandlas skamligt är illa men det är samtidigt en källa till affärsidéer. Här kan duktiga entreprenörer göra stor nytta och starta egen verksamhet inom vårdbranschen.

Jag har genom åren varit inblandad i att upprätta stödboenden och marknadsföra behandlingshem och får ibland förfrågningar i ämnet starta vårdföretag och öppna äldreboende. Det har nu hänt att tillståndsmyndigheten radikalt ändrat spelreglerna på gott och ont. Mest gott hoppas jag.

Jag utelämnar här sjukhus, vårdcentraler och kliniker och visar närmast på företagsformer i en division som kan startas och drivas av enskilda entreprenörer.

Behovet av vårdboende enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är påtagligt. Ingenting tyder på att ”samhället” kommuner landsting och staten kommer att klara uppgiften på egen hand. Eller ens vill ha en sådan utveckling.

Förutom marknaden inom LSS finns ett uppenbart behov av bra behandlingshem och stödboenden för personer med beroendesjukdom av olika slag. Privata aktörer anlitas redan nu i stor omfattning. Med blandat resultat.

Larmrapporter om vårdbrist källa till affärsidéer

Myndigheten IVO Inspektionen För Vård och Omsorg pekar på oroande företeelser. Här kan nya entreprenörer dra nytta av myndigheternas rapportering och erbjuda vård och omsorg som lever upp till kraven. Ganska enkla krav i och för sig.

Ofta baserade på ren anständighet. Vårdskandaler har duggat tätt med alltifrån en hänsynslös koncern som vägde mängden urin i gamlas blöjor innan det var dags att byta till kommunalrådet som beordrade sänkt värme för pensionärerna på vintern för att spara på uppvärmningskostnaderna och föreslog att man kunde väl ge dem filtar om de frös. Det har inte blivit särskilt mycket bättre konstaterar IVO som rapporterar i senaste Årsrapporten att ”många av de problem och brister som fanns i vården och omsorgen kvarstår sedan tidigare år.”

Här kan nya entreprenörer vara med och vända trenden. IVO skriver:

  • Patienter och brukare får inte sina behov tillgodosedda när personcentrering och samordning brister.
  • Patienter och brukare utsätts för allvarliga konsekvenser och risker när det inte finns tillräckligt med personal eller personalen inte har tillräcklig kompetens.
  • Vård och omsorgsgivare behöver ta ett större ansvar för att kvalitetsarbetet verkligen fungerar.

Genom att göra en smart analys av vad som brister mest och saker som IVO kontrollerar och anmärker på bör det vara ganska lätt att organisera ett vårdföretag som svarar mot myndighetskravet.

Dyrt att ansöka så organisera företaget innan du ansöker om tillstånd

Forma en styrelse vars samtliga medlemmar bör klara sig fläckfritt avseende UC och vandel. Presentera aktiekapital/banktillgodohavande. Ange verksamhetsansvarig/föreståndare som helst bör ha adekvat högskolekompetens. Och om möjligt i förekommande fall personalförteckning åtm. på centrala funktioner.

Ha 30 000 kronor till hands

Tillståndsgivningen har hårdnat och är dyr. För några år sedan kunde man rekvirera ansökningsblanketter online, fylla i och skicka in. Jag har medverkat till flera sådana.

Numera kostar en ansökan för LSS-boende 30000 kronor. Pengar som du inte får tillbaka om din ansökan avslås.

Särskilt tillstånd för att ansöka

Firmatecknare eller företrädare vid ansökan måste anmäla sig till ett Företrädarregister vid tillståndsgivning hos IVO För att ha möjlighet att få inkomma med ansökan om att få lov att driva den aktuella vården.

Debatt: Kreativa lösningar kan förbättra välfärden och kommunernas ekonomi


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
3 kommentarer
2020-02-05 14:33
Hej Håkan!
Du hittar publicerade upphandlingar under respektive kommun eller landsting/region.
Det finns också företag om kan bevaka detta åt dig. Brukar vara gratis första veckan
och därpå en månadsavgift.

Som SSK uppfyller du ju ett för IVO viktigt krav på kompetens.
Behandlingen av ansökan om tillstånd beskriver IVO vara 8 - 9 månader.

IVO:s Årsbok 2018 är en rapport som IVO skrivit till regeringen.
Där framgår bl.a. de brister och problem som IVO upptäckt och rapporterar om. Det ger bra underlag för hur man kan planera en bra affärsidé och erbjuda kvalitet på tjänster och vård som saknas på sina håll.
Se mer...
2020-02-05 08:33
Om du vill starta eget så börja med att läsa ett s.k Förfrågningsunderlag. Du kan kontakta din kommuns upphandlingsavdelning eller ex. tendsign.se för att få ett. Där ser du villkoren. Villkoren har blivit mkt tuffare. Föreståndare måste anges och hen ska ha rätt utbildning och erfarenhet, ex. socionom eller sjuksköterska. Man behöver en lokal för att få ett tillstånd från IVO. Deras handläggningstider är minst 6 månader. Det innebär att man behöver hyra en lämplig lokal ca. 12 månader innan man ev får ett tillstånd. Om man inte beviljas tillståndet så är man förpliktigad att betala hyran ändå tills avtalstiden gått ut, ofta 3 år. Om man får tillstånd, tagit stor ekonomisk risk med lokalen, så behöver man bli upphandlad. Räkna med att den processen tar några månader. Ifall man tar sig igenom detta är man äntligen startklar- men, då behöver man marknadsföra sig. Räkna med uppstartskostnad på minst 1-2 miljoner. Det system vi har idag uppmuntrar inte vanligt duktigt folk som brinner för att förbättra vård och omsorg att starta eget. Tyvärr. Se mer...
2020-02-05 07:34
Finns det någon hemsida där alla upphandlingar presenteras eller får man vända sig till respektive landsting/kommun? Jag är legitimerad sjuksköterska och funderar på att starta ett äldreboende.
Tacksam för svar: Håkan
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.