Många företag vill starta upp ett konto på sociala medier. Självklart vill ni komma igång så snabbt som möjligt, och det där med planering kan då kännas både onödigt och tråkigt. Men sociala medier, som det snabba och föränderliga fenomen det är, kräver både underhåll och en genomtänkt struktur. Planeringen inför skapandet av ett konto kan vara A och O för hur lyckat projektet kommer att bli.

Hur ska man då gå tillväga när man planerar sina aktiviteter i sociala medier? Nedan följer sex punkter med tillhörande tips att följa och bocka av innan ni öppnar upp ert konto. Om ni redan har ett eller flera konton på sociala medier kan det ändå vara nyttigt att checka av punkterna i listan nedan – sociala medier-konton går alltid att förnya och fräschas upp!

1. Formulera syftet med kontot

Det är ofta både enkelt och går snabbt att skapa ett konto på olika sociala medier, men utan ett tydligt definierat syfte kan det bli desto svårare att det i längden skapar någon nytta för företaget och dess kunder. Följande frågor kan hjälpa er på traven med att fastställa syftet med kontot på sociala medier:

  • Vad ska kontot leda till? Vill ni till exempel föra dialog med era kunder, visa upp produkter eller mest informera om nyheter och händelser? Att finnas på sociala medier ”bara för att” är inte alltid gynnsamt.
  • Är sociala medier rätt forum för syftet? Varför/hur då? Olika syften och typer av kommunikation kräver olika kanaler. Sociala medier är bara en av dessa kanaler.

Tips! I detta inledande stadium kan det vara en bra idé att göra en mind map, eller på annat sätt skissera upp olika idéer.

2. Definiera er målgrupp

När ni har definierat syftet med kontot på sociala medier bör ni fundera på, och koppla syftet till, er huvudsakliga målgrupp. Fundera bland annat på följande frågor:

  • Vilka vill ni huvudsakligen nå ut till?
  • Vilka förkunskaper/intressen kan tänkas finnas hos den målgruppen?
  • Finns målgruppen på det sociala mediet?

I detta skede kan det vara bra att göra lite research kring er målgrupp och deras relation till sociala medier, om ni inte redan har gjort det.

Svensken som tjänat 100 miljoner på Youtube

3. Bestäm vilka sociala medier som passar er bäst

Det finns en uppsjö av alternativ inom sociala medier. Facebook är ett av de allra vanligaste, men kom också ihåg att det finns alternativ med många olika inriktningar, exempelvis på bild och visuell kommunikation (Instagram och Pinterest), kort kommunikation som inte är lika dialogbaserad (Twitter) och rörlig bild (Youtube) för att nämna några av de större namnen.

Hur ni kommer fram till vilken eller vilka kanal/er som passar just er bäst beror på ert syfte (se punkt ett) och er målgrupp (se punkt två). Tänk också på att olika typer av sociala medier kan behöva olika mycket arbete och resurser. Det kan också vara bra att tänka på om ni vill använda er av fler än en kanal på sociala medier.

Tips! Sidan SocialMediaToday har skapat en lista över de 21 viktigaste sociala medierna och apparna under 2015.

4. Tänk på ansvar och resurser

En väldigt viktig, men tyvärr många gånger bortglömd fas i planeringen gäller ansvar och resurser. Är inte detta planerat löper ni risk för övertidsarbete, att fel personer arbetar med kontot eller att för många arbetar med kontot – faktorer som tyvärr kan leda till att kontot överges, lämnas ouppdaterat eller spretar åt för många olika håll. Besvara alltid följande frågor innan ni startar ett konto:

  • Vem/vilka ansvarar för kontot? I första hand är det för det allra mest chefen eller VD:n som har det högsta ansvaret för kontot, men här bör också besvaras vilka som i praktiken ska ansvara för kontot, det vill säga uppdatera det och regelbundet se över det.
  • Hur ofta ska kontot uppdateras/ses över? Har ni resurser och tid för det? Finns inte resurser och tid för det ni vill göra bör ni tänka om (exempelvis gällande kanal eller innehåll på kanalen), eller till och med lägga arbetet på is tills tid och resurser finns.
  • Har ni läst på om hur kontot fungerar, vilka allmänna regler som finns etc.? Kom ihåg att kunnighet och korrekt användning av kontot inger trovärdighet.

Tips! Gör en lista över högsta ansvarige för kontot, de medarbetare som beräknas arbeta med det och den tid ni räknar med att lägga ner på kontot, till exempel veckovis. Stäm av listan regelbundet och fyll på med/ta bort medarbetare eller ändra antalet timmar etc. om det behövs.

Svarar du tillräckligt snabbt på meddelanden som skickas till din Facebooksida?

5. Fundera på kontots innehåll

När ni har kommit så här långt i planeringsprocessen är det dags att fördjupa er i själva innehållet som kommer att finnas på kontot. Ni har säkert redan någon idé om hur det ska se ut, och innehållet kan givetvis förändras lite efterhand. Det kan ändå vara en bra idé att diskutera typen av innehåll redan nu för att få ett så sammanhängande sådant som möjligt. Tänk på att för många idéer kan leda till att innehållet blir för spretigt.

Återgå här till målgruppen: vad kan de tänkas vilja och behöva läsa om eller se för bilder/videos etc.? Att tänka på innehållet utifrån ett målgruppsperspektiv, snarare än ett företagsperspektiv, kommer förmodligen att gynna er i längden.

Tips! Bilder är alltid populärt och kan lätt väcka uppmärksamhet. Kom dock ihåg att bilder kan vara upphovsrättsskyddade och se till att ni följer PuL (personuppgiftslagen).

6. Planera in utvärdering och uppföljning

Nu är ni i stort sett klara med er planering och kan starta ert konto. Innan ni gör det bör ni dock redan nu planera in för utvärdering och uppföljning. Hur lång tid detta ska ske efter starten av kontot/kontona avgör ni själva.

Att följa upp och utvärdera är bra av många anledningar. Ni kan till exempel kartlägga hur det har gått dittills – om ansvarfördelning och tid har fungerat bra, om målgruppen verkar ha hittat till ert konto och verkar trivas med det samt om innehållet håller en bra nivå och uppdateras regelbundet. Gå tillbaka till planeringsstadiet och checka av syfte, målgrupp, kanal, resurser och tid samt innehåll för att få en överblick av eventuella förändringar i arbetet med kontot.

Tips! Det kan vara en god idé att skapa en checklista för sociala medier i planeringsstadiet, som ni sedan kan gå tillbaka till inför uppföljningen och utvärderingen. Då riskerar ni inte att ha glömt bort era idéer och tankar från planeringsstadiet.

Sociala medier är både roligt och nyttigt att använda sig av för många företag. Viktigt att komma ihåg är dock att sociala medier inte nödvändigtvis innebär god marknadsföring för alla företag. Framgången i sociala medier beror på ert syfte, er målgrupp och hur ni i praktiken arbetar med kontot/kontona. Genom att planera enligt listan ovan kan ni komma fram till om sociala medier är något för er, vilket konto som i så fall passar er bäst, och hur arbetet ska fortlöpa för att kontot ska gynna er och era kunder.

Lycka till!

Fler tips om internetmarknadsföring

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.