Bolagets skatteskulder måste betalas senast på förfallodagen, annars kan du personligen bli betalningsansvarig. Det är hårda slag mot en kämpande småföretagare samtidigt som tjänstemän som hanterar våra skatter knappast utkrävs något ansvar alls vid felaktigt eller oaktsamt förfarande.

En undersökning av samtliga kammarrättsdomar 2011 visar att i de fallen skatteverket ansöker om företrädaransvar hos förvaltningsrätt är det mycket vanligt att företrädare åläggs personligt betalningsansvar. Förvaltningsrätten ger Skatteverket rätt i 97 % av fallen.

Många missuppfattar det skatterättsliga företrädaransvaret

Förekomsten av två parallella företrädaransvar som är uppbyggda på olika sätt medför att systemet blir väldigt komplext och svårförståeligt. Denna slutsats får även stöd av en undersökning där företrädare för aktiebolag blev tillfrågade om vilka åtgärder som skulle vidtagas för att undkomma ansvar för ett aktiebolags skatteskulder. Resultatet var talande, endast 16 % visste om att de var tvungna att avveckla bolaget. Hela 60 % trodde dock att upprättande av kontrollbalansräkning och kallelse till extra bolagsstämma, det vill säga åtgärder som följer av handlingsplikten enligt det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret, skulle medföra befrielse från ansvar.

Bolagets skatteskulder måste nämligen betalas senast på förfallodagen, annars kan du personligen bli betalningsansvarig. En lösning är att sätta bolaget i konkurs men det är ofta en märklig tvångslösning då bolaget kanske kan vara på fötter igen några månader senare.

Flera gånger har det varit uppe till debatt att det skatterättsliga företrädaransvaret bör avskaffas, att staten inte är mer skyddsvärd än andra borgenärer. 2013 publicerade exempelvis Svenskt Näringsliv en rapport, ”Skatterättsligt företrädaransvar – fiskal gräddfil utan legitimitet?” där deras slutsats var att företrädaransvaret i skatteförfarandelagen bör tas bort.

Vår genomgång av rättsfall från förvaltningsrätten och kammarrätten visar att den subjektiva prövningen är mycket sträng och att någon hänsyn sällan tas till företrädarens ansträngningar att rädda bolaget och betala skatteskulden. - Från Svenskt Näringslivs rapport "Skatterättsligt företrädaransvar – fiskal gräddfil utan legitimitet?"

Idag, 2019, är ämnet än mer relevant. Särskilt med tanke på att konkurserna har ökat i de flesta branscher och enligt Richard Damberg, ekonom på UC, ”lär den trenden fortsätta”.

Se även: Konkurser leder till enorma förluster för samhället och den enskilde företagaren

Allas lika värde heter det, men ju mer man kollar över reglerna blir det allt mer uppenbart att politiker och offentliga tjänstemän tydligen är värda mer än oss företagare.

Allas lika värde?

Allas lika värde heter det, men ju mer man kollar över reglerna blir det allt mer uppenbart att politiker och offentliga tjänstemän tydligen är värda mer än oss företagare.

Regeringen skickade ett förslag till lagrådet den 23 maj om skärpta straff för de som begår brott mot politiker eller deras närstående. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson säger följande: ”Den som angriper en förtroendevald angriper inte bara den här personen, utan också demokratins funktionssätt”. Det kan tyckas rimligt, ingen ska behöva bli utsatt för brott.

Genom en reform som trädde i kraft 1976 urholkades tjänstemannaansvaret till den grad att det i praktiken blev så gott som avskaffat. Trots att anmälningarna till polisen och olika myndigheter om tjänstefel har ökat kraftigt det senaste decenniet leder inte ens 1 procent av dem till åtal.

Är det nu inte dags att regeringen agerar och skärper tjänstemannaansvaret?

Frågan har ställts till Morgan Johansson den 23 januari 2019 enligt följande: När börjar översynen av lagstiftningen och när har vi en lagstiftning om ett utökat tjänstemannaansvar?

Morgan Johansson svarade veckan därpå: ”Frågan om ett modernare och tydligare tjänstemannaansvar bereds i Regeringskansliet, mot bakgrund av riksdagens tillkännagivande. Jag avser att återkomma till riksdagen i frågan”. Den 22 maj får han samma fråga igen och svarar några dagar senare i samma stil.

Det är lätt att tro att Morgan Johansson inte vill ta i detta och hellre skyddar sina egna än att skydda samhällsmedborgarna där lagförslag gällande politikerangrepp prioriteras före felaktig myndighetsutövning.

Företagare ska straffas omedelbart om de på något sätt har underskott på sitt skattekonto, politiker och offentliga tjänstemän ska skyddas och deras felaktigheter vid myndighetsutövning ska glömmas bort eller skjutas på framtiden.

Av frukten lär man känna trädet.

/John Knutsson

Detta inlägg är skribentens egna åsikter. Vill du skriva en insändare, debattartikel eller skicka in en replik kan du göra det här
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

1 kommentarer
2019-05-27 22:11
Ja, systemet är helt vansinnigt, men är ju följden av att man skräddarsydde den nya skatteförfarandelagen åt skatteverket, så dom ska få en förbifart förbi aktiebolagslagen.
Förutom de många personliga tragedier som detta leder till där folk får sälja hus och hem för att de missat att sätta bolaget i konkurs innan den 12 i månaden, så blir det också en massa onödiga konkurser på grund av tillfälligt likviditetsbrist där styrelsen helt enkelt inte vågar driva företaget vidare, trots att det kanske skulle räta upp sig på nåt års sikt.
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.