Det nya indexet, Betaltidsindex, kartlägger faktiska och avtalade betaltider mellan företag i Sverige. Totalt baseras det på över 1,5 miljoner fakturor från över 45 000 företag, under perioden 2016 fram till idag. Indexet påvisar problematiken med beteendeskillnaden mellan små och stora företag, där de små ofta betalar i förtid och i praktiken inte sällan tvingas agera finansiärer till de större bolagen som i sin tur ofta betalar för sent.

- Vi finns till för att förbättra de finansiella förutsättningarna för små- och medelstora bolag och tycker att en kartläggning som följer upp den faktiska betalningsmoralen bland företagen bara måste finnas och därför är vi glada att kunna vara först ut att presentera ett sådant. Betaltidsindex är ett mått på svenskt näringslivs betalningsmoral och betalningstiderna från stora företag måste kortas om vi ska kunna frigöra kraften och tillväxten i svenska små- och medelstora företag, säger Fredrik Mistander, VD och medgrundare till Invoier.

Den 1 mars 2022 lagstiftade riksdagen om en ny rapportering av betaltider från företag med minst 250 anställda. Rapporteringskravet specificerar att dessa företag ska ange avtalad betalningstid, faktisk betalningstid och andel fakturor som betalats efter förfallodatum. Detta ska redovisas uppdelat över olika storlekskategorier av små- och medelstora bolag (0-9 anställda, 10-49 anställda respektive 50-249 anställda). All rapporterad data ska finnas tillgänglig för allmänheten.

Bakgrunden är den ojämna konkurrenssituation som uppstått mellan små och stora bolag och som bidrar till att hindra tillväxten hos små- och medelstora företag. Långa betaltider från större företag omvandlas inte sällan till likviditetsproblem hos mindre leverantörsföretag, som inte har samma skydd mot kreditförluster och är beroende av snabb återbetalning, något som i förlängningen påverkar tillväxtmöjligheter och nya arbetstillfällen negativt.

- Detta är verkligen ett bra tecken och dessutom vidimerat med en analys. Att storföretagen börjat röra sig i moralens riktning är glädjande och möjliggör för alla de mindre företagen att ”överleva” i tider av krig och bekymmer efter Covidpandemin, säger Fredrik Sidahl, CEO FKG/Fordonkomponentsgruppen.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.