För att starta din verksamhet måste du också ansöka om F-skatt (företagarskatt) och registrera dig för mervärdesskatt. Har du anställd personal eller själv kommer att vara anställd i ditt aktiebolag ska du även registrera företaget som arbetsgivare.

Allt detta gör du på en blankett som du skickar in till Skatteverket. F-skattsedeln, som du får från Skatteverket, är viktig! Den talar om för dina uppdragsgivare att du bedriver näringsverksamhet och att du själv ska betala sociala avgifter.

Läs vår nya guide:

Hur du registrerar f-skatt i enskild firma

Skatteverket prövar din ansökan på följande sätt:

  • Du måste driva din verksamhet självständigt, annars anses du vara anställd och ska betala skatt enligt reglerna om inkomst av tjänst.
  • Du måste bedriva din verksamhet varaktigt, annars anses verksamheten vara inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet.
  • Du måste bedriva verksamheten med vinstsyfte, annars anses verksamheten vara hobby.

Första sidan på formuläret skatte- och avgiftsanmälan som skulle skickas in till Skatteverket var inte svår att fylla i. Marco och Emma registrerade aktiebolaget för F-skatt, som arbetsgivare och för moms. Sidan två, som innehöll en preliminär självdeklaration, var svårare att förstå och att fylla i.

Som tur var hade de en noggrant genomarbetad budget som de kunde hämta siffror från. Frågorna kring redovisningsmetod bestämde de att de skulle diskutera med sin revisor.

Du kan registrera företaget på formulär från Bolagsverket och från Skatteverket, men du kan även göra dessa registreringar på Internet, www.verksamt.se/registrera-foretag

När du bedriver näringsverksamhet blir du uppbördsman åt staten för mervärdesskatt (moms). Det innebär att du i normalfallet skall ta ut mervärdesskatt på dina produkter och tjänster. Samtidigt har du också rätt att få tillbaka moms på det du köper till företaget. I samband med att du ansöker om F-skatt registrerar du dig för mervärdesskatt. Mervärdesskatten kan du deklarera i samband med att du gör din självdeklaration eller i särskilda perioder under året.

Med hjälp av en budget kan du uppskatta nettointäkten i din enskilda firma. Det är den vinst du har kvar när alla kostnader är betalda och du har gjort ett s.k. schablonavdrag som Skatteverket fastställt. När du ansöker om F-skatt anger du din uppskattning av nettointäkt. Den ligger till grund för den preliminära skatt du nu får betala varje månad. I en enskild firma och i ett handelsbolag har du, som företagare, ingen lön. När du tar ut pengar ur företaget till dig själv kallas det helt enkelt för eget uttag. Driver du ditt företag i aktiebolagsform är du anställd och tar ut en lön ur företaget. Företaget betalar för varje månad in sociala avgifter och den skatt aktiebolaget drar på din lön. Den preliminära skatten i ett aktiebolag beräknas på vinsten efter din egen lön och sociala avgifter.

Det är svårt att uppskatta vinsten i företaget. Troligen kommer du att betala för mycket eller för lite i preliminär skatt. För att underlätta din start så kan du få uppskov med preliminär skatteinbetalning i tre månader efter starten. Du kan också när som helst meddela ändringar i din beräknade nettointäkt.

En enkel tumregel är att du behöver betala in lika mycket i skatt och egenavgifter som du tar ut privat ur företaget. Både privatuttag, skatt och egenavgifter måste naturligtvis rymmas inom företagets resultat.

Ett privatuttag på: Kostar i skatt och
egenavgifter:
 och Ställer följande krav
på vinst i Företaget:
 50 000 kr  50 000 kr  100 000 kr
 100 000 kr  100 000 kr  200 000 kr

Med detta som regel för dina privata uttag ur företaget blir du aldrig överraskad av stora skatteinbetalningar som du inte klarar av. Resonemanget stämmer även bra i aktiebolaget!

Vilket krav på privatuttag ställer du på ditt företag?

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.