Vi inleder med 22 exempel på vanliga kroppsspråk och vad de signalerar.

Kroppsspråk → Signal det skickar

Skaka hand med flatsida ner → visar på dominans.

Handslag med rak, neutral hand → signalerar öppenhet och självförtroende.

Skaka hand med flatsida uppåt → sänder signaler om undergivenhet.

Hård handskakning → aggression.

Löst eller slapps handslag → tecken på osäkerhet eller att personen är opålitlig.

Händerna i fickorna → personen är inte intresserad, osäker, avvaktande.

Gest med öppna handflator → personen har inget att dölja.

Gnugga händerna → kan indikera att personen känner sig exalterad.

Kliar sig i nacken under ett samtal → personen håller inte med.

Händerna bakom ryggen → det kan kännas naturligt att stå så, men det kan signalera ilska och frustration.

Händerna på höften → kan betyda olika saker: trygg, säker och engagerad, men kan av vissa uppfattas som aggression, särskilt om personen står brett med benen. 

Formar en pyramid av händerna → signalerar självförtroende.

Peka med hela handen → personen vill demonstrera kontroll över situationen.

Armarna i kors → skeptisk och tveksam.

Munnen

Ett leende → Att le bygger relationer och känns välkomnande, så länge det är naturligt.

Ögonen

Le med ögonen → Ett naturligt leende syns också i ögonen.

Gnugga ögonlocken → Detta är en naturlig instinkt för att minska stress, sänka hjärtrytmen och lugna ner kroppen. Forskning visar att när ögonlocken gnids så stimuleras Vagusnerven vilket skickar signaler till hjärnan om att dra ner på tempot.

Ögonkontakt → Att hålla ögonkontakt visar att du ser personen. Det är trevligt när man hälsar på, eller pratar med någon.

Titta ner i marken → Det kan vara ett tecken på osäkerhet.

Benen

Korsade anklar → Kan vara tecken på osäkerhet inför situationen eller att personen vill dölja något.

Upplyft ben med ankeln över andra låret → Indikerar självsäkerhet och dominans.

Stå bredbent → Dominant, aggressiv ställning. "Här står jag."

Källa: Science of people

Vad kroppsspråket berättar

Att vårt kroppsspråk säger mer än våra ord är de flesta medvetna om idag. Ändå är vi så ouppmärksamma och omedvetna om vilka signaler vi skickar och vilket känslodränage vi bär omkring på.

Kroppsspråket säger mycket mer än våra ordDet är enkelt att prova själv. Ställ dig upp och föreställ dig att du är bäst i världen, ingen kan slå dig, du älskar att synas och är stark, snygg, uppskattad och omtyckt. Märker du vad som händer i kroppen. Automatiskt så sträcker du på dig, drar bak axlarna, drar in magen, lyfter på huvudet och andas djupt nere i magen - kanske ett leende i mungipan.

Men vad händer om du tänker precis tvärtom: du är inget värd, ingen bryr sig om dig, håret har sett bättre dagar, du känner dig trött och hängig och du hoppas verkligen att ingen ser dig idag. Med största sannolikhet faller både axlar och hållning ihop och det är betydligt svårare att hålla huvudet rakt och blicken skarp.

Kan det här med kroppsspråk påverka dig i dina affärer?

Kroppsspråket består av så mycket mer än bara våra gester. Främst är det vår hållning och vår mimik.

Väldigt ofta är våra reaktioner och rörelser autonoma - dvs. att vi inte kan påverka signalerna, som t.ex. när vi blir upphetsade och våra pupiller vidgar sig, eller när vi blir stressade och får rodnad på kinderna eller halsen.

"I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky, I never told anybody to lie, not a single time."Bill Clinton förklarar sin relation till miss Lewinsky

Precis när Bill Clinton säger ”with that woman” rynkar han på ögonbrynen, en svag reaktion, men ändå en reaktion om något han inte tycker om. Kanske miss Lewinsky, kanske det han gjort eller kanske lögnen. Men tillräckligt för att hela världens massmedia ska reagera och tvinga honom vidare till ett erkännande.

