Småföretagare och frilansare bör dra nytta av de stora fördelar som finns på sociala medier. För vi ser tydligt att Sociala medier är här för att stanna och det är därför som de behöver vara aktiva där och både synas och leva med sitt varumärke.

Hela idén med sociala medier är att vi som sociala varelser ska kunna nätverka, men även utbyta idéer och erfarenheter. Sociala medier har också blivit en mycket viktig plattform för marknadsföring och på så sätt synliggöra sitt varumärke. För att lyckas på sociala medier så behövs till en början en bra förståelse för hur de olika plattformarna fungerar och speciellt den som ni själva väljer beroende på var era kunder finns.

Den absolut största fördelen med sociala medier är möjligheterna som finns vad gäller tvåvägskommunikation. Vi som människor vill ju prata med varandra. Genom sociala medier så kan vi bland annat diskutera med människor som sitter på helt andra geografiska platser, eller så kan vi välja att svara på frågor från kunder. Kunder kan även få möjligheter att ge feedback tillbaka till dig.

Det finns dessutom en stor möjlighet för småföretagare att visa på sina värderingar, vilket är viktigt i dagens värld där det ibland brister vad gäller etik och moral. Eftersom många småföretagare och frilansare jobbar själva, så blir sociala medier även en ventil för kontakt med andra småföretagare eller andra människor som ni kan inspireras av för att utveckla ert företagande.

En spännande utveckling som vi ser på sociala medier är möjligheten att annonsera, vilket nu finns på Facebook, Instagram och Twitter. Sponsrade inlägg som är utformade med hjälp av Google Adwords gör att du kan få mycket trafik till din sida, och därmed också öka din försäljning på nätet.

I och med att Facebook ändrat så att det som publiceras som "offentligt" blir sökbart, så skapas det helt nya möjligheter att hitta information som kan vara av relevans för en som småföretagare, eller hitta kompetens som skulle kunna komplettera det som finns inom företaget. Ett annat viktigt argument för att småföretagare och frilansare bör vara aktiva på sociala medier är att ni kan använda bland annat Twitter för er omvärldsbevakning, vilket är viktigt för ert beslutsfattande.

Tack vare sociala medier och den nya tvåvägskommunikationen så kan ni som är småföretagare eller frilansare ha en direktkontakt i realtid med kunder, potentiella kunder och eventuella samarbetspartners oavsett geografisk plats, så nyttja globaliseringens möjligheter.

Slutligen så är det viktigaste skälet för en aktiv närvaro på sociala medier att ni där kan nätverka och bygga viktiga relationer till potentiella kunder eller samarbetspartners inför framtiden.

Mikael Drakenberg, Statsvetare, frilansskribent, omvärldsbevakare och bloggare

Nina Jansdotter, Beteendevetare, karriärcoach och författare

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.