Varje år vid den här tidpunkten börjar många välgörenhetsorganisationer göra sig påminda och ber företagen om att bidra till olika behjärtansvärda ändamål. Självklart ska vi, inte bara i juletider, engagera oss och bidrag på olika sätt i organisationernas hjälparbete och generellt i stödet till behövande. Budskapet från många handlar dock om att vi ska skicka pengar till dem istället för att ge företagets personal och kunder en gåva.

Missa inte: Så fungerar avdrag för julgåvor och julfest för anställda och kunder

Varför ställa julklappen, gåvan och uppskattningen till medarbetarna och kunderna mot att skänka ett bidrag till en välgörenhetsorganisation; varför inte göra bägge sakerna? Visa personalen att de är företagets viktigaste resurs och att de och företagets värdegrunder innebär att man också ger ett bidrag till välgörande ändamål. Att inte göra det, skickar ut signaler om snålhet och tveksamma prioriteringar.

Läs även: Varför julgåvan till organisationer ger missnöjd personal

Ett lysande undantag är Röda Korset som nyligen gick ut med ett upprop om hjälp till behövande i krigets Syrien, orkandrabbade Karibien och jordbävningsoffren i Mexico. Rubriken löd; Ge en julgåva som hjälper …. stöd Röda Korset eller köp julklapparna till medarbetare och kunder från Röda Korset, så räddar ni liv. Det är en sund tanke.

De flesta företagen i promotion- och profilmediabranschen har ett väl fungerande system för att stödja välgörenhet, när de säljer julgåvor, olika utvalda produkter eller gåvokort. Det är också ett sätt att bidra.

Vi förstår inte varför så många företag fokuserar på att enbart ge julklappar till olika välgörenhetsorganisationer; varför så få inte verkar inse att det går att göra bägge sakerna och att omtanken om personalen dessutom är den absolut bästa kundvården.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.