Du läser redan signaler - omedvetet

Varje gång du har varit i en förhandling, eller träffat någon i ett möte och lämnar mötet med en känsla av obehag, olust eller gnagande tanke - beror det oftast på att de ord du har tagit emot inte stämmer med de signaler du har fått via kroppsspråket.

Automatiskt speglar vi kroppsspråket hos dem vi tycker om. Det är ett sätt att visa samförstånd och acceptens. Sitter du mitt över bordet med någon du gillar och den personen lutar sig framåt, lägger armarna på bordet och lägger hela tyngden framåt - kommer du inom kort att också luta dig framåt. Känns det obekvämt och du inte riktigt är med på noterna kommer du antagligen att göra tvärtom, automatiskt dra dig bakåt.

Avstånd och hållning är det första vi lägger märke till. Därefter kommer mimik inklusive ögonkontakt - därefter kommer gester.

Vid varje tillfälle, vid varje minut, vid varje sekund så skickar du signaler med din kropp. Och du kommer att kunna använda din kropp som ett finstämt instrument som understryker och förstärker om du blir medveten om en del detaljer:

6 olika kroppsspråk och gesterKroppshållning

Enkla figurer som de till vänster är alla lätta att tolka. Vi förstår vad de säger, vad de tycker eller vilken sorts typ de representerar. Från vänster till höger: laidback, vägrande, frågande, ifrågasättande, blyg och bestämd.

När du blir medveten om ditt eget sätt att hålla dig och föra dig kan du också påverka genom att ha kroppen med dig. Väldigt många har idag en dålig hållning. Tänk dig att du har en lina igenom kroppen som är fäst i taket, den drar dig uppåt. Så ska du hålla dig, utan att det blir för stelt och uppstyltat. Oftast brukar det räcka med att någon sätter ett pekfinger mellan dina skulderblad och trycker till lite för att du ska känna skillnaden. Där ska du vara, rak - men inte stel.

Gester

Här brukar vi skilja på händelsegester och känslogester. Händelsegester är gester som kommunicerar direkt - kom hit, gå härifrån, var tyst, lyssna, snurra runt… vi visar med gesten vad vi önskar ska hända eller vad som har hänt. Kanske vi håller för näsan för att visa att något luktar illa. Känslogester är mer omedvetna. Vi drar automatiskt upp handen till munnen om vi öppnar den i förvåning, eller pekar med hela handen och stöter den i bordet för att understryka att vi verkligen menar vad vi säger.

Ofta är vi svenskar dåliga på att använda gester. Speciellt i större sammanhang. Vi måste låta gesterna växa i förhållande till hur många som lyssnar. Ju större publik, ju större och tydligare gester. Om något är stort, visa med hela armarnas längd - ordentligt. Använd dina gester för att understryka det du menar. Det ger liv och engagemang till det du säger.

Mimik

Ansiktet och framförallt ögonen sägs vara själens spegel. Vilket också betyder att mår du dåligt så syns det. Samtidigt är det så att du kan se till att ha rätt känsla i kroppen och därmed skicka den känsla som du avser. Du behöver bara tänka på rätt sak, precis som du gjorde i början av artikeln. Det här vet vi alla att vi ska - tänka rätt, som mental träning. Ändå är vi så dåliga på att sätta oss själva i rätt stämning.

Vad skulle hända om du innan du gick in på ditt viktiga säljmöte tog ett par djupa andetag utanför dörren, tänkte på hur du vill uppfattas, sätter dig själv i en sådan situation - känner efter hur kroppen är - avspänd, stressad, intensiv, slapp, på språng i värsta fall på flykt - ändrar läge till det du vill ha och kliver in?

Gör som exempel ett par grimaser, spänn och släpp alla muskler och du ska se att du kan möta dina potentiella kunder i en helt annan sinnesstämning. Det kommer de att märka, oavsett vad du säger. Du kan helt enkelt sälja på ditt sätt att vara. Tänd dina ögon, bli närvarande och kom ihåg varför du VILL göra det här mötet.

