Äldreomsorgen kritiseras hårt nu. Med all rätt. Men, är det rätt mottagare som kritiken riktas till?

Jag tror inte främst att det är äldreboendenas eller hemtjänstens fel. Det är inte konstigt med alla brister i äldreomsorgen när politiker inte bryr sig.

Politiker är inte intresserade av äldreomsorg

Man kan räkna antal äldreomsorgsrelaterade motioner i riksdagen för att förstå hur spännande politiker tycker äldreomsorgen (inte) är.

Genom elva departement har statsministern valt att organisera rikets styrning.

Utgifterna i Socialdepartementet är mer än 20 gånger högre än i Kulturdepartementets verksamheter. Man kan gissa sig till att det borde vara större problem i Socialdepartementets verksamheter, dit äldreomsorg hör.

Den uppdelning i departement som vi idag har är för övrigt en kvarleva som är 100 år!

Hallå statsministern, det är inte 1920 nu. Det är 2020!

I en artikel från september 2019 skrev jag om hur staten diskriminerar området ”socialt arbete” genom den kontoplan staten har för sina 27 utgiftsområden. 

Kontoplanen är viktig eftersom det är underlag för uppföljningar och beslut. Om det finns lite underlag för uppföljning och beslut så blir ju uppföljningar och beslut därefter.

Universitetsvärlden har exempelvis väldigt många underkonton. Utgiftsområden som berör ”socialt skydd”, där äldreomsorgen ingår, har väldigt få. Vad kan det bero på?

Staten diskriminerar vård och omsorg genom det sätt man väljer att organisera och följa upp dessa områden på högsta nivå, det vill säga i statens egen organisation.

Vård och omsorg får inte det utrymme som krävs i förhållande till deras omfattning och vikt i samhället.

Kanske låter sig politiker styras i sitt arbete av områden som de gillar. Dit hör inte äldreomsorgen.

Däri ligger problemet till bristerna.

Omsorgsdepartementet

Svensk äldreomsorg omsätter över 125 miljarder. Det är mycket höga belopp, ungefär 10 gånger så mycket som Kulturdepartementet omsätter. Det kanske vore på sin plats att nu äntligen ge omsorg ett eget departement.

Med coronakrisen och bristerna i äldreomsorgen tycks alla förstå hur viktigt, och stort, området är.

Med eget departement, fler myndigheter och fler nyckeltal som följer upp äldreomsorgen skulle fler får upp ögonen och intresset skulle öka.

Kanske skulle det i sig leda till att man även såg över lagstiftning som skulle stödja en sundare äldreomsorg. Önskvärt vore också om lagstiftning ger stöd och gör det möjligt att ha mindre äldrehem som alternativ till dagens stora institutionslika äldreboenden.

Även ett Sjukvårdsdepartement vore av intresse med tanke på dess omsättning och vikt.

Förändringar behövs

Vi behöver skapa förutsättningar för en kvalitativ och mänsklig äldreomsorg. Vi behöver göra branschen mer synlig och attraktiv. 

Det är inte bra att fortsätta i samma linje som nu.

Den tar död på äldre, och den tar död på den glöd som ännu finns bland människor som vill jobba med äldre.

Som äldre, som utförare, som personal, man orkar inte kämpa emot detta enorma system som skapats. Man vet att man är chanslös. Men, nu kanske det kan finnas litet hopp om att det blir förändringar. Nu äntligen när Sverige fått upp ögonen för bristerna i äldreomsorgen.

Vi behöver älska äldreomsorg mera!

Se även: Kreativa lösningar kan förbättra välfärden och kommunernas ekonomi


Företagande Opinion

Detta är en opinionstext och skribentens egna åsikter. Vill du skicka in en artikel? Läs mer om Företagande Opinion här.

Kommentera gärna nedan men håll god ton. Personliga påhopp i kommentarerna tas genast bort.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
3 kommentarer
2020-05-18 07:29
En del kommuner borde skämmas över hur de hanterar Corona på äldreboenden. Personal får inga munskydd, endast visir. En del av personalen köper egna. Timanställda får ca 90:- efter skatt för detta, samt Sekretess på att dom jobbar med corona
2020-05-14 09:50
Kritiken mot politikerna är befogad. Men vi har de politiker vi förtjänar. Vi har valt dem själva. Urvalet är numera mycket tunt avseende bildning och utbildning för det maktpåliggande värvet. Härvidlag är problemet lika i alla partier. Utan undantag. Kompetensbristen är påfallande medan slugheten tycks fira triumfer. Alla minns säkert ministerord som –”Det är regionernas ansvar” o.s.v. när den stora bristen på läkemedel och utrustning uppdagades i början av krisen.
Det är närmast absurt att riksdagen inte kunnat åstadkomma departement för samtliga av de basala krav som framgår i regeringsformen; ”Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.
Se mer...
2020-05-13 14:12
Åkte ambulans in för ont i magen och direkt till operation där man först tittade in för att sedan ta bort gallan. Fantastiskt fin vård på SÖS väl hemma kom en infektion i bukspottskörteln och ny ambulanstransport. Nu 4 månader senare har jag i stort sett blivit bra. Men nu får jag hålla mig inne. Över 70 år, operation och infektion gör mig känslig för Corona men servicen runt mig är mycket bra. Sjukvården bör se till så att sjukvårdspersonal får den vila den så väl behöver, annars blir de borta i alla fall men som UTBRÄNDA vilket inte gynnar någon. Själv arbetar jag på som vanligt med mitt företag som jag startade för mer än 50 år sedan. Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.