En undersökning gjord av tidningen Chef visar att nästan tre av fyra upplever obehag vid presentationer inför medarbetare och ledningsgruppgrupp och att en av fyra chefer anser sig lida av ren scenskräck. Samtidigt blir det personliga varumärket allt viktigare och kraven på att hålla olika presentationer i yrkeslivet ökar. 28 procent av de tillfrågade anser också att deras rädsla för offentliga uppträdanden hindrar dem i karriären.

–  Vi människor kommunicerar både medvetet och omedvetet. Med hjälp av de verktyg vi presenterar blir man bättre rustad för att kunna göra ett lyckat framträdande som berör och lämnar spår. Kroppen är ditt viktigaste verktyg som du måste lära dig använda för att både ta hand om obehagliga känslor och för att verkligen kunna nå dem du talar till, säger Stefan Sauk, skådespelare och föreläsare.

Duon som skrivit boken Tala inför folk: så bemästrar du din scenskräck föreläser också där de förklarar vad scenskräck faktiskt är och vilka mekanismerna är som får oss att reagera som vi gör. Det är fullt möjligt att förbättra sin självkänsla och psykologiskt förbereda sig för ett bättre framförande.

Att sända och ta emot signaler är grundläggande för människans existens, inte bara i privatlivet utan även i professionella situationer. I deras bok tar de även upp vikten av det första intrycket och hur det omedvetna och medvetna kroppsspråket kan hjälpa oss att tala inför andra och inte minst hur man berör sin publik.

– Det är nödvändigt att vara medveten om sin inre kommunikationsprocess och att lära sig att tolka den. Ju större medvetenhet om psykets och kroppens funktion och samverkan som individen har, desto större chans att kunna bemästra situationer som upplevs som obehagliga och skrämmande - som att ställas inför en grupp av människor och förväntas tala till dem, säger Jan Marcusson, professor och överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping.

10 tips för minskad scenskräck

  • Acceptera den du är, med brister och styrkor, så minskar du pressen på dig vid framträdanden.
  • Manus ska upplevas som om det är spontant – och för att den känslan ska komma måste man öva, öva, och öva.
  • Berätta för någon hur det känns i kroppen inför ett framträdande. Genom att sätta ord på känslan och stressen medvetandegör du känslan, vilket är ett sätt att adressera den och på så sätt neutralisera den så att kroppens reaktioner klingar av.
  • Acceptera obehagskänslan. Om du försöker trycka undan symtomen kommer anspänningen att förvärras och de kroppsliga reaktionerna öka. Detta är dömt att misslyckas då din puls och ångest kommer att öka.
  • Det tar i genomsnitt tre sekunder att scanna och bedöma en människa. Genom att medvetandegöra vilka signaler du sänder ut kan du påverka vilket intryck du gör på människor.
  • Kroppsspråk går inte att fejka, men man kan lura systemet/kroppen. Det rätta kroppsspråket kommer om du är dig själv och fokuserar på budskapet. Kroppsspråk kommer inifrån dig och visar den känsla du har på insidan.
  • Grundläggande för att få till tal och röststyrka är din kroppshållning och din förmåga att ta in luft djupt ned i lungorna.
  • Din främsta uppgift är att ta hela publiken under armen och leda dem genom föreställningen eller presentationen.
  • Det är så lätt att göra publiken till sin fiende, något man kan vara rädd för och ha ångest inför, men publiken vill dig alltid väl och att det ska gå bra, helt enkelt för att människor inte vill sitta och må dåligt.
  • Var inte rädd för att utnyttja stunder av talande tystnad då du möter åhörarnas blickar och försöker se hur de tar emot ditt budskap.

Se även: 24 tips för att minska panikångest inför offentligt tal


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.