Öppet kroppsspråk

Kroppsspråk kan förstärka och förtydliga, eller förvirra. När vi är tydliga och raka ger vi också ett trovärdigt intryck, något som är mycket viktigt vid försäljning.

Vad är då ett öppet och trovärdigt intryck och kroppsspråk? Vad består det av? Det är gester vi gör omedvetet, eller medvetet, för att visa att vi menar det vi säger. Det kan som exempel handla om ett leende, om en kropp som lutar sig något framåt mot den vi möter, om öppna händer som visar handflatorna, om medhållande nickar och höjda ögonbryn. Den otrygge däremot håller händerna i fickorna, framstår som stel i kroppen, har svårt att hålla ögonkontakten och svajar något fram och tillbaka.

Att känna sig otrygg eller nervös inför en situation behöver och andra sidan inte vara något negativt i sig. Många gånger tvärtom då den nervösa personen som gärna vill leverera en presentation eller ett utföra ett bra arbete, kanske tillfälligt känner sig lite osäker; nervositeten tar över. Det behöver ju inte betyda att personen har dåliga avsikter.

Bemästra kroppsspråket och påverka andra positivt

Med ett medvetet kroppsspråk går det till och med att påverka andras kroppsspråk för att få bättre kontakt. Det är ett effektivt sätt att bemöta och få kontakt med personer som kanske är stressade, nervösa, upprörda eller förvirrade. Om vi är avspända och lugna, samt öppet söker genuin kontakt, kommer den andre att agera likadant. Här kan kroppsspråket agera lugnande, om vi inte smittas av den andres stressiga rörelser. Sådant medvetet kroppsspråk sprider trygghet till individen du möter, vilket de kommer att komma ihåg minst lika mycket som vad du faktiskt sedan sade vid mötet.

Ta med dig ditt medvetna kroppsspråk

I varje möte, var medveten, få din omgivning med dig genom att spegla den du talar med. Se vad som händer när du sitter likadant, när du härmar (självklart så diskret som möjligt) hållning och gester.

Framförallt - öva och se till att få återkoppling, på dina viktiga presentationer och kundmöten. Tag med dig en kollega, eller ännu hellre en professionell coach som får iaktta din ickeverbala kommunikation. Jag lovar att du kommer att få ut ännu mer av dina säljmöten. Medvetenhet om hur du uppfattas genom ditt kroppsspråk kommer att ta dig till nya nivåer.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
4 kommentarer
2015-05-19 11:39
KROPPSSPRÅK en gammal bok som verkligen ger bra informatin, jag testade några saker ur den och det fungerade klockrent. Den nervöse som föredragshållare kan tänka åhörande sittande på dass med därtill hörande besvär för att bli lugn för där är vi alla lika.

Lars Arenander

Start av företag och ekonomistyrning samt utgivare av min bok KVINNA I STRID
Se mer...
Jesus
2014-05-14 12:35
coolt😛
Viktor om kroppsspråket
2013-04-30 17:17
Det enda jag kan störa mig på ibland är personer som speglar för mycket, eller så är det bara jag som är väldigt självmedveten om mitt och andras kroppsspråk och behöver slappna av lite 😛 Det jag vill säga är att jag tycker det kan bli svårt att bryta en spegling när jag blivit medveten om att den andra personen sitter med benet precis som mig och jag inte längre tycker det är bekvämt. Då känns det väldigt olustigt att flytta på mitt ben trots att jag vill det. Se mer...
Lott tott
2012-03-18 16:25
Intressant detta med kroppsspråk. Läste nyligen boken "Kroppsspråket - lär dig kroppens hemliga språk". Kan rekommendera denna bok.

Annars bra artikel. Är själv företagare med regelbundna kundbesök och att bara känna till lite om hur människor agerar och förhåller sig i olika situationer och vad det betyder kan vara avgörande i säljsituationer. Man kan läsa hur mycket man ska kunna ta betalt, om det är läge för avslut, om man behöver ändra sig och sitt säljsamtal, osv.

En spännande och värdefull kunskap att kunna.
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.