Under 2014 använde 68% av alla svenskar Facebook och 28% Instagram. Instagram har snabbt blivit en favorit och används som ett komplement till populära Facebook och inte som en ersättningskanal. Det innebär att Facebook och Instagram inte konkurrerar ut varandra, och det är viktigt att finnas i båda dessa kanaler. Bland unga är Instagram-användningen ännu större och att kartlägga hur unga använder sociala medier idag ger en tydlig fingervisning om hur företag bör eller kommer att använda sociala medier imorgon.

I förra veckan meddelade Kungahuset först via Instagram, och inte i traditionell media, att kronprinsessan Victoria och prins Daniel väntar tillökning. Den strategin hyllades av välkända sociala medier-experter som menade att det ligger helt i tiden. Kommunikation via Instagram känns väldigt nära och personligt.

- Alla företagare, organisationer och politiker behöver kommunicera närmare sina kunder och väljare. Jag tror det är ett måste framöver, menar Nina Jansdotter, beteendevetare och sociala medier-expert.

De flesta företag har insett att Facebook är ett socialt medium att räkna med och att blogga inte bara är något för privatpersoner som vill vika ut sina liv, utan också för företag som vill kunna kommunicera med sina kunder och visa upp sitt företag och sin expertis. Men det går inte att stagnera - det gäller att ta in nya fakta och kartlägga var kunder och väljare befinner sig. Alla företag och organisationer måste inse att Instagram är nästa självklara steg.

- Allt fler företag kommer att använda Instagram mer frekvent och effektivt i sin kommunikation. Intresset från företagare att lära sig mer om Instagram har ökat markant, säger Käthe Nilsson från Mediaklar AB.

Påverka hur ditt företag framställs – använd sociala medier

Folk vill hellre lyssna direkt på källan och media bevakar kändisar och företag i sociala medier eftersom det är där det händer på riktigt. Det ger total kontroll över det som publiceras och idag kan företag och organisationer genom sociala medier lättare själva påverka hur de framställs, menar Käthe.

Vanlig media kommer dock inte att försvinna för att helt ersättas med sociala medier, påpekar de båda. Det kommer att behövas någon part som objektivt analyserar och sammanställer vad som händer i olika företags och organisationers sociala medier.

Käthe Nilssons och Nina Jansdotters bästa tips till företag och organisationer

- Använd Instagram för att komma närmare kunder och väljare.
- Publicering i egna social media-kanaler ger dig makt att bestämma hur ditt företag eller organisation framställs.
- Anpassa material efter social media-kanal.